• História múzea Spišská Sobota
  • História múzea Spišská Sobota

Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota

História

Pobočka Podtatranského múzea v Poprade – Spišskej Sobote sídli v pôvodne meštianskom dome, ktorý stojí v radovej zástavbe na historickom námestí v mestskej pamiatkovej rezervácii – Spišská Sobota. Najstaršie architektonické prvky budovy pochádzajú z obdobia neskorej gotiky. Budova je zapísaná v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Objekt bol stavebne zrekonštruovaný v rokoch 1974 – 1978 a následne sprístupnený verejnosti. Meštiansky dom patril rodine Wernerovej, ktorá sa v minulosti venovala farbeniu kože. Tá sa potom používala na zhotovovanie odevov, obuvi, rôznych úžitkových predmetov.

Obývané boli miestnosti na prízemí domu s oknami do ulice, resp. námestia. Niektoré miestnosti majú stropy ukončené klenbami so štukovou výzdobou. Na poschodí sa nachádzali skladové priestory, čo bolo charakteristické pre prevažne remeselnícku Spišskú Sobotu. Mestečko malo najmenšiu rozlohu chotára a preto sa hospodárske aktivity – remeselná výroba, sústreďovala v domoch, kde dielne boli na dvore a sklady na poschodí. Na poschodí sa nachádzali aj komory, kde majitelia sústreďovali hospodárske plodiny, zásoby potravín, ale tiež pracovný materiál a hotové remeselnícke výrobky.

Na dvore múzea sú umiestnené pod malou pergolou niektoré tradičné poľnohospodárske mechanizmy. Priestor záhrady, slúži v hlavnej turistickej sezóne ako galéria v prírode. Návštevník tu uvidí ukážku minerálov z regiónu a tiež galériu drevených plastík. Záhrada sa v letnej sezóne využíva aj na ďalšie prezentačné aktivity múzea, prednášky, besedy, animačné podujatia a workshopy.

Podtatranské múzeum v Poprade v tomto objekte prezentuje prostredníctvom viacerých expozícií minulosť, spoločenský a hospodársky rozvoj hornospišských mestečiek Poprad, Veľká, Matejovce, Stráže s dôrazom na Spišskú Sobotu. Expozície sú obsahovo zamerané na umeleckú históriu a históriu. V budove sa nachádzajú aj depozitárne priestory múzea.