Reštaurovanie vzácnych Biblií z historického knižničného fondu múzejnej knižnice

Podtatranské múzeum v Poprade úspešne pokračuje v reštaurovaní vzácnych Biblií z historického knižničného fondu múzejnej knižnice.

Autor článku: Mgr. Jana Kušniráková
Autor obrázkov: Mgr. art. Štefan Kocka

Dátum zverejnenia: 19. 4. 2024

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade sa už od roku 2010 pravidelne uchádza o podporu, v rámci projektov zameraných na reštaurovanie historických knižničných dokumentov. Je určite veľkým úspechom, že Fond na podporu umenia jej každoročne schvaľuje finančné prostriedky na ich realizáciu. Prispieva k tomu hlavne skutočnosť, že 60 najstarších a najvzácnejších tlačí bolo rozhodnutím MK SR vyhlásených za historické knižničné dokumenty a preto im je venovaná zvýšená pozornosť z hľadiska ich ochrany.

V roku 2023 získala múzejná knižnica dotáciu 3000 € z FPU a 800 € od zriaďovateľa, Prešovského samosprávneho kraja, formou spolufinancovania. Za túto sumu bolo možné zreštaurovať 2 Lutherove Biblie zo začiatku 18. storočia. Ide o masívne diela, ktoré sú okrem rozsahu pozoruhodné aj z hľadiska ich vonkajšej a vnútornej výzdoby. Obe diela majú výraznú historickú i umeleckú hodnotu, hlavne vďaka veľkému množstvu rytín, ktoré sa v dielach nachádzajú a tiež bohato zdobenej knižnej väzbe, pozostávajúcej z drevených dosiek, potiahnutých kožou s ornamentálnou slepotlačou a mosadznými puklicami a sponami.

Ide o tieto diela:

Sig. N 2805

LUTHER, Martin: Biblia, Das ist: die gantze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments wie solche von Herrn Doktor Martin Luther Seel. Im Jahr Christi 1522 und in unsere Deutsche Mutter - Sprach zu übersetzen angefangen /Anno 1534 zu End gebracht/... Nürnberg: In Verlegung Johann Andrea Endters Seel. Söhne 1702. 1227 s. + reg Väzba: Drevené dosky potiahnuté kožou, zdobené slepotlačou - rastlinné ornamenty, 7 mosadzných nárožníc a kovové spony. Bohatá vnútorná výzdoba knihy – okrem výjavov z Biblie aj portréty M. Luthera a jeho rodiny.
Sig. 6401

LUTHER, Martin Biblia, Das ist: Die gantze Heilige Schrifft Altes und Neues Testaments, Verteutscht durch D. Martin Luthern, Nach den ersten, ältesten und besten Abdrücken der Bibel, mit Zuziehung des Hebräischen und Griechischen Textes von neuen revidiret und auffs fleißigste corrigiret ... Leipzig: bey Friedrich Lanckischens sel. Erben, 1708. 815 s.

Väzba: Lepenkové dosky potiahnuté kožou, zdobené ornamentálnou slepotlačou spojené 1 kovovou sponou a koženým prúžkom. Vnútorná výzdoba: tlač stĺpcová, tlač titulného listu červeno-čierna, obsahuje rytiny- portréty M.Luthera a jeho rodiny, mapu svätej zeme a tiež výjavy zo života Izraelitov Posesorské údaje na predsádke knihy: Adriányi Gusztáv Felka /Veľká/

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade už dlhé roky spolupracuje s reštaurátorom Mgr. art. Štefanom Kockom, ktorý v spolupráci s Mgr. art Marekom Kockom odborne posúdil rozsah poškodenia týchto vzácnych tlačí a vypracoval reštaurátorský zámer, na základe ktorého realizovali samotné reštaurátorské práce vo svojom reštaurátorskom ateliéri. Spod rúk týchto skúsených reštaurátorov vyšli skutočne profesionálne zreštaurované diela, ktoré budú slúžiť aj na prezentačné účely hlavne pri podujatiach organizovaných múzeom. Už na jeseň tohto roku sa môžeme tešiť na výstavu s názvom Ukryté poklady, ktorá predstaví doposiaľ zreštaurované diela z historického knižničného fondu. Sprievodným podujatím bude aj predstavenie práce reštaurátora formou prednášky, obohatenej o praktické ukážky tejto umelecko-remeselnej činnosti.


Galéria k článku