Vstupné

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Expozície na 2. NP:
Dospelý € 4,00
Deti, študenti do 18 rokov € 2,00
Dôchodcovia, ZŤP, držitelia preukazu ISIC € 2,00
Rodinná vstupenka (2 dospelý a max. 3 deti do 18 r.) € 10,00
Deti predškolského veku (do 6 rokov) individuálne bezplatne
Doprovod ZŤP, preukaz ZMS, ICOM bezplatne
Skupinové vstupné od 8 osôb (max. počet osôb v jednej skupine 25):
Dospelý € 3,00
Deti, študenti do 18 rokov € 1,00 / 1 kultúrny poukaz

Fotenie a zhotovovanie videozáznamu v priestoroch expozície je z bezpečnostných dôvodov zakázané.
Do expozícií Podtatranského múzea v Poprade platí Tatry Card, Spiš Card a POPRADské VISITky.

Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota
Sobotské námestie 33, 058 01 Poprad - Spišská Sobota

Stále expozície:
Dospelý € 2,00
Deti, študenti do 18 rokov € 1,00
Dôchodcovia, ZŤP, držitelia preukazu ISIC € 1,00
Rodinná vstupenka (2 dospelí + 2 deti do 18 r.) € 3,50
Školské výpravy (viac ako 10 detí do 18 r.) / osoba € 1,00 / 1 kultúrny poukaz
Deti predškolského veku (do 6 rokov) individuálne bezplatne
Doprovod ZŤP, preukaz ZMS, ICOM bezplatne
Fotenie a kamerovanie bez poplatku

Do expozícií Podtatranského múzea v Poprade – pobočka Spišská Sobota platí Tatry Card, Spiš Card a POPRADské VISITky.