• G-020934, stav po reštaurovaní (detail), ilustračný obrázok

  Reštaurovanie ilustrovaných plagátov s motívom Vysokých Tatier

  Podtatranské múzeum v Poprade v rámci svojho dlhodobého programu každoročne reštauruje z vlastných zbierok predmety kultúrnej hodnoty. Na prelome rokov 2023 – 2024 reštaurovalo ilustrované plagáty s motívom Vysokých Tatier. Vďaka dotačnému systému Fondu na podporu umenia (FPU) a spolufinancovaniu od zriaďovateľa, tzn. Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zreštaurovalo 6 kusov dobových plagátov. Vzhľadom na predchádzajúci stav predmety vyžadovali kompletný reštaurátorský zásah. Zreštaurované plagáty boli prezentované na výstave Zimná sezóna, následne pribudnú do stálej expozície v Poprade.

  čítať viac
 • centaurea cinerea

  Na minútku do múzea/ botanika/ Taliansky endemit v Poprade

  Autorka: Ing. Zuzana Homolová, PhD., kurátorka fondu botaniky Podtatranského múzea v Poprade Uverejnené 27. 3. 2024 Taliansky endemit v Poprade Vedeli ste, že v herbári nesmú, samozrejme okrem rastlín, chýbať ani ďalšie dôležité informácie, z ktorých je možné skladať zaujímavé ekologické, či dokonca historické mozaiky?

  čítať viac
 • Kružidlo

  Na minútku do múzea/fond archeológie - kružidlo

  Na minútku do múzea – kružidlo Autor príspevku: Mgr. Tomáš Babura, kurátor fondu archeológie Podtatranského múzea v Poprade Dátum zverejnenia: 5. 3. 2024 V ďalšom príspevku e-rubriky Podtatranského múzea v Poprade „Na minútku do múzea“ Vám predstavujeme zbierkový predmet z fondu archeológie - kružidlo. Pochádza zo starých zbierok múzea, bez určenia bližších nálezových okolností.

  čítať viac
 • Eugen Wallachy: kresba Gánove – Filice, 1900

  Na minútku do múzea / fond umenia - kresba travertínovej kopy Hrádok – „Gánovce – Filice“ Eugen Wallachy, 1900

  Podtatranské múzeum v rámci “minútky” tentokrát predstavuje zo svojich zbierok predmet – štúdiu travertínovej kopy, známu pod názvom - Hrádok v Gánovciach. Ide o kresbu na papieri z roku 1900. Travertínová kopa Hrádok je jednou z najvýznamnejších nálezísk pozostatkov neandertálskeho človeka na našom území, ktorého vek sa odhaduje na 105 000 rokov. Patrí k významným antropologickým, paleontologickým, archeologickým, geologickým a historickým lokalitám. Množstvo nálezov z Gánoviec je uložených v niekoľkých spišských múzeách, predovšetkým v Podtatranskom múzeu v Poprade, ďalej v Národnom múzeu v Prahe a tiež v Budapešti. Kresba je prezentovaná v múzeu v Poprade v expozícii venovanej pravekému človeku pod Tatrami.

  čítať viac
 • 01 Dávid Husz

  Nezabúdame „Otec HUSZ“

  Popradský rodák – Dávid Husz, patrí k najvýznamnejším osobnostiam moderných dejín mesta. Konkrétnymi preukázateľnými činmi sa zaslúžil a zásadne ovplyvnil všestranný rozvoj Popradu v druhej polovici 19. storočia.

  čítať viac
 • ilustračný obr. DIEŤA KRISTUS - litografia (PM v PP) detail

  Na minútku do múzea / fond umenia - litografia "Dieťa Kristus", Viktor ORSEL, 60. r. 19. stor.

  Podtatranské múzeum v Poprade v rámci akvizičnej činnosti v roku 2022 získalo do svojich zbierok (formou daru) grafiku s hlavou dieťaťa. Na tlači je vyobrazený Kristus ako dieťa. V rámci výskumnej činnosti boli k predmetu zistené viaceré informácie, ako napríklad to, že rovnaký motív - kresbu (originál) vlastní Múzeum v Louvri, celková štúdia - kartón k veľkorozmernej maľbe, sa nachádza v Múzeu Prado vo forme kresby, a finálna monumentálna maľba (ktorej súčasťou je aj toto vyobrazenie malého Krista), sa zase nachádza v Bazilike Notre-Dame de Fourvière v Lyone. Podtatranské múzeum v Poprade má vyobrazenie v podobe litografie.

