• Miniatúra hlinenej zvieracej plastiky

  Na minútku do múzea - archeológia

  Dnes Vám prezentujeme predmet pochádzajúci z archeologického výskumu, ktorý v roku 1965 vo Veľkej Lomnici na lokalite Burchbrich vykonal prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc. so svojou manželkou prof. PhDr. Máriou Novotnou, DrSc. Na danej lokalite boli preskúmané zvyšky výšinného opevneného sídliska - pravekého „mesta“ badenskej kultúry, datovaného približne medzi roky 3200 až 2800 pr. n. l.

  čítať viac
 • Konzervovanie modrotlačiarskeho mangľa - 2021

  Komplexná zbierka predmetov modrotlače a formy jej odbornej ochrany a ošetrenia

  Viaceré zbierkové predmety (spolu šesťstodvanásť kusov) z oblasti modrotlače, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade, boli postupne reštaurované a konzervované s podporou grantových programov Ministerstva kultúry SR a z verejných zdrojov poskytnutých prostredníctvom Fondu na podporu umenia.

  čítať viac
 • Chýbajúci titulný list z diela Šulchan Aruch

  Na minútku do múzea - knižnica

  Šulchan Aruch – „záhadná kniha“ vydáva svoje tajomstvá. Začiatkom roku 1981 získala knižnica Podtatranského múzea v Poprade vzácny prírastok, ktorý predstavovalo staršie hebrejské vydanie časti slávneho právnického diela Šulchan Aruch [Prestretý stôl], ktorého autorom bol palestínsky rabín Joseph Quaro /1488 – 1578/.

  čítať viac
 • 01 averz malej bronzovej mince cisára Arcadia

  Východorímske a byzantské mince v zbierkach Podtatranského múzea v Poprade

  Ďalší zo série článkov o zbierkových predmetoch z fondu numizmatiky Podtatranského múzea v Poprade nás zavedie do obdobia neskorej antiky a včasného stredoveku. Bolo to mimoriadne turbuletné obdobie plné bojov a chaosu. Lámala sa všemocná Rímska ríša a vznikali rôzne menšie štáty, ríše a kráľovstvá. Samotná Rímska ríša sa rozdelila na Západorímsku ríšu a Východorímsku ríšu.

  čítať viac
 • Vizualizácia

  Podtatranské múzeum v Poprade sa reálne priblížilo k otvoreniu expozície kniežacej hrobky

  Tlačová správa – Poprad, 30. 4. 2021 Podtatranské múzeum v Poprade sa aj napriek zložitej pandemickej situácii posunulo o veľký krok dopredu v príprave realizácie stálej expozície unikátneho archeologického nálezu kniežacej hrobky z Popradu – Matejoviec. Dlho očakávanú prezentáciu nálezu pozorne sleduje odborná aj laická verejnosť niekoľko rokov.

  čítať viac
 • Vizualizácia expozície - Štúdia 102020

  Expozíciu kniežacej hrobky chcú otvoriť koncom roka

  ________Mesačník POPRAD, č. 5/2021________ Bola to dlhá cesta plná zákrut, obchádzok, klesaní, i stúpaní. Takto opísala snahu o otvorenie expozície kniežacej hrobky riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade Magdaléna Bekessová. Už od roku 2006 mali v múzeu jasnú predstavu o prezentácii jedinečného nálezu vo svojich priestoroch. To ešte ani len netušili, že proces realizácie bude trvať 15 rokov. Ak karty nezamiešajú faktory, ktoré nedokážu ovplyvniť, expozíciu si už čoskoro budeme môcť pozrieť.

  čítať viac
 • úvod

  Na minútku do múzea – botanika

  Herbárové zbierky primárne dokumentujú rozmanitosť rastlinnej ríše, pričom obsahujú rastliny s rôznym statusom vzácnosti. Z odborného hľadiska majú najväčšiu hodnotu tzv. typové položky, ktoré sú spojené s opisom vedeckého mena rastliny. Pozornosť botanikov pútajú tiež druhy s nezvyčajnou ekologickou väzbou alebo geografickým areálom.

  čítať viac
 • Sig.7634 posesorský údaj na rube titlulného listu

  Reštaurovanie kolekcie 30 vzácnych tlačí z fondu knižnice Podtatranského múzea v Poprade vyhlásených za HKF ide do finále

  Knižnica Podtatranského múzea v Poprade sa pravidelne zapája do projektov, ktoré sú vyhlasované Fondom na podporu umenia v podprograme 5 .4 .1. Odborné ošetrenie zbierkových fondov, do ktorého je zahrnuté aj reštaurovanie a konzervovanie historických knižničných dokumentov a fondov.

  čítať viac
 • úvod

  Na minútku do múzea - etnografia

  Veľká noc patrí k najvýznamnejším sviatkom v cirkevnom roku a tradičné zvykoslovie počas tohto obdobia je veľmi pestré. Jednou z charakteristických čŕt Veľkonočného pondelka je obdarovanie mládencov veľkonočným vajíčkom. V etnografickom zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade sa nachádza 129 vajíčok od rôznych výrobcov z rôznych lokalít.

  čítať viac
 • Kniežacia hrobka z Popradu

  Pohrebný rítus v období života kniežaťa z Popradu s dôrazom na hrobovú výbavu

  Prípravy novej expozície kniežacej hrobky z Popradu sú po úspešne ukončenej súťaži architektonicko – výtvarných návrhov prioritou Podtatranského múzea v Poprade. Téme zaoberajúcej sa pohrebným rítom v období života kniežaťa z Popradu s dôrazom na hrobovú výbavu sa venujeme vo výskumnej úlohe a jedným z jej výstupov je tento populárno-náučný článok.

  čítať viac
 • Medaila: K uzavretiu manželstva blahoželá MsNV v Poprade

  Na minútku do múzea - numizmatika

  Práve tieto dni 8. - 14. februára 2021 sa nesú v znamení témy Týždeň manželstva. Rozhodnutie oženiť resp. vydať sa je jedno z najdôležitejších v živote mnohých z nás. Nikdy sa nerodí ľahko, vyžaduje mnoho odvahy a rozhodnosti, veď niektorí skeptici hovoria, že manželstvo nie je slovo, ale rozsudok.

  čítať viac
 • Nádoba

  Na minútku do múzea - archeológia

  V našej novej rubrike „Na minútku do múzea“ vám postupne predstavíme výber pozoruhodných zbierkových predmetov z fondu Podtatranského múzea v Poprade, ktoré sú pred očami návštevníkov neraz ukryté v prítmí depozitárov. Dnes prezentujeme nevšednú keramickú nádobu z fondu archeológie, ktorá slúžila na výrobu domáceho alkoholu už pred takmer 3600 rokmi...

  čítať viac