• Cechy a remeslá
  • Cechy a remeslá
  • Cechy a remeslá

Cechy a remeslá

Expozícia je situovaná v dvoch samostatných miestnostiach na druhom poschodí.

Na území hornospišských mestečiek Spišskej Soboty, Popradu, Veľkej, Matejoviec a Stráží bola remeselná a cechová produkcia zastúpená množstvom cechov aj počtom remeselníkov. Najväčší rozvoj zaznamenal tento spôsob výroby v 17. až 19. storočí. Expozícia prezentuje zbierky cechového charakteru napríklad, rôzne cechové nádoby, zvolávacie tabuľky, vývesné štíty, cechové znaky, cechové dokumenty – artikuly, výučné listy, pečatidlá cechov, cechové truhlice a množstvo výrobkov, produktov jednotlivých majstrov, zoskupených v cechoch. Zastúpení sú gombičkári, zámočníci, kováči, kolári, sedlári, obuvníci, čižmári, remenári, farbiari, debnári, tesári, mäsiari, pekári, medovnikári a mnohí ďalší.

Unikátnym zbierkovým predmetom expozície je napríklad drevený vývesný štít mäsiarsky – pôstny, z r. 1590.