• kniznica

  Fond na podporu umenia podporil nákup kníh do knižnice Podtatranského múzea v Poprade sumou 1000 eur

  Knižnica Podtatranského múzea v Poprade, sa každoročne zapája do dotačného systému Fondu na podporu umenia a pravidelne získava podporu v oblasti ochrany historického knižničného fondu a tiež podprograme Akvizícia knižníc. V roku 2020 ponúkol FPU možnosť získať podporu na nákup odbornej literatúry do fondu knižnice, bez spolufinancovania zo strany prijímateľa podpory, čo je v súčasnej finančnej situácii kultúrnych organizácií spôsobenej kovidom, skutočne veľkorysá ponuka. FPU zároveň stanovil podmienku, aby 20% z celkového rozpočtu bolo určené sa nákup literatúry, ktorá vyšla s jeho podporou. Tieto tituly sme tiež zahrnuli do akvizície, nakoľko ide o veľmi hodnotné publikácie. Celkový počet zakúpených kníh je 44 kusov.
  na stiahnutie

 • hrobka

  Podtatranské múzeum v Poprade sa reálne priblížilo k otvoreniu expozície kniežacej hrobky

  Podtatranské múzeum v Poprade sa aj napriek zložitej pandemickej situácii posunulo o veľký krok dopredu v príprave realizácie stálej expozície unikátneho archeologického nálezu kniežacej hrobky z Popradu – Matejoviec. Dlho očakávanú prezentáciu nálezu pozorne sleduje odborná aj laická verejnosť niekoľko rokov. Tlačová správa
  na stiahnutie

 • Akvizícia knižníc PMvPP

  Knižnica Podtatranského múzea v Poprade obohatila svoj knižničný fond o 54 nových kníh

  Podtatranské múzeum v Poprade, ktorého súčasťou je aj múzejná knižnica, sa každoročne zapája do dotačného systému Fondu na podporu umenia s projektmi, ktoré súvisia s ochranou historického knižničného fondu a tiež s nákupom nových titulov do knižničného fondu v podprograme Akvizícia knižníc.
  na stiahnutie

 • Ochrana zbierkového fondu botaniky realizovaná za použitia herbárových škatúľ a herbárového papiera

  Herbárová zbierka Podtatranského múzea v Poprade získala novú ochranu

  Podtatranské múzeum v Poprade realizovalo projekt na zlepšenie ochrany botanickej zbierky. Nákupom herbárového papiera a herbárových škatúľ sa podarilo skvalitniť podmienky skladovania a minimalizovať riziko mechanického znehodnotenia zbierkových predmetov.
  na stiahnutie

 • Výsledky súťaž

  Oznámenie o výsledku súťaže Architektonicko - výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

  Oznámenie o výsledku súťaže Architektonicko - výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu
  na stiahnutie

 • Výstava Sélection Výber Marek Ružinský Podtatranské múzeum v Poprade

  Výstava Sélection / Výber

  Výstava Sélection / Výber Marek Ružinský Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 28. 2.-31. 8. 2020
  na stiahnutie

 • Výstava Herbár

  HERBÁR - farebná cesta za poznaním

  Dňa 6. 2. 2020 bola v Podtatranskom múzeu v Poprade otvorená výstava Herbár - farebná cesta za poznaním. Výstava prezentuje genézu obsahovej náplne pojmu herbár spojením zbierkových fondov botaniky a knižničného fondu Podtatranského múzea v Poprade. Prezentovaný rastlinný materiál dopĺňajú pracovné pomôcky a odborná literatúra, ktorú používala botanická verejnosť na prelome 19. a 20. storočia.
  na stiahnutie

 • ARCHITEKTONICKO - VÝTVARNÝ NÁVRH EXPOZÍCIE KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU
SÚŤAŽ NÁVRHOV

  ARCHITEKTONICKO - VÝTVARNÝ NÁVRH EXPOZÍCIE KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU

  Plagát
  na stiahnutie

 • Audio sprievodca v Podtatranskom múzeu v Poprade

  Podtatranské múzeum v Poprade spúšťa službu audio sprievodcov

  Podtatranskému múzeu v Poprade sa podarilo zakúpiť 8 kusov moderných audio sprievodcov s nabíjacou stanicou a opäť tak zmodernizovalo stálu expozíciu „Poprad a okolie v zrkadle vekov“.
  na stiahnutie

 • Noc múzeí a galérií 2019

  Tlačová správa: Noc múzeí a galérií 2019

  Noc múzeí a galérií 2019 aj v Podtatranskom múzeu v Poprade. Podtatranské múzeum v Poprade vás pozýva na podujatie Noc múzeí a galérií 2019, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. mája 2019 od 17.00 h v múzeu a v jeho areáli na Vajanského ulici.
  na stiahnutie

 • Tlačová správa: Otvárame múzeum

  Tlačová správa: Otvárame múzeum

  Podtatranské múzeum v Poprade otvorí svoje priestory verejnosti po komplexnej rekonštrukcii hlavnej budovy múzea na Vajanského 72/4 v Poprade a mesiacoch príprav novej expozície 28. marca 2018. Komplexná rekonštrukcia v rokoch 2015 – 2016 priniesla múzeu nový vzhľad a úpravu exteriéru a moderný interiér.
  na stiahnutie

 • SVET O SLOVENSKU: Unikátna hra Tutanchamóna spod Tatier

  SVET O SLOVENSKU: Unikátna hra Tutanchamóna spod Tatier

  Švajčiarsky expert na antické stolové hry potvrdil výnimočnosť nálezu 1600 rokov starej doskovej hry, ktorú vykopali v Matejovciach v Poprade v hrobke germánskeho kniežaťa.
  externý odkaz

 • V Poprade sprístupnia nálezy z hrobky slovenského Tutanchamóna

  V Poprade sprístupnia nálezy z hrobky slovenského Tutanchamóna

  Uvidíte aj drevený sarkofág či antickú hru.
  externý odkaz

 • Podtatranské múzeum chcú otvoriť pred Veľkou nocou. Malo byť pred Vianocami

  Podtatranské múzeum chcú otvoriť pred Veľkou nocou. Malo byť pred Vianocami

  Pracujú na inštalácii novej expozície.
  externý odkaz