Legendarium 2024

Legendarium 2024

AJ MY SME LEGENDARIUM:) VYDAJ SA NA DOBRODRUŽNÚ VÝPRAVU PO PREŠOVSKOM KRAJI! Aj Podtatranské múzeum v Poprade je je zapojené do kampane LEGENDARIUM 2024 – DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA. Legendárni hrdinovia Ti tento rok prinášajú DOBRODRUŽNÚ VÝPRAVU po Prešovskom kraji. Navštíviš krásne aj tajomné lokality, miesta plné príbehov a zákutia, odkiaľ sa ti nebude chcieť ísť domov. Navyše súťažíš o skvelé ceny v záverečnom žrebovaní a tešia sa na teba aj ODMENY V TROCH HRANICIACH! AKO MÔŽEŠ SÚŤAŽIŤ? 1. Zaobstaraj si brožúrku Legendarium – Dobrodružná výprava. Brožúrku získaš s prvou súťažnou pečiatkou v zariadeniach, ktoré dávajú súťažné pečiatky. Do brožúrky budeš zbierať súťažné nálepky a pečiatky. Pečiatku a brožúrku nájdeš aj u nás! 2. PEČIATKY Zbieraj súťažné pečiatky za návštevu zariadení (atrakcie, múzeá, kúpaliská, hrady, zveroparky, ranče...). Spolu môžeš získať až 40 rôznych pečiatok v 80 zariadeniach. Keď je v zariadení potrebné uhradiť vstupné alebo konzumné, pečiatku získaš po uhradení tohto poplatku. TEŠÍME SA NA TEBA! VŠETKY INFORMÁCIE na www.legendarium.info LEGENDARIUM na Facebook-u LEGENDARIUM na Instagrame www.muzeumpp.sk

… čítať viac
program 06/2024

Program 06/2024

PROGRAM PODTATRANSKÉHO MÚZEA V POPRADE NA MESIAC JÚN 2024 Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad Kontakty: tel. č.: +421 52 7721 924, e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk www.muzeumpp.sk https://facebook.com/podtatranskemuzeum https://instagram/podtatranskemuzeum Otváracie hodiny: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4: utorok – nedeľa 9:00 hod. – 12:00 hod, 13:00 - 17:00 hod. (12:00 – 13:00 technická prestávka), pondelok: ZATVORENÉ. Podtatranské múzeum v Poprade – pobočka Spišská Sobota, Sobotské námestie 33: OTVÁRAME v stredu 5. júna 2024! streda – piatok 10:00 hod. – 16:00 hod., sobota 13:00 hod. – 17:00 hod. Nedeľa, pondelok, utorok: ZATVORENÉ

… čítať viac
Letná čitáreň 2024

Letná čitáreň 2024

• LETNÁ ČITÁREŇ 2024 (cyklus letných prednášok z rôznych oblastí kultúrneho života) * Letná čitáreň I. Štefánikove dedičstvo na Spiši / 3. júl 2024/ streda/16:00 hod. Prednáša PhDr. Ružena Kormošová, PhD. * Letná čitáreň II. Rastliny, ktoré zmenili svet / 17. júl 2024/ streda/16:00 hod. Prednáša doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. Cyklus letných prednášok sa uskutoční v prednáškových priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4. * Letná čitáreň III. Zaujímavé mince a medaile z regiónu Spiša/ 14. august 2024 / streda/16:00 hod. Prednášajú PhDr. Marián Soják, PhD. a Ing. Vladimír Habaj * Letná čitáreň IV. Navždy zapísané krvou: vojnové zločiny / 28. august 2024/ streda/16:00 hod. Prednáška a prezentácia publikácie autora Marcela Maniaka. Cyklus letných prednášok sa uskutoční v prednáškových priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4. Vstupné dobrovoľné. Zmena programu vyhradená.

… čítať viac
Čarovanie s hubami na tanieri

Čarovanie s hubami na tanieri

• ČAROVANIE S HUBAMI NA TANIERI 11. júl 2024/ štvrtok /16:00 hod. Prednáška v spolupráci s Podtatranským mykologickým klubom Poprad. Aké čary sa dajú urobiť s hubami v kuchyni porozpráva jeho predseda Ing. Ján Kubaľa. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4. Vstupné dobrovoľné. Zmena programu vyhradená.

… čítať viac
Sobota s kniežaťom 2024

Sobota s kniežaťom 2024

• SOBOTA S KNIEŽAŤOM 3. august 2024/ sobota/ 14:00 – 20:00 hod. Kultúrne podujatie organizované v nadväznosti na stálu expozíciu celosvetového významu „Knieža z Popradu a jeho hrobka“. Pre návštevníkov pripravujeme bohatý kultúrny program:) Podujatie sa bude konať v areáli Podtatranského múzea v Poprade - vo vnútorných aj vonkajších priestoroch (amfiteáter, remeselnícke dielne) , na Vajanského 72/4, 058 01 Poprad.

