Vstupné

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka:
Dospelí € 6,00
Deti, študenti do 18 rokov € 3,00
Dôchodcovia, ZŤP, držitelia preukazu ISIC € 3,00
Rodinná vstupenka (2 dospelí + deti vo veku 6-15 rokov) € 15,00
Deti predškolského veku (do 6 rokov) individuálne bezplatne
Doprovod ZŤP, preukaz ZMS, ICOM bezplatne
Školské skupiny € 2,00

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Expozícia Poprad a okolie v zrkadle vekov:
Dospelí € 4,00
Deti, študenti do 18 rokov € 2,00
Dôchodcovia, ZŤP, držitelia preukazu ISIC € 2,00
Rodinná vstupenka (2 dospelí + deti vo veku 6-15 rokov) € 10,00
Deti predškolského veku (do 6 rokov) individuálne bezplatne
Doprovod ZŤP, preukaz ZMS, ICOM bezplatne
Školské skupiny € 2,00

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Kombinované vstupné – Expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka + Expozícia Poprad a okolie v zrkadle vekov:
Dospelí € 8,00
Deti, študenti do 18 rokov € 5,00
Dôchodcovia, ZŤP, držitelia preukazu ISIC € 5,00
Rodinná vstupenka (2 dospelí + deti vo veku 6-15 rokov) € 20,00
Deti predškolského veku (do 6 rokov) individuálne bezplatne
Doprovod ZŤP, preukaz ZMS, ICOM bezplatne
Školské skupiny € 3,00

Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota
Sobotské námestie 33, 058 01 Poprad - Spišská Sobota

Stále expozície:
Dospelí € 3,00
Deti, študenti do 18 rokov € 1,00
Dôchodcovia, ZŤP, držitelia preukazu ISIC € 1,00
Rodinná vstupenka (2 dospelí + 1-4 deti voveku 6-15 rokov) € 4,00
Školské výpravy (viac ako 10 detí do 18 r.) / osoba € 1,00 / 1 kultúrny poukaz
Deti predškolského veku (do 6 rokov) individuálne bezplatne
Doprovod ZŤP, preukaz ZMS, ICOM bezplatne
Fotenie a kamerovanie bez poplatku

Držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily majú vstup do stálych expozícii Podtatranského múzea v Poprade ZDARMA (platné pre držiteľov z územia celého Slovenska).
Fotenie a zhotovovanie videozáznamu v priestoroch expozície je z bezpečnostných dôvodov zakázané.