Havrany a ich príbuzní

Havrany a ich príbuzní

• HAVRANY A ICH PRÍBUZNÍ 19 . marec 2024 – 20. máj 2024/ 9:00 hod. – 16:00 hod. Výstava predstavuje krkavcovité vtáky žijúce na území Slovenska, ich život, inteligenciu, miesto v prírode, vzťah s človekom, mýty a legendy, ktoré ich obklopujú. Krkavcovité vtáky patria do radu spevavcov, podobne ako napr. vrabce alebo sýkorky. Sú pomerne veľké, majú silný zobák a väčšinou sú sfarbené na čierno. Vtáky tejto čeľade patria k najinteligentnejším vtákom a živočíchom vôbec. Výstava je sprístupnená v expozičných priestoroch múzea na Vajanského 72/4, 058 01 Poprad. Vstupné na výstavu je súčasťou vstupenky do expozícií múzea. Zmena programu vyhradená.

… čítať viac
Zimná sezóna

Zimná sezóna

Podtatranské múzeum v Poprade, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, Vás pozýva na výstavu Zimná sezóna, ktorá bude prebiehať v období od 19.12.2023 do 10.03.2024 na Vajanského 72/4 v Poprade.

… čítať viac
papiereň plagát

330 rokov od založenia popradskej papierne

Podtatranské múzeum v Poprade, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, a Štátny archív Prešov - pracovisko Archív Poprad Vás pozývajú na vernisáž výstavy "330 rokov od založenia popradskej papierne". Trvanie výstavy bude od 7. novembra 2023 do 17. decembra 2023 v čase otváracích hodín múzea (9:00 - 16:00, medzi 12:00 a 13:00 je technická prestávka).

… čítať viac
Ľan

ĽAN - RASTLINA MNOHÝCH PODÔB

Podtatranské múzeum v Poprade a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na výstavu "Ľan - rastlina mnohých podôb". Trvanie výstavy je od 14. 9. 2023 do 3. 12. 2023.

… čítať viac
U-points

U-POINTS

U-POINTS / Utilitárne body regiónu Spiš (utility – urban – unique), výstava, ktorá prináša ucelený súpis sochárskych realizácií vo verejnom priestore na území regiónu Spiš. Výstava bude prezentovaná v areáli Podtatranského múzea v Poprade do jesene tohto roka.

… čítať viac
Huby

Z lesa rovno na výstavu

Podtatranské múzeum v Poprade, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, v spolupráci s Podtatranským mykologickým klubom Vás pozývajú na výstavu čerstvých húb nazbieraných v Podtatranskej kotline a v podhorí Vysokých Tatier "Z lesa rovno na výstavu". Výstava bude sprístupnená v dňoch 4. - 6. októbra 2023.

… čítať viac
150 rokov Uhorského karpatského spolku

150 rokov Uhorského karpatského spolku

Jubilejná výstava pri príležitosti 150. výročia založenia Uhorského karpatského spolku približuje plnenie základných úloh spolku v cestovnom a turistickom ruchu, v oblasti vedeckej a kultúrnej práce.

… čítať viac
Slov - Slov

SLOVENSKO – SLOVINSKÁ DIMENZIA

6.6.2023 - 30.7.2023 Výstava prezentuje kultúrno-historické a súčasné paralely a rozdiely dvoch krajín. Organizuje sa od roku 2016, pri príležitosti Predsedníctva Slovenskej republiky Rade EÚ a pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky. Naše dve krajiny majú nielen veľmi podobný a často zamieňaný názov, ale aj veľa spoločných čŕt v kultúre a spôsobe života.

… čítať viac
Žijú v lese

ŽIJÚ V LESE

Výstava Žijú v lese - 7.2. 2023 – 18.5. 2023. Príroda je človeku veľmi blízka odjakživa, no v posledných rokoch náš záujem o jej poznávanie a ochranu neustále rastie. Primárnym cieľom výstavy je preto priblížiť návštevníkom zvieratá, ktoré žijú v okolí mesta Poprad.

… čítať viac
František Miháľ výber z tvorby

FRANTIŠEK MIHÁĽ – VÝBER Z TVORBY

24. november 2022 – 5. február 2023 Autorská výstava výtvarných diel geológa, strážcu národného parku a amatérskeho výtvarníka Františka Miháľa. Autor je členom speleologického klubu Slovenský raj, členom Klubu amatérskych výtvarníkov či medzinárodnej organizácie ISSA (International Society for Speleological Art).

… čítať viac
25 (K) ROKOV SUP

25 (K) ROKOV ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU

7. októbra 2022 – 20. novembra 2022 Kroky, stopy, činy... skutky, zážitky, priateľstvá, okamihy, neľahké rozhodnutia... umelecké napredovanie, tvorivosť, príbehy mladých umelcov, odborné vedenie pedagógov, výstavy... vôňa ateliérov, radosť z tvorby...umenie a remeslo, ktoré nadchýna...umenie nadčasové, ale aj plné tradícií....

