• História
  • História
  • História
  • História
  • História
  • História
  • História
  • História

História

Zbierkový fond histórie patrí k najstarším fondom múzea. Približne polovicu všetkých zbierok predstavujú zbierkové predmety z tzv. starých fondov bývalých dvoch spolkových múzeí (Tatranského múzea vo Veľkej a Karpatského múzea v Poprade). Väčšina zbierok z tohto obdobia sa v múzeu ocitla vďaka zberateľskému nadšeniu členov Uhorského karpatského spolku, ale aj meštianskych rodín, bohatých gazdov, a tiež uvedomelých občanov. Rozsiahlu časť fondu predstavujú predmety cechového charakteru, zariadenie, pracovné nástroje a výrobky rôznych remeselníkov, ďalej keramika, úžitková aj umelecká, zbrane a súvisiace vojenské zbierky, sakrálne zbierky, zariadenie a ďalšie súčasti meštianskej domácnosti, lekárenské zbierky, hudobné nástroje, nábytok a bytové doplnky domácnosti prvej polovice 20. storočia, odev, odevné doplnky, predmety hygienickej potreby, a veľa ďalších.

Z medzivojnového, povojnového a súčasného akvizičného úsilia pribudli hlavne zbierky dokumentujúce hospodársky, kultúrny a spoločensko-politický život okresu a mesta Poprad. Zastúpené sú písomné materiály, dokumenty, plagáty, fotografie, pohľadnice, ale aj výrobky niektorých najvýznamnejších priemyselných podnikov (papiereň, továreň na výrobu smaltovaného tovaru C. A. Scholtz, neskôr Tatrasmalt, Tatramat v Matejovciach, pivovar, Tatravagónka, Chemosvit Svit a ďalšie podniky). Vo fonde sa tiež nachádzajú zbierky, ktoré poukazujú na bohaté športové tradície tejto oblasti (hokej, lyžovanie, turistika, horolezectvo a ďalšie, napríklad z kandidatúry Popradu na usporiadanie zimných OH 2002, 2006. Nezabudli sme ani na činnosť miestnych spolkov, spoločenských, politických, telovýchovných organizácií a spolkov. Vo fonde sa nachádzajú výrobky a ďalšie predmety a dokumenty po miestnych obchodníkoch a živnostníkoch. Do zbierkového fondu pribudli aj predmety a dokumenty z obdobia druhej svetovej vojny a SNP. V priebehu viac ako 140-ročnej histórie múzea sa zmenil spôsob získavania zbierkových predmetov. Náhodné dary v minulosti, nahradil v súčasnosti plánovaný spôsob získavania, prostredníctvom ktorého sú vytvárané, dopĺňané, rozširované a kompletizované jednotlivé tematické súbory zbierok. V získavaní pokračujeme priebežne aj v súčasnosti s finančným prispením Fondu na podporu umenia, ktorý má špecifický podprogram – Akvizície múzeí.

Zbierkový fond história je verejnosti prezentovaný prostredníctvom stálych expozícií, ako v pobočke múzea v Poprade - Spišskej Sobote a špecializovaných tematických výstav. Vybrané súbory zbierok slúžia aj ako námety prednášok a prezentácií, pri rôznych príležitostných podujatiach organizovaných múzeom, prípadne inými inštitúciami.