• Zdobená antická lampička zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade

  Na minútku do múzea - Zdobená antická lampa

  Príchod nového roka je zvyčajne spájaný s nádejou na lepšie zajtrajšky a predsavzatiami, ktoré by nás k nim mohli priviesť. Svetlo bolo oddávna spájané s tým, že dokáže viesť aj cez temné časy. Človek si podmanil oheň už v paleolite ako jeden zo živlov, rozrábal si ho kresaním či trením. Aby si takto ťažko získaný zdroj svetla udržal, paleolitický človek – vynálezca začal používať fakle, horiace vetvy a neskôr si vyrobil prvé “lampičky” tým, že vložil tuk a knôt do kamennej misky. Prvé lampy sa našli v jaskyni La Madeleine vo Francúzsku pred 18 000 rokmi.

  čítať viac
 • Ukážka herbárových položiek Tibora Kregczyho...

  Tajomstvá prírody v depozitároch - Z Priečneho sedla do múzea

  Naše múzeum si pri príležitosti medzinárodného dňa hôr, vyhláseného Valným zhromaždením OSN 11. decembra 2003, pripomína osobnosť Tibora Kregczyho, člena Budapeštianskej akademickej spoločnosti. A aká je prepojenosť tejto osobnosti s Podtatranským múzeom sa dozviete v článku TAJOMSTVÁ PRÍRODY V DEPOZITÁROCH – Z PRIEČNEHO SEDLA DO MÚZEA

  čítať viac
 • Paraván detail - svätá Rodina

  Na minútku do múzea / fond umenia - Paraván so sakrálnym motívom

  Podtatranské múzeum v Poprade predstavuje zbierkový predmet zo svojich zbierok - maľovaný paraván so sakrálnym motívom. V hornej časti s výjavmi: Zvestovanie, svätá Rodina a Nesenie kríža, v dolnej s vyobrazením postáv svätíc, zachované však len vo fragmente. Paraván bol pravdepodobne súčasťou chrámového vybavenia dnes už neznámeho kostolného interiéru.

  čítať viac
 • 1

  Na minútku do múzea - Medaila 50 rokov popradskej Vagónky

  Rok 2022 sa v Poprade spája s oslavami stého výročia založenia popradskej Tatravagónky – najväčšieho zamestnávateľa v regióne. My si dnes zaspomíname na 50- te výročie, ktoré tento podnik oslávil v roku 1972 a pri tej príležitosti vydal medailu, ktorú Vám prezentuje tento článok.

  čítať viac
 • kvitnúce ruže v areáli múzea

  Stredoeurópsky deň stromov oslavujeme 20. októbra

  Nie každé mesto sa môže popýšiť takou krásou okolitej prírody ako Poprad, ktorý je so svojim nádherným okolím priamo prepojený prostredníctvom výhľadov na Vysoké a Nízke Tatry, alebo prostredníctvom mestskej časti Kvetnica, zasadenej do blízkych lesov. Atmosféru zeleného mesta dotvára množstvo parkov, vzrastlých stromov a zelených plôch v intraviláne, ktoré dokazujú potrebu obyvateľov mať čaro neďalekej prírody priamo v meste.

  čítať viac
 • Ninera - hudobný strunový nástroj - po reštaurovaní

  Na minútku do múzea - Ninera - unikátny hudobný nástroj

  V mesiaci september sa znova pozrieme na minútku do múzea a dozvieme sa zaujímavé informácie o ninere, historickom hudobnom nástroji, nazývanom tiež organistrum. Najstaršie dochované zmienky o ninere sú z konca 10. storočia a je to prvý hudobný nástroj, kde sú struny ovládané klaviatúrou. Ninera v zbierkovom fonde múzea pochádza zo starých zbierok, nie je známy jej výrobca ani posledný majiteľ. Na základe výskumu uskutočneného počas reštaurovania sa nám podarilo určiť približné datovanie nástroja. Zistilo sa, že bola zhotovená v období baroka, okolo roku 1750.

