Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2024 Ing. Katarína Martonová - ASINED - CENTRUM JAZYKOVÝCH SLUŽIEB, Námestie sv. Egídia 48, 058 01 Poprad úradný preklad 01/19/2024
002/2024 PULZAR s.r.o., Podtatranská ulica 20, 058 01 Poprad tovar/služby podľa vlastného výberu 01/19/2024
003/2024 KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63 058 01 Poprad/IČO:46515640 služby podľa vlastného výberu 01/19/2024
004/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 02/02/2024
005/2024 Dominik Zákutný - ZAKTECH & MAJTECH, Drevárska 8, 058 01 Poprad/IČO:44696477 predĺženie licencie balíka Office2019 365 na rok 2024-január 2025 02/02/2024
006/2024 MAJTECH IT, s.r.o., Strážske námestie 28, 058 01 Poprad predĺženie licencie antivírusového programu Eset na rok 2024-február 2025 02/02/2024
007/2024 Eneco, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov/IČO:36468002 predrealizačný energetický certifikát pre objekt pobočky Podtatranského múzea v Poprade – Spišská Sobota 600.00 02/06/2024
008/2024 ASTOR SLOVAKIA s.r.o., Benediktiho 5, 811 02 Bratislava/IČO:36218146 propagáciu aktivít na rok 2024 02/23/2024
009/2024 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra publikácia Knieža z Popradu, 50 ks 02/23/2024
010/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 03/01/2024
011/2024 ISKOL s.r.o.. Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves/IČO: 47484993 vypracovanie a súčinnosť pri príprave podkladov pre: - vyčlenenie oprávnenosti výdavkov v súlade s podmienkami výzvy č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR - začlenenie do aktivít vzhľadom na povahu výdavkov - začlenenie výdavkov do prílohy č. 8 + výpočet požadovaných MU podľa prílohy č. 8 1,140.00 03/08/2024
012/2024 CAMEA SK s.r.o., Sabinovská 67, 08001 Prešov/IČO: 36468924 tovar podľa vlastného výberu 03/15/2024
013/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 04/02/2024
014/2024 TOPART 96 spol.s.r.o., SNP 4, 059 16 Hranovnica oprava pečiatky 04/10/2024
015/2024 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra publikácia Knieža z Popradu, 50 ks 04/12/2024
016/2024 Zuzana Skokanová, Schmoerova 22, 058 01 Poprad/IČO:45654719 preškolenie vodičov 04/16/2024
017/2024 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 výmena baterky v zabezpečovacom systéme Podtatranského múzea v Poprade 04/17/2024