• Čepiec ženský

  Na minútku do múzea - etnológia

  Pravidelná rubrika „Na minútku do múzea“ Vám v mesiaci november predstaví predmet z etnografického zbierkového fondu. Prezentovaný ženský čepiec z Batizoviec bol zhotovený v 1. polovici 20. storočia a používal sa ako pokrývka hlavy vydatej ženy. Článok je malou „ochutnávkou“ v rámci pripravovanej výstavy „Začepčený Spiš“, ktorú budete môcť navštíviť v termíne máj 2022 – september 2022 v Podtatranskom múzeu v Poprade na Vajanského 72/4.

  čítať viac
 • Viliam Forberger: Žltá stena | vo Vysokých Tatrách, 1925

  Na minútku do múzea - umenie

  V rámci pravidelnej rubriky “Na minútku do múzea” predstavujeme dielo z fondu umenia s názvom "Žltá stena vo Vysokých Tatrách", kresbu od Viliama Forbergera z roku 1925. Veľká Žltá stena je geologická a archeologická lokalita, nachádza sa neďaleko Tatranskej Polianky vo Velickej doline vo Vysokých Tatrách. Dielo je v súčasnosti prezentované v rámci expozície a aktuálnej výstavy "ARCHEOLOGICKÁ..." v Podtatranskom múzeu v Poprade na Vajanského 72/4.

  čítať viac
 • Herbárová položka ľanu chlpatého hladkastého (L. hirsutum subsp. glabrescens, leg. V. Borbás) zo zbierky J. Ullepitscha

  Ľan očami botanika alebo čo ukrýva herbár Podtatranského múzea v Poprade

  Herbár Podtatranského múzea v Poprade (akronym POP) obsahuje mnoho rastlín, ktoré sa vyskytujú naprieč jednotlivými (zväčša počtom neveľkými) zbierkami. Do tejto skupiny patrí aj ľan (rod Linum L.), ktorý združuje prevažne trváce (vzácne jednoročné) rastliny so striedavými (výnimočne protistojnými) listami a päťpočetnými kvetmi.

  čítať viac
 • Obr. 1: Herbárová položka ľanu žltého zo zbierky V. Greschika

  Na minútku do múzea - botanika

  Verejnosť vníma ľan (rod Linum) najmä na základe starej kultúrnej rastliny – ľanu siateho, ktorý sa na Slovensku pestuje ako textilná plodina a olejnina. Súčasťou slovenskej flóry je však hlavne niekoľko divorastúcich ľanov, ktoré sa vyskytujú roztrúsene na rôznych biotopoch od nížin po vysokohorské prostredie.

  čítať viac
 • Portrét pápeža Jána Pavla II. doľava. Kolopis: IONNES PAVLVS II. PONT. MAX.

  Na minútku do múzea - numizmatika

  V rámci našej pravidelnej rubriky “Na minútku do múzea” sme sa rozhodli obzrieť do histórie a pripomenúť si prvú návštevu pápeža na Slovensku po novembri 1989 a na medailu z fondu numizmatiky Podtatranského múzea v Poprade, ktorá s touto udalosťou súvisí. Tematicky sa tak dotkneme plánovanej návštevy pápeža v septembri 2021.

  čítať viac
 • Forberger

  Odborné ošetrenie a reštaurovanie výtvarných diel z expozície Podtatranského múzea v Poprade pokračuje

  Podtatranské múzeum v Poprade sa v rámci fondu umenia opätovne aj v tomto roku zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia v programe 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom „Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel z expozície Podtatranského múzea v Poprade“.

  čítať viac
 • Miniatúra hlinenej zvieracej plastiky

  Na minútku do múzea - archeológia

  Dnes Vám prezentujeme predmet pochádzajúci z archeologického výskumu, ktorý v roku 1965 vo Veľkej Lomnici na lokalite Burchbrich vykonal prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc. so svojou manželkou prof. PhDr. Máriou Novotnou, DrSc. Na danej lokalite boli preskúmané zvyšky výšinného opevneného sídliska - pravekého „mesta“ badenskej kultúry, datovaného približne medzi roky 3200 až 2800 pr. n. l.

  čítať viac
 • Konzervovanie modrotlačiarskeho mangľa - 2021

  Komplexná zbierka predmetov modrotlače a formy jej odbornej ochrany a ošetrenia

  Viaceré zbierkové predmety (spolu šesťstodvanásť kusov) z oblasti modrotlače, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade, boli postupne reštaurované a konzervované s podporou grantových programov Ministerstva kultúry SR a z verejných zdrojov poskytnutých prostredníctvom Fondu na podporu umenia.

  čítať viac
 • Chýbajúci titulný list z diela Šulchan Aruch

  Na minútku do múzea - knižnica

  Šulchan Aruch – „záhadná kniha“ vydáva svoje tajomstvá. Začiatkom roku 1981 získala knižnica Podtatranského múzea v Poprade vzácny prírastok, ktorý predstavovalo staršie hebrejské vydanie časti slávneho právnického diela Šulchan Aruch [Prestretý stôl], ktorého autorom bol palestínsky rabín Joseph Quaro /1488 – 1578/.

  čítať viac
 • 01 averz malej bronzovej mince cisára Arcadia

  Východorímske a byzantské mince v zbierkach Podtatranského múzea v Poprade

  Ďalší zo série článkov o zbierkových predmetoch z fondu numizmatiky Podtatranského múzea v Poprade nás zavedie do obdobia neskorej antiky a včasného stredoveku. Bolo to mimoriadne turbuletné obdobie plné bojov a chaosu. Lámala sa všemocná Rímska ríša a vznikali rôzne menšie štáty, ríše a kráľovstvá. Samotná Rímska ríša sa rozdelila na Západorímsku ríšu a Východorímsku ríšu.

  čítať viac
 • Vizualizácia

  Podtatranské múzeum v Poprade sa reálne priblížilo k otvoreniu expozície kniežacej hrobky

  Tlačová správa – Poprad, 30. 4. 2021 Podtatranské múzeum v Poprade sa aj napriek zložitej pandemickej situácii posunulo o veľký krok dopredu v príprave realizácie stálej expozície unikátneho archeologického nálezu kniežacej hrobky z Popradu – Matejoviec. Dlho očakávanú prezentáciu nálezu pozorne sleduje odborná aj laická verejnosť niekoľko rokov.

  čítať viac
 • Vizualizácia expozície - Štúdia 102020

  Expozíciu kniežacej hrobky chcú otvoriť koncom roka

  ________Mesačník POPRAD, č. 5/2021________ Bola to dlhá cesta plná zákrut, obchádzok, klesaní, i stúpaní. Takto opísala snahu o otvorenie expozície kniežacej hrobky riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade Magdaléna Bekessová. Už od roku 2006 mali v múzeu jasnú predstavu o prezentácii jedinečného nálezu vo svojich priestoroch. To ešte ani len netušili, že proces realizácie bude trvať 15 rokov. Ak karty nezamiešajú faktory, ktoré nedokážu ovplyvniť, expozíciu si už čoskoro budeme môcť pozrieť.

  čítať viac