• Kamzík vrchovský

  Na minútku do múzea "Kamzík vrchovský tatranský"

  Kamzík vrchovský tatranský Vieme, že predchodcom moderného človeka je človek neandertálsky. Kto je ale predchodcom našich tatranských kamzíkov? Aký je príbeh tohto živočíšneho druhu? Hľadať odpovede na tieto otázky nás naviedol zbierkový predmet, ktorý na konci 19. storočia patril Karpatskému múzeu v Poprade, dnešnému Podtatranskému múzeu. V pôvodných záznamoch je vedený pod názvom "kamzík" a podľa evidenčnej karty pochádza z Vysokých Tatier, kde sa v minulosti ako v jedinom pohorí na Slovensku vyskytoval.

  čítať viac
 • Erasmus Schrött - Vodopád vo Velickej doline, 1799_detail 1799

  Na minútku do múzea / fond umenia - rytina „Vodopád vo Velickej doline“ Erasmus Schrött, 1799

  Podtatranské múzeum v rámci fondu umenia predstavuje zo svojich zbierok tentokrát grafiku s motívom horskej krajiny s vodopádom, dvojicou stromov, medveďmi a figurálnou stafážou. Kolorovanú medirytinu pod názvom Vodopád v Karpatoch / Vodopád vo Velickej doline, ktorej autorom je Erasmus Schrött. Rytina je z roku 1799. Predmet pochádza zo starých zbierok. Grafika bola reštaurovaná na prelome rokov 2018 - 2019 z dotácie Fondu na podporu umenia. V súčasnosti je prezentovaná v múzeu v expozícii Poprad a okolie v zrkadle vekov na Vajanského 72/4 v Poprade. Podobnú rytinu má v zbierkach Východoslovenské múzeum v Košiciach avšak s motívom Lapis Refugii v Slovenskom raji. Grafiky pochádzajú zo série farebných medirytín vydanej pod názvom Malerische Ansichten von Ugarn.

  čítať viac
 • Sig S 6401 po reštaurovaní

  Reštaurovanie vzácnych Biblií z historického knižničného fondu múzejnej knižnice

  Podtatranské múzeum v Poprade úspešne pokračuje v reštaurovaní vzácnych Biblií z historického knižničného fondu múzejnej knižnice. Autor článku: Mgr. Jana Kušniráková Autor obrázkov: Mgr. art. Štefan Kocka Dátum zverejnenia: 19. 4. 2024 Knižnica Podtatranského múzea v Poprade sa už od roku 2010 pravidelne uchádza o podporu, v rámci projektov zameraných na reštaurovanie historických knižničných dokumentov. Je určite veľkým úspechom, že Fond na podporu umenia jej každoročne schvaľuje finančné prostriedky na ich realizáciu. Prispieva k tomu hlavne skutočnosť, že 60 najstarších a najvzácnejších tlačí bolo rozhodnutím MK SR vyhlásených za historické knižničné dokumenty a preto im je venovaná zvýšená pozornosť z hľadiska ich ochrany.

  čítať viac
 • G-020934, stav po reštaurovaní (detail), ilustračný obrázok

  Reštaurovanie ilustrovaných plagátov s motívom Vysokých Tatier

  Podtatranské múzeum v Poprade v rámci svojho dlhodobého programu každoročne reštauruje z vlastných zbierok predmety kultúrnej hodnoty. Na prelome rokov 2023 – 2024 reštaurovalo ilustrované plagáty s motívom Vysokých Tatier. Vďaka dotačnému systému Fondu na podporu umenia (FPU) a spolufinancovaniu od zriaďovateľa, tzn. Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zreštaurovalo 6 kusov dobových plagátov. Vzhľadom na predchádzajúci stav predmety vyžadovali kompletný reštaurátorský zásah. Zreštaurované plagáty boli prezentované na výstave Zimná sezóna, následne pribudnú do stálej expozície v Poprade.

  čítať viac
 • centaurea cinerea

  Na minútku do múzea/ botanika/ Taliansky endemit v Poprade

  Autorka: Ing. Zuzana Homolová, PhD., kurátorka fondu botaniky Podtatranského múzea v Poprade Uverejnené 27. 3. 2024 Taliansky endemit v Poprade Vedeli ste, že v herbári nesmú, samozrejme okrem rastlín, chýbať ani ďalšie dôležité informácie, z ktorých je možné skladať zaujímavé ekologické, či dokonca historické mozaiky?

  čítať viac
 • Kružidlo

  Na minútku do múzea/fond archeológie - kružidlo

  Na minútku do múzea – kružidlo Autor príspevku: Mgr. Tomáš Babura, kurátor fondu archeológie Podtatranského múzea v Poprade Dátum zverejnenia: 5. 3. 2024 V ďalšom príspevku e-rubriky Podtatranského múzea v Poprade „Na minútku do múzea“ Vám predstavujeme zbierkový predmet z fondu archeológie - kružidlo. Pochádza zo starých zbierok múzea, bez určenia bližších nálezových okolností.