  čítať viac
 • reliéf "Kladenie do hrobu" detail

  Na minútku do múzea / fond umenia - drevený reliéf „Kladenie do hrobu“

  Pravidelná rubrika „Na minútku do múzea“ v auguste predstavuje predmet zo zbierkového fondu umenia - drevený reliéf so sakrálnym motívom kladenia Krista do hrobu z obdobia neskorej renesancie. Reliéf bol pred časom reštaurovaný a je prezentovaný v rámci stálej expozície v Poprade.

  čítať viac
 • Titulná strana

  Na minútku do múzea - Knieža z Popradu a jeho hrobka – publikácia o jedinečnom archeologickom náleze európskeho významu

  V máji 2022, pri príležitosti návratu drevených trámov vonkajšej komory archeologického nálezu kniežacej hrobky z Popradu – Matejoviec z konzervácie v Nemecku na Slovensko, slávnostne odprezentoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Nitra, publikáciu Knieža z Popradu a jeho hrobka. Kniha vyšla v roku 2021 v edícii Archeologické pamätníky Slovenska ako v poradí 12. zväzok. Autormi publikácie sú PhDr. Karol Pieta, DrSc. a Mgr. Tereza Štolcová, PhD.

  čítať viac
 • 1. Titulný list s ex libris A. Rochel

  Na minútku do múzea - pozoruhodné slovacikum v knižničnom fonde múzejnej knižnice

  Knižničný fond knižnice Podtatranského múzea v Poprade obsahuje vzácne tlače z rôznych oblastí ľudského poznania. Ide o diela prírodovedné, filozofické, teologické, geografické ale aj numizmatické, jazykovedné a iné. Najstaršie pochádzajú zo 16. storočia a 60 najvzácnejších tlačí 16. - 19. storočia, bolo MK SR vyhlásených za historický knižničný fond. Tieto tlače postupne reštaurujeme s prispením Fondu na podporu umenia. Špecifickú pozornosť a ochranu venujeme tlačiam tzv. slovacikálneho charakteru.

  čítať viac
 • PhDr. Peter Švorc

  Pripomíname si výročie nedožitých 90-tych narodenín PhDr. Petra Švorca

  PhDr. Peter Švorc – kultúrno-osvetový pracovník, etnograf, dlhoročný riaditeľ Podtatranského múzea v Poprade sa narodil 6. júna 1932 v Štrbe. Vzdelanie získal na meštianskej škole vo Važci, v roku 1966 absolvoval Strednú knihovnícku školu v Bratislave. Neskôr pokračoval v štúdiu etnografie a folkloristiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ktorú úspešne ukončil v roku 1973.

  čítať viac
 • Džbánky, doba bronzová, Tornaľa

  Na minútku do múzea - hlinené nádoby

  V ďalšej epizóde e-rubriky „Na minútku do múzea“ Vám predstavujeme sadu veľmi dobre zachovalých nádob zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Tieto hlinené nádoby označujeme ako „džbánky“. Najväčšia zo štyroch nádob je vysoká len 12 cm a majú viacero spoločných znakov: vytiahnuté valcovité hrdlo, baňaté telo, vytiahnuté vysoké uško, kruhovú nôžku a hladený zdobený povrch. Všetky tieto nádoby boli vyrobené v ruke bez použitia hrnčiarskeho kruhu.

  čítať viac
 • Sakrálna výšivka ako kultúrne dedičstvo - výstava

  Na Veľkú noc slávili odchod zimy

  _______Mesačník POPRAD, č. 4/2022_______ Veľká noc je najväčším sviatkom v cirkevnom roku. V minulosti sa ale spájala hlavne so začiatkom hospodárskeho roka a príchodom jari. Spolu s etnologičkou Podtatranského múzea v Poprade Elenou Bekešovou sme sa pozreli na to, ako zvykli Veľkú noc tráviť ľudia v minulosti. Dozviete sa, prečo jedli bahniatka i čo robili, aby zvieratá nedohrýzli hady.

  čítať viac