… čítať viac
Začepčený Spiš

Začepčený Spiš

Výstava prezentuje tradíciu pokrývok hlavy vydatých žien na Spiši prostredníctvom čepcov z obcí bývalej Spišskej župy. Okrem tradičných čepcov zo Spiša sú súčasťou výstavy aj meštianske typy čepcov, šatky a dievčenské party. Výstava „Začepčený Spiš“ predstavuje spojenie ukážky zbierkových predmetov Podtatranského múzea v Poprade, Múzea v Kežmarku a predmetov zo súkromných zbierok.

… čítať viac
Plagát výstavy

Sakrálna výšivka ako kultúrne dedičstvo

Svojou druhou výstavou v Podtatranskom múzeu v Poprade sa týmto predstavuje TOP zberateľka Slovenska pani Alica Tokarčíková, (sakrálne výšivky, gobelíny a tapisérie). Výšivka, ako prejav náboženského cítenia a pokory pred životom svetským i duchovným, tvorí základ výstavy. Duchovná rovnováha výšivkárov dokázala pod ich rukami vytvoriť vzácne sakrálne textílie. Každý exemplár na výstave je príbehom tvorcu výšivky a jeho rodiny, podáva svedectvo o osobných aj historických udalostiach.

… čítať viac
150 rokov železnice

„150 ROKOV KOŠICKO - BOHUMÍNSKEJ ŽELEZNICE“

Výstavu sprístupňuje návštevníkom Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Považským múzeom v Žiline pri príležitosti 150 rokov príchodu Košicko-bohumínskej železnice do Popradu. Železnica má v minulosti Popradu nezastupiteľné miesto. 8. decembra 2021 si mesto pripomenie významné výročie - 150 rokov od príchodu Košicko-bohumínskej železnice. Bol to kľúčový impulz pre rozvoj mesta a celého regiónu.

… čítať viac
Archeologicka

"ARCHEOLOGICKÁ..."

Podtatranské múzeum v Poprade a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na výstavu s názvom "Archeologická...". Sprístupnená bude 19. 10. 2021 v priestoroch múzea na Vajanského 72/4 v Poprade na 2. nadzemnom podlaží.

… čítať viac
HORA | HRUDA | ŽENA

HORA | HRUDA | ŽENA

Výstavný projekt Hora | Hruda | Žena je zameraný na prezentáciu predmetov zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade - fondu umenia, etnológie, histórie a fotoarchívu. Tematicky je zameraný na tatranskú a podtatranskú oblasť, životné a kultúrno-spoločenské prostredie, dedinský život, poľnohospodárstvo a vzťah človeka - ženy žijúcej a pracujúcej v tomto prostredí. V centre pozornosti stojí žena, jej úloha a postavenie v spoločnosti v ľudovej kultúre. Projekt je zameraný na život ženy horskej a podhorskej oblasti v minulosti, žijúcej v týchto drsných zemepisných podmienkach, ktorá je spätá s týmto špecifickým prostredím.

… čítať viac
Výstava

Odhaľovanie duše rezbára a dreva

Výstava Odhaľovanie duše rezbára a dreva prezentuje tvorbu insitného rezbára Milana Bocka.

… čítať viac
výstava Herbár - farebná cesta za poznaním Podtatranské múzeum v Poprade

Herbár - farebná cesta za poznaním

Herbár farebná cesta za poznaním Výstava Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 7. 2. - 31. 10. 2020

… čítať viac
Výstava Sélection Výber Marek Ružinský Podtatranské múzeum v Poprade

Sélection / Výber

Sélection / Výber výstava Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 28. 2.-31. 8. 2020

… čítať viac
výstava Netradično-tradičná svadba Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka v Spišskej Sobote

Netradično-tradičná svadba

Netradično-tradičná svadba Výstava Podtatranské múzeum v Poprade, Sobotské nám. 33, 058 01 Poprad-Spišská Sobota 11. 2.-1. 3. 2020

… čítať viac
Výstavy Poézia každodennosti

Poézia každodennosti

Výstava Poézia každodennosti Podtatranské múzeum v Poprade 12. 11. 2019 - 31. 1. 2019

… čítať viac
Výstava 90 rokov slovenského hokeja Podtatranské múzeum v Poprade

90 rokov slovenského hokeja

Slovenský olympijský a športový výbor – Slovenské olympijské a športové múzeum, Podtatranské múzeum v Poprade a Slovenský zväz ľadového hokeja vás pri príležitosti 90. výročia organizovaného hokeja na Slovensku srdečne pozývajú na výstavu „90 rokov slovenského hokeja“. Výstavu môžete navštíviť od 17. októbra 2019 do 16. januára 2020 vo výstavných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4. Súčasťou výstavy budú predmety, ktoré dokumentujú históriu a najväčšie úspechy slovenského hokeja, napr. olympijské medaily, medaily z majstrovstiev sveta či trofeje z domácich i medzinárodných súťaží. Výstava je návštevníkom prístupná v čase otváracích hodín múzea od 9.00-16.00 h. Vstupné: 2,00 € dospelí; 1,00 €/deti, žiaci, študenti, ŤZP; deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby bezplatne Zmena programu vyhradená. Tešíme sa na Vašu návštevu!