… čítať viac
Program 07/2024

Program 07/2024

PROGRAM PODTATRANSKÉHO MÚZEA V POPRADE NA MESIAC JÚL 2024 Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad Kontakty: tel. č.: +421 52 7721 924, e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk www.muzeumpp.sk https://facebook.com/podtatranskemuzeum https://instagram/podtatranskemuzeum Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 9:00 hod. – 12:00 hod, 13:00 - 17:00 hod. (12:00 – 13:00 technická prestávka), pondelok: ZATVORENÉ. S T Á L E E X P O Z Í C I E • Knieža z Popradu a jeho hrobka Nová stála expozícia prezentuje návštevníkovi hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa v roku 2005 v Poprade-Matejovciach našla zachovaná zastrešená drevená zrubová stavba s dreveným sarkofágom, spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého. Expozícia poskytuje informácie o spôsobe života a dobe kniežaťa z Popradu, ktorého hrobka je jediným archeologickým nálezom svojho druhu v Európe. Vstup po skupinách, každú celú hodinu. Objednávanie kolektívov na info.poprad@muzeumpp.sk • Poprad a okolie v zrkadle vekov Expozícia svojím obsahom, štruktúrou, členením poskytuje návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade. V Ý S T A V Y • UMENIE VO SVETE NUMIZMATIKY 17. júl 2024 – 22. september 2024/ 9:00 hod – 12:00 hod., 13:00 hod. – 17:00 hod. Výstava sprístupňuje numizmatický a numizmatike príbuzný materiál z numizmatického fondu Podtatranského múzea v Poprade a zo zbierok členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV - pobočky SVIT-TATRY. Prezentuje ukážku mincí a platidiel od obdobia antiky, cez denárové, grošové, toliarové obdobie, po korunovú až súčasnú euromenu, vrátane medailí a odznakov z regiónu Spiša. Výstava je sprístupnená v expozičných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4, 058 01 Poprad. Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 16. júla 2024 o 16:00 na Vajanského 72/4 v Poprade. Všetkých návštevníkov srdečne pozývame! Vstup na vernisáž voľný. Zmena programu vyhradená. P O D U J A T I A • LETNÁ ČITÁREŇ 2024 (cyklus letných prednášok z rôznych oblastí kultúrneho života) * Letná čitáreň I. Štefánikove dedičstvo na Spiši / 3. júl 2024/ streda/16:00 hod. Prednáša PhDr. Ružena Kormošová, PhD. * Letná čitáreň II. Rastliny, ktoré zmenili svet / 17. júl 2024/ streda/16:00 hod. Prednáša doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. Cyklus letných prednášok sa uskutoční v prednáškových priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4. Vstupné dobrovoľné. Zmena programu vyhradená. • ČAROVANIE S HUBAMI NA TANIERI 11. júl 2024/ štvrtok /16:00 hod. Aké čary sa dajú urobiť s hubami v kuchyni porozpráva predseda Podtatranského mykologického klubu Ing. Ján Kubaľa. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4. Vstupné dobrovoľné. Zmena programu vyhradená. • VERNISÁŽ VÝSTAVY „UMENIE VO SVETE NUMIZMATIKY“ 16. júl 2024/ utorok/ 16:00 hod. Vernisáž výstavy, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pri SAV, pobočka Svit-Tatry. Výstava prezentuje numizmatický a numizmatike príbuzný materiál, sprístupňuje ukážky mincí a platidiel od obdobia antiky, cez denárové, grošové, toliarové obdobie, po korunovú až súčasnú euromenu, vrátane medailí a odznakov z regiónu Spiša. Vernisáž sa uskutoční v expozičných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4, 058 01 Poprad. Vstup voľný. Zmena programu vyhradená. • LEGENDARIUM 2024 – DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA 14. júl 2024 – 8. september 2024 Kampaň Legendarium pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Hlavnou myšlienkou kampane je podpora cestovného ruchu v Prešovskom kraji, propagácia tých najkrajších unikátnych miest, ktoré na severovýchode máme a v neposlednom rade motivácia pre rodiny s deťmi objavovať krásy kraja a užiť si množstvo zážitkov. DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA sa začína! Vydaj sa s nami na dobrodružné spoznávanie Prešovského kraja, kde ťa najkrajšími miestami prevedie 17 legendárnych hrdinov. Čakajú ťa výlety plné zábavy a spoznávania! Zbieraj SÚŤAŽNÉ NÁLEPKY v prírode a PEČIATKY v zariadeniach po celom Prešovskom kraji. Získať môžeš vecné odmeny v 3 hraniciach a na záver leta súťažíš o hodnotné ceny vo veľkom ŽREBOVANÍ. Viac informácií na https://legendarium.info. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Podtatranské múzeum v Poprade – pobočka Spišská Sobota, Sobotské námestie 33, 058 01 Poprad - Spišská Sobota Kontakty: tel. č.: +421 52 772 13 23 e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk www.muzeumpp.sk https://facebook.com/podtatranskemuzeum https://instagram/podtatranskemuzeum Otváracie hodiny: streda – piatok 10:00 hod. – 16:00 hod., sobota 13:00 hod. – 17:00 hod. Nedeľa, pondelok, utorok: ZATVORENÉ • STÁLE EXPOZÍCIE Cechy a remeslá na hornom Spiši Prezentuje zbierky cechového charakteru (vývesné štíty, cechové truhlice, listiny, pečatidlá) i samostatné výrobky remeselníkov. Meštianske bývanie Expozícia prezentuje pracovňu (prezidentský salónik), spálňu, bytové a odevné doplnky meštianskej rodiny. Vznešenosť a pokora Predstavuje verejnosti sakrálne historicko-umelecké pamiatky zo 17.-19. storočia, ktoré tvorili súčasť interiérov niektorých spišských kostolov. Osobnosti Spišskej Soboty Stála výstava predstavuje významné osobnosti, ktoré pochádzali, žili a tvorili v Spišskej Sobote. Tešíme sa na Vašu návštevu! Zmena programu vyhradená.

… čítať viac