Edičná činnosť

23. Elena Bekešová, Michal Slezák, Zuzana Homolová: Ľan, rastlina mnohých podôb
Sprievodca výstavou, Podtatranské múzeum v Poprade, 2023.
22. Bekešová, Elena: Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici.
Katalóg výstavy vydaný pri príležitosti 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci Hranovnica. Poprad, Podtatranské múzeum v Poprade, 2014.
21. Život za kláštornými múrmi.
Sprievodca k výstave venovanej 1150. výročiu kresťanskej misie Konštantína a Metoda na našom území. (Zostavil Matúš Hudák) Poprad, Podtatranské múzeum v Poprade, 2013.
20. Gánovce nálezisko neandertálskeho človeka a jeho životné prostredie.
Katalóg špecializovanej expozície 1969 – 2009. Pri príležitosti 40. výročia inštalácie a otvorenia stálej expozície v Podtatranskom múzeu v Poprade.(Zostavila Magdaléna Bekessová) Poprad, Podtatranské múzeum v Poprade, 2009.
19. Neandertálec z Gánoviec.
Zborník príspevkov zo seminára pri príležitosti 80. výročia nálezu neandertálca v Gánovciach. (Zostavila Magdaléna Bekessová) Poprad, Podtatranské múzeum v Poprade, 2007.
18. Tkáčová, Monika: Farbiar Elemír Montško a jeho dielňa.
Poprad, Podtatranské múzeum v Poprade, 2007.
17. Bekessová, Magdaléna a kol.: Podtatranské múzeum v Poprade 1876 – 2006.
Monografia pri príležitosti 130. výročia založenia múzea. Poprad, Podtatranské múzeum v Poprade, 2006. - 85 s.
16. Archeológia v múzeách.
(Zborník príspevkov zo seminára v Podtatranskom múzeu v Poprade). (Zostavil: Peter Roth). – Nitra: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, Stredoslovenské múzeum, Poprad: Podtatranské kultúrne centrum, Podtatranské múzeum, 1998. – 86 s.
15. Tradičné zvyky a obrady a súčasnosť.
(Zborník zo seminára Podtatranského múzea v Poprade). (Zostavila: Zdena Krišková). – Bratislava: Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV, Poprad: Podtatranské kultúrne stredisko, Podtatranské múzeum, 1997. – 100 s.
14. Roth, Peter a kol.: Podtatranské múzeum Poprad (1876 - 1996)
Sprievodca po fondoch. – Poprad: Podtatranské múzeum, (1996). – 32 s.
13. NOVOTNÝ, B., NOVOTNÁ, M., KOVALČÍK, R. M.: Popradská kotlina v dávnej minulosti.
Košice: Východoslovenské vydavateľstvo pre Podtatranské múzeum Poprad, 1991. – 72 s.
12. KRIŠKOVÁ, Zdena: Výročné a rodinné zvykoslovie pod Tatrami.
Obrazová publikácia vydaná pri príležitosti XIV. ročníka Zamagurských folklórnych slávností v Červenom Kláštore.– Poprad: Podtatranské múzeum, 1990. – Nestr.
11. MÜLLEROVÁ, Iva: Vzácne tlače knižnice Podtatranského múzea v Poprade.
Poprad: Podtatranské múzeum, 1989. – 32s.
10. MICHÁLEK, J. a kol.: Ľud hornádskej doliny (na území Popradského okresu).
Košice: Východoslovenské vydavateľstvo n. p. pre ONV – odbor kultúry a Podtatranské múzeum v Poprade, 1989. – 544 s.
9. KRIŠKOVÁ, Zdena: Ľudové staviteľstvo pod Tatrami.
Obrazová publikácia vydaná pri príležitosti XIII. ročníka Zamagurských folklórnych slávností v Červenom Kláštore.– Poprad: Podtatranské múzeum, 1989. – Nestr.
8. VANČOVÁ, Aniela (Zost.): Ľudový odev pod Tatrami.
Obrazová publikácia vydaná pri príležitosti XII. ročníka Zamagurských folklórnych slávností v Červenom Kláštore. – Poprad: Podtatranské múzeum, 1988. – 12 s.
7. VANČOVÁ, Aniela (Zost.): Od kolísky po regrúta.
Poprad: Podtatranské múzeum, 1988. – 8 s. katalóg výstavy.
6. ŠVORC, Peter: Podtatranské múzeum Poprad – sprievodca po expozíciách.
Poprad: Podtatranské múzeum, (1986). – Nestr.
5. NOVOTNÝ, B., NOVOTNÁ, M., KOVALČÍK, R. M.: Praveká dedina pod Vysokými Tatrami.
Poprad: Podtatranské múzeum, 1985. – 42 s.
4. Praveké pamiatky pod Tatrami.
Účelová publikácia. Poprad: Podtatranské múzeum
3. NOVOTNÝ, B. - KOVALČÍK R. M.: Katalóg archeologických pamiatok Spiša II. Gánovce.
Košice: Východoslovenské vydavateľstvo pre Podtatranské múzeum Poprad, 1977. - 72 s.
2. NOVOTNÝ, B. - KOVALČÍK R. M.: Katalóg archeologických pamiatok Spiša I. Vlastivedná miestnosť Spišské Podhradie.
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo pre Podtatranské múzeum Poprad, 1969 – 56 s.
1. Sprievodca po Karpatskom múzeu v Poprade z roku 1926.
Vytlačený v Kežmarku v tlačiarni Pavla Sautera v maďarskom jazyku.