ĽAN - RASTLINA MNOHÝCH PODÔB

Podtatranské múzeum v Poprade a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na výstavu
"Ľan - rastlina mnohých podôb"

Výstava je výstupom druhej etapy interdisciplinárneho projektu s názvom Rastlina mnohých podôb alebo tradično-netradičný pohľad na ľan. Prezentácia výsledkov vo forme výstavy má ambíciu predstaviť etnologický a botanický pohľad na ľan (odborne rod Linum). Koncepcia výstavy pozostáva z dvoch vzájomne sa prelínajúcich a dopĺňajúcich rovín, ktoré ponúkajú ucelený zážitok z poznávania tradičného života našich predkov a biologickej rozmanitosti rastlinnej ríše. Podstatná časť výstavy je výsledkom výberu predmetov z dlhodobej vlastnej akvizičnej a zbierkotvornej činnosti Podtatranského múzea v Poprade.

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok, 14. septembra 2023 od 16:00 do 17:30 hod. vo výstavných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4 058 01 Poprad.
Všetkých návštevníkov srdečne pozývame.

Trvanie výstavy je od 14. 9. 2023 do 3. 12. 2023.
Zmena programu vyhradená.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Dokument na stiahnutie


Galéria k výstave