Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2019 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 Servisná zmluva č. 32/2019 28.01.2019
002/2019 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2019 k poistnej zmluve č. 6351000447 310,93 30.01.2019
003/2019 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 38/2019 o platbe členského príspevku na rok 2019 90,00 07.02.2019
004/2019 Mesto Poprad. Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 72,00 01.03.2019