… čítať viac
75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami výstava Podtatranské múzeum v Poprade Slovenské národné povstanie

75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade, Prešovský samosprávny kraj a Podtatranské múzeum v Poprade pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania a nadchádzajúceho 75. výročia oslobodenia podtatranského regiónu vás srdečne pozývajú na výstavu „75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami“, ktorá bude trvať od 17. septembra do 3. novembra 2019 vo výstavných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4. Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 17. septembra 2019 o 16.00 h. Autorom výstavy je Marcel Maniak, predseda Historicko-dokumentačnej komisie pri Oblastnom výbore Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade. Výstava priblíži priebeh bojov na Spiši a pod Tatrami. Návštevníci uvidia autentické predmety priamo spojené s činnosťou bojovníkov v povstaní. Výstava je návštevníkom prístupná v čase otváracích hodín múzea, t. j. v septembri od 9.00-17.00 h, v októbri a novembri od 9.00-16.00 h. Vstupné je zahrnuté v cene vstupenky do múzea. Vstupné: 4,00 €/dospelí; 2,00 €/deti, žiaci, seniori, ŤZP; deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby bezplatne Zmena programu vyhradená. Tešíme sa na Vašu návštevu!

… čítať viac
Čaro detstva

ČARO DETSTVA

Podtatranské múzeum v Poprade Vás srdečne pozýva na výstavu Čaro detstva - výstavu starožitných hračiek zo súkromnej zbierky TOP zberateľky Slovenska Alice Tokarčíkovej z Hanisky pri Prešove. Návštevníci si budú môcť pozrieť množstvo starých bábik, plyšových macíkov a ďalších predmetov, ktoré im pripomenú detstvo.

… čítať viac
Hodruša - Hámre

Historické remeslo od praveku po súčasnosť

18.5.2019 - 12.9.2019 Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre realizovala viacero projektov v úzkej spolupráci s Archeologickým múzeom v Bratislave, čím dokázali oživiť stopy dávnej histórie.

… čítať viac
Modrotlač

VÝROBA MODROTLAČE z dielne Elemíra Montška v Hranovnici

1.8.2018 - 20.1.2019 - Výstava predstavuje unikátnu ucelenú zbierku náradia, textilu a foriem z modrotlačiarskej dielne, v ktorej Elemír Montško vykonával farbiarske remeslo.

… čítať viac
Huby 2018

Výstava čerstvých húb 2.10.2018 - 4.10.2018

Podtatranské múzeum v Poprade a Podtatranský mykologický klub Poprad Vás pozývajú na výstavu čerstvých húb, ktorá sa uskutoční v dňoch 2.10. - 4.10.2018 vo výstavných priestoroch múzea na Vajanského 72/4 Poprad.

… čítať viac
Výstava Spoločenské hry a logické hlavolamy

Spoločenské hry a logické hlavolamy

Podtatranské múzeum v Poprade Vás pozýva na výstavu Spoločenské hry a logické hlavolamy, ktorá sa uskutoční v termíne od 15. mája 2018 do 31. augusta 2018 v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad.

… čítať viac
Výstava POPRADFILA 2018

POPRADFILA 2018

Pozývame vás na inauguráciu poštovej známky, ktorá sa uskutoční dňa 27.4.2018 o 14.00 hod. v Podtatranskom múzeu v Poprade, (Vajanského 72/4). Po inaugurácii sa bude konať otvorenie filatelistickej výstavy POPRADFILA 2018.

… čítať viac
"Legovanie" v múzeu

"Legovanie" v múzeu

Pozývame vás na unikátnu výstavu zameranú na ukážky modelov architektúry Spišskej Soboty, Popradu a ďaľších.

… čítať viac
Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici

Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici

Výstava predstavuje unikátnu ucelenú zbierku náradia, textilu a foriem z modrotlačiarskej dielne, v ktorej Elemír Montško vykonával farbiarske remeslo. Zaujímavou súčasťou výstavy sú aj drevené miniatúry predmetov z modrotlačiarskej dielne, ktorých autorom je pán Jozef Barna z Popradu.

… čítať viac
Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka

Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka

Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Obecným úradom v Gánovciach a Občianskym združením Neandertal v Gánovciach pripravilo v priestoroch Obecného úradu v Gánovciach výstavu s názvom Gánovce – nálezisko neandertálskeho človeka.

… čítať viac