Cenníky

  • Cenník zhotovenia svadobných fotografií v autentických priestoroch Podtatranského múzea v Poprade - pobočka Spišská Sobota - .pdf
  • Fotografický materiál:
    • poskytovanie služieb / cenník .pdf
    • postup žiadateľa o službu – poskytnutie fotografického materiálu Podtatranského múzea v Poprade .pdf