  čítať viac
 • Ignác Spöttl: Machalovská hora, stav po reštaurovaní

  Reštaurovanie výtvarných diel od viedenského maliara a archeológa Ignáca Spöttla z 19. storočia.

  Podtatranské múzeum v Poprade (v období júl 2022 - jún 2023) reštaurovalo ďalšie výtvarné diela zo svojich zbierok. Tentoraz sa vďaka dotačnému systému Fondu na podporu umenia a spolufinancovaniu od zriaďovateľa, Prešovského samosprávneho kraja, podarilo reštaurovať dve diela od Ignáca Spöttla (1834/(6?) – 1892) - maľbu olejom na kartóne s motívom archeologickej lokality, pravdepodobne Machalovskej hory, z 2. polovice 19. storočia a kresbu uhľom na kartóne Pri tatranskom plese, z obdobia okolo r. 1850-1890.

  čítať viac
 • Sig. 6324 titl. list

  Na minútku do múzea - Vzácne Biblie z múzejnej knižnice sú zreštaurované

  Podtatranské múzeum v Poprade venuje náležitú pozornosť ochrane historického knižničného fondu, ktorý je súčasťou fondu múzejnej knižnice. Najstaršie a najvzácnejšie tlače sú rozhodnutím MK SR vyhlásené za historické knižničné dokumenty. 15. 6. 2021 bolo vyhlásených 30 tlačí 17. 18. a 19. storočia, takže v súčasnosti je ich celkový počet 60. Všetky vyhlásené tlače plánujeme postupne zreštaurovať. Náš zámer, by ale nebolo možné uskutočniť bez príspevku Fondu na podporu umenia, ktorý každoročne vyhlasuje výzvy týkajúce sa odborného ošetrenia zbierkových fondov a ktorému predkladáme svoje projekty.

  čítať viac
 • Ex libris šľachtického rodu Görgey zo Spišského Hrhova

  Historická Knižnica Uhorského karpatského spolku ako súčasť fondu knižnice Podtatranského múzea v Poprade

  Myšlienka založiť knižnicu súvisí so vznikom spolkového múzea a bola vyslovená už na prvých troch zasadaniach Uhorského karpatského spolku (1873). Aladár Wünschendorfer uvádza, že „Výzva na založenie Uhorského karpatského spolku obsahuje v bode 4, ako prostriedok na dosiahnutie cieľa, zriadenie zbierok a knižnice spolku.“

  čítať viac
 • Citrín - Erfoud , Maroko

  Na minútku do múzea - Mineralogické zbierky

  Počiatky prírodovedného zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade siahajú až do obdobia, keď v Kežmarku vznikol Uhorský karpatský spolok (1876). Mnoho nadšencov zhromažďovalo početné zbierky s úmyslom založiť múzeum. Členovia spolku sa pri svojich zberoch spočiatku zamerali hlavne na oblasť Karpát, časom pribúdali aj početné zbery zo sveta.

  čítať viac
 • Snežienka jarná

  Na minútku do múzea - Krása uchovaná v čase

  Svet rastlín je farebný, úžasný a rôznorodý. Asi najviac si to uvedomujeme s príchodom jari, kedy sa po zime tešíme z každého rozkvitnutého kvietka a život bez pestrej palety rozkvitnutých rastlín si nevieme ani predstaviť. Azda snaha o uchovanie krásy kvetov viedla ľudí k ich sušeniu a ukladaniu do herbárov, z ktorých sa s odstupom času stávajú cenné kroniky, plné histórie a vzácnych informácií o rozšírení rastlinných druhov.

  čítať viac
 • Fašiangový sprievod

  Fašiangy na Spiši

  Obdobie dnes nazývané fašiangy (starší názov je masopust), vypĺňa pomyselnú medzeru v kalendári medzi dvoma najväčšími sviatkami v roku, a to Vianocami a Veľkou nocou. Toto prechodné obdobie medzi zimou a jarou bolo vždy v ľudovom prostredí spájané s rôznymi kultmi agrárneho charakteru, veselicami a zábavou.

  čítať viac