Kontaktný formulár

Ak máte otázky, napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel a dobu vybavenia vašej požiadavky uvedenej vo formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené, či poskytnuté tretím osobám.

Zamestnanci

Podtatranského múzea v Poprade

Priezvisko, meno Pracovné zaradenie e-mailová adresa / telefón
Bc. PhDr. Bekessová Magdaléna riaditeľka múzea,kurátorka – história riaditel@muzeumpp.sk, +421527881421, +421527721924, +421905873024
Mgr. Bekešová Elena kurátorka - etnografia etnologia@muzeumpp.sk, +421527721924
Benková Dana dokumentátorka dokumentacia@muzeumpp.sk, +421527721924
Mgr. Babura Tomáš kurátor – archeológia, archeologický výskum archeologia@muzeumpp.sk, +421527721924
Gavalier Štefan prevádzka, správca, údržba +421527721924
Mgr. Kušniráková Jana knihovníčka kniznica@muzeumpp.sk, +421527721924
Mgr. Minarčák Pavol, PhD. kurátor - numizmatika numizmatika@muzeumpp.sk, +421527721924
Pušková Nataša údržba +421527721924
Ružinská Marianna ekonómka, rozpočet ekonom@muzeumpp.sk, +421527721874, +421527721924
Mgr. art. et Mgr. Ružinský Marek kurátor - umenie, fotoarchív fotoarchiv@muzeumpp.sk, umenie@muzeumpp.sk, +421527721924
Ing. Slezák Michal, PhD. kurátor - botanika botanika@muzeumpp.sk, +421527721924
Mgr. Sojáková Stanislava múzejný pedagóg, sekretariát sekretariat@muzeumpp.sk, +421527721924