Projekty

Európsky fond regionálneho rozvoja
Podporené projekty 2023

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM 2014 - 2020
- Modernizácia a digitalizácia technického zabezpečenia výkonu odborných činností múzea s dôrazom na prezentáciu a kultúrno-výchovné využitie zbierkového fondu s implementáciou v online priestore
Pridelená podpora: 49 997,68 €
Spolufinancovanie PSK: 2 631,46 €

Modernizácia a digitalizácia technického zabezpečenia výkonu odborných činností múzea s dôrazom na prezentáciu a kultúrno-výchovné využitie zbierkového fondu s implementáciou v online priestore - dokument .pdf


Ministerstvo kultúry SR
Dotačný systém - Kultúrne poukazy

V rámci projektu sprístupňuje múzeum svoje služby deťom, mládeži a pedagógom, s cieľom podporiť ich vzťah ku kultúrnym hodnotám. Získané finančné prostriedky sú hradené z dotácií MK SR na základe reálne uplatnených kultúrnych poukazov.
2020 - 4356 kultúrnych poukazov
2019 - 1927 kultúrnych poukazov
2018 - 1355 kultúrnych poukazov
2017 - 324 kultúrnych poukazov


Fond na podporu umenia
Podporené projekty 2023

 • Rastlina mnohých podôb alebo tradično-netradičný pohľad na ľan (2. etapa, výstavná časť)
  Pridelená podpora: 4000 €
 • Reštaurovanie vzácnych tlačí, vyhlásených za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade.
  Pridelená podpora: 3000 €
 • Reštaurovanie ilustrovaných plagátov s motívom Vysokých Tatier
  Pridelená podpora: 5000 €

Fond na podporu umenia
Podporené projekty 2022

 • Výstava "Začepčený Spiš"
  Pridelená podpora: 3000 €
 • Reštaurovanie vzácnych tlačí, vyhlásených za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 2000 €
 • Reštaurovanie 3 diel vizuálneho umenia s archeologickým, umelecko-historickým a geologickým významom
  Pridelená podpora: 2000 €

Fond na podporu umenia
Podporené projekty 2021

 • Rastlina mnohých podôb alebo tradično-netradičný pohľad na ľan (1. etapa, výskumná časť)
  Pridelená podpora: 2 000 €
 • Reštaurovanie 2 vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond a 2 tlačí slovacikálneho charakteru z knižnice Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 4 000 €
 • Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel z expozície Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 2 500 €
 • Ninera - reštaurovanie strunového hudobného nástroja s kontinuálnym slákom
  Pridelená podpora: 5 200 €
 • Nákup knižničného fondu do knižnice Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 1 000 €

Fond na podporu umenia
Podporené projekty 2020

 • Reštaurovanie 3 vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond a 1 tlače 18. storočia slovacikálneho charakteru, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 3 000 €
 • Modrotlačiarsky mangeľ - kompletné ošetrenie a konzervácia - 2. etapa
  Pridelená podpora: 14 000 €

Fond na podporu umenia
Podporené projekty 2019

 • Audio sprievodca novej stálej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov
  Pridelená podpora: 6 000 €
 • Zabezpečenie ochrany herbárovej zbierky Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 2 340 €
 • Reštaurovanie vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 2 900 €
 • Nákup knižničného fondu do knižnice Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 1 000 €

Fond na podporu umenia
Podporené projekty 2018

 • Vytvorenie virtuálnych a interaktívnych prvkov v rámci riešenia multimediálnej prezentácie novej expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov”
  Pridelená podpora: 20 000 €
 • Modrotlačiarsky mangeľ - kompletné ošetrenie a konzervácia
  Pridelená podpora: 11 585 €
  Spolufinancovanie obcou Hranovnica: 610 €
 • Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel na papierovej podložke zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 2 000 €
 • Reštaurovanie vzácnych tlačí 16. a 17. st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 3 135 €

Fond na podporu umenia
Podporené projekty 2017

 • Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 5 000 €
 • Reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne, zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 15 000 €
 • Ochrana zbierkových predmetov v expozícií Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec. Zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok s dôrazom na prezentáciu predmetov z materiálov: koža, textil, drevo.
  Pridelená podpora: 25 000 €
 • Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného spôsobu výroby a "živej histórie" - 1. etapa
  Pridelená podpora: 20 000 €
 • Reštaurovanie vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade.
  Pridelená podpora: 2 000 €