Podtatranské múzeum v Poprad

Podtatranské múzeum v Poprade

Počiatky súčasného Podtatranského múzea v Poprade siahajú do druhej polovice 19. storočia. V roku 1873 bol v Starom Smokovci založený Uhorský Karpatský spolok, prvý turistický spolok v Uhorsku. Okrem turistickej činnosti sa spolok prostredníctvom svojich členov zaoberal i vedeckou a osvetovou prácou. Prirodzeným vyústením sústavného záujmu o prírodné prostredie a kultúrnohistorické pamiatky v podtatranskej a tatranskej oblasti bolo založenie múzea.

… čítať viac
Podtatranské múzeum v Poprad

Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota

Pobočka Podtatranského múzea v Poprade – Spišskej Sobote sídli v pôvodne meštianskom dome, ktorý stojí v radovej zástavbe na historickom námestí v mestskej pamiatkovej rezervácii – Spišská Sobota. Najstaršie architektonické prvky budovy pochádzajú z obdobia neskorej gotiky. Budova je zapísaná v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Objekt bol stavebne zrekonštruovaný v rokoch 1974 – 1978 a následne sprístupnený verejnosti. Meštiansky dom patril rodine Wernerovej, ktorá sa v minulosti venovala farbeniu kože. Tá sa potom používala na zhotovovanie odevov, obuvi, rôznych úžitkových predmetov atď.

… čítať viac