  čítať viac
 • Eugen Wallachy: kresba Gánove – Filice, 1900

  Na minútku do múzea / fond umenia - kresba travertínovej kopy Hrádok – „Gánovce – Filice“ Eugen Wallachy, 1900

  Podtatranské múzeum v rámci “minútky” tentokrát predstavuje zo svojich zbierok predmet – štúdiu travertínovej kopy, známu pod názvom - Hrádok v Gánovciach. Ide o kresbu na papieri z roku 1900. Travertínová kopa Hrádok je jednou z najvýznamnejších nálezísk pozostatkov neandertálskeho človeka na našom území, ktorého vek sa odhaduje na 105 000 rokov. Patrí k významným antropologickým, paleontologickým, archeologickým, geologickým a historickým lokalitám. Množstvo nálezov z Gánoviec je uložených v niekoľkých spišských múzeách, predovšetkým v Podtatranskom múzeu v Poprade, ďalej v Národnom múzeu v Prahe a tiež v Budapešti. Kresba je prezentovaná v múzeu v Poprade v expozícii venovanej pravekému človeku pod Tatrami.

  čítať viac
 • 01 Dávid Husz

  Nezabúdame „Otec HUSZ“

  Popradský rodák – Dávid Husz, patrí k najvýznamnejším osobnostiam moderných dejín mesta. Konkrétnymi preukázateľnými činmi sa zaslúžil a zásadne ovplyvnil všestranný rozvoj Popradu v druhej polovici 19. storočia.

  čítať viac
 • ilustračný obr. DIEŤA KRISTUS - litografia (PM v PP) detail

  Na minútku do múzea / fond umenia - litografia "Dieťa Kristus", Viktor ORSEL, 60. r. 19. stor.

  Podtatranské múzeum v Poprade v rámci akvizičnej činnosti v roku 2022 získalo do svojich zbierok (formou daru) grafiku s hlavou dieťaťa. Na tlači je vyobrazený Kristus ako dieťa. V rámci výskumnej činnosti boli k predmetu zistené viaceré informácie, ako napríklad to, že rovnaký motív - kresbu (originál) vlastní Múzeum v Louvri, celková štúdia - kartón k veľkorozmernej maľbe, sa nachádza v Múzeu Prado vo forme kresby, a finálna monumentálna maľba (ktorej súčasťou je aj toto vyobrazenie malého Krista), sa zase nachádza v Bazilike Notre-Dame de Fourvière v Lyone. Podtatranské múzeum v Poprade má vyobrazenie v podobe litografie.

  čítať viac
 • Ignác Spöttl: Machalovská hora, stav po reštaurovaní

  Reštaurovanie výtvarných diel od viedenského maliara a archeológa Ignáca Spöttla z 19. storočia.

  Podtatranské múzeum v Poprade (v období júl 2022 - jún 2023) reštaurovalo ďalšie výtvarné diela zo svojich zbierok. Tentoraz sa vďaka dotačnému systému Fondu na podporu umenia a spolufinancovaniu od zriaďovateľa, Prešovského samosprávneho kraja, podarilo reštaurovať dve diela od Ignáca Spöttla (1834/(6?) – 1892) - maľbu olejom na kartóne s motívom archeologickej lokality, pravdepodobne Machalovskej hory, z 2. polovice 19. storočia a kresbu uhľom na kartóne Pri tatranskom plese, z obdobia okolo r. 1850-1890.

  čítať viac
 • Sig. 6324 titl. list

  Na minútku do múzea - Vzácne Biblie z múzejnej knižnice sú zreštaurované

  Podtatranské múzeum v Poprade venuje náležitú pozornosť ochrane historického knižničného fondu, ktorý je súčasťou fondu múzejnej knižnice. Najstaršie a najvzácnejšie tlače sú rozhodnutím MK SR vyhlásené za historické knižničné dokumenty. 15. 6. 2021 bolo vyhlásených 30 tlačí 17. 18. a 19. storočia, takže v súčasnosti je ich celkový počet 60. Všetky vyhlásené tlače plánujeme postupne zreštaurovať. Náš zámer, by ale nebolo možné uskutočniť bez príspevku Fondu na podporu umenia, ktorý každoročne vyhlasuje výzvy týkajúce sa odborného ošetrenia zbierkových fondov a ktorému predkladáme svoje projekty.

  čítať viac
 • Ex libris šľachtického rodu Görgey zo Spišského Hrhova

  Historická Knižnica Uhorského karpatského spolku ako súčasť fondu knižnice Podtatranského múzea v Poprade

  Myšlienka založiť knižnicu súvisí so vznikom spolkového múzea a bola vyslovená už na prvých troch zasadaniach Uhorského karpatského spolku (1873). Aladár Wünschendorfer uvádza, že „Výzva na založenie Uhorského karpatského spolku obsahuje v bode 4, ako prostriedok na dosiahnutie cieľa, zriadenie zbierok a knižnice spolku.“

  čítať viac