Projekty

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR – Kultúrne poukazy 2017

V rámci projektu sprístupňuje múzeum svoje služby deťom, mládeži a pedagógom, s cieľom podporiť ich vzťah ku kultúrnym hodnotám. Získané finančné prostriedky sú hradené z dotácií MK SR na základe reálne uplatnených kultúrnych poukazov. V roku 2017 to bolo 324 kultúrnych poukazov.

Fond na podporu umenia
Podporené projekty 2017

 • Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 5 000 €
 • Reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne, zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade
  Pridelená podpora: 15 000 €
 • Ochrana zbierkových predmetov v expozícií Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec. Zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok s dôrazom na prezentáciu predmetov z materiálov: koža, textil, drevo.
  Pridelená podpora: 25 000 €
 • Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného spôsobu výroby a "živej histórie" - 1. etapa
  Pridelená podpora: 20 000 €
 • Reštaurovanie vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade.
  Pridelená podpora: 2 000 €