Botanické diela 16. - 19. storočia vo fonde múzejnej knižnice

Botanické diela vo fonde knižnice Podtatranského múzea v Poprade patria medzi najkrajšie, hlavne vďaka množstvu ilustrácií, ktorými sú zdobené. Ide predovšetkým o kolorované drevorezy, medirytiny a neskôr litografie. V našom knižničnom fonde sú tieto diela pomerne hojne zastúpené aj preto, lebo ich pôvodní vlastníci, ktorí boli lekári, lekárnici i botanici svoje súkromné zbierky kníh darovali múzeu. Čo sa týka názvov kníh, stretávame sa s pomenovaním okrem iného v nem. Kreuterbuch /kniha o rastlinách/, zbierka rastlín, atlas, prípadne lat. herbarium /herbár/.

Obsahovú skladbu botanických diel 16. - 19. storočia vo fonde našej múzejnej knižnice tvoria:

  • knihy o rastlinách /herbáre, atlasy/
  • učebnice botaniky
  • vedecké práce o flóre
  • knihy o záhradníctve a stavbe záhrad
  • periodiká a ročenky botanických inštitúcii a spolkov
  • atlasy húb a mykologické diela

Tlač 16. storočia – najstaršie botanické dielo v historickom knižničnom fonde

[BOCK, Hieronymus] (*1498 † 1554)

"Kreutterbuch, darin underscheidt, Namen und Würckung der Kreutter, Stauden, Hecken unnd Beumen, ... ", mit über 570 wundervoll altkolorierten Holzschnitten, gedruckt von
Johann Rihel in Straßburg, 1550, 451 s. + register
Dielo významného nemeckého lekára, prírodovedca a teológa Hieronyma Bocka, bohato ilustrované - 570 kolorovaných drevorezov.
Bolo zreštaurované s finančnou pomocou Fondu na podporu umenia v roku 2016.

Tlače 17. storočia

1. THEODORUS, Jacobus Tabernaemontanus (*1525 † 1590)

Neu vnd Vollkommen Kreuterbuch : darinnen 442. Kreuter, Bäum, Stauden, Hecken,
Wurtzel, Rinden, Früchte etc.
Franckfurt am Mayn : durch Paulum Iacobi, Jn Verlegung Johann Dreutels 1687, 663 s.
Dielo jedného z otcov nemeckej botaniky, bohato ilustrované drevorezmi. Autor bol lekár, lekárnik a botanik, venoval sa herbárom. Na jednom z nich pracoval 36 rokov, pričom dokončil len 1. diel. Jeho Kreuterbuch, ktorý obsahuje 2300 ilustračných drevorezov sa úspešne vydával až do 18. storočia.
Bolo zreštaurované s finančnou pomocou Fondu na podporu umenia v roku 2017.

2. LAUREMBEG, Peter: Apparatus plantarius 1654 (*1585 Rostock; † 1639 Rostock)

Študoval medicínu a astronómiu v Rostocku, neskôr, pokračoval na štúdiách v Belgicku a Paríži.1624 sa stal profesorom poézie, matematiky a medicíny na univerzite v Rostocku, kde bol v roku 1635 zvolený za rektora. Bol autorom obrovského množstva odborných učebníc z rôznych vedných odborov.

Tlače 18. storočia

1. LINNÉ, Carl, Carl von Linné, lat. Carolus Linnaeu (*1707 - †1778)

Švédsky prírodovedec, lekár, entomológ, botanik a zakladateľ taxonómie. Vymyslel binomickú nomenklatúru, to znamená pomenovávanie rastlín a živočíchov dvoma menami - rodovým a druhovým. V diele Systema naturae (Sústava prírody, 1735) popísal všetky dovtedy známe druhy rastlín a živočíchov, v prácach Genera plantarum a Species plantarum opísal 7300 druhov rastlín.

2. BLACKWELL, Elizabeth (*1707– †1758)

Herbarium Blackwellianum 1. časť 1750 2. časť 1754
Škótska ilustrátorka a autorka medirytín, ilustráciami chcela získať prostriedky na živobytie, nakoľko jej manžel Alexander sa často topil v dlhoch. Neskôr spolupracovala s Isaacom Randtom, kurátorom botanickej záhrady v Chelsea. Zameriavala sa aj na kreslenie neznámych rastlín pochádzajúcich z tzv. Nového sveta.

3. LUMNITZER, Štefan: Flora Posonienis 1791 – slovacikálna tlač (*1749 - †1806) lekár a botanik

V roku1791 vydal po latinsky písanú prácu Flora Posoniensis exhibens plantas circa Posonium sponte crescentes secundum systema sexuale Linneanum digestas.
V práci je uvedených 1008 kvitnúcich rastlín a 286 tzv. nižších rastlín. Mnoho rastlín uviedol pre Bratislavu a okolie prvýkrát.

Tlače 19. storočia

VIETZ, Ferdinand Bernhard: Icones Plantarum (*1772 - †1815)

Farmakológ, lekár a profesor forenznej medicíny na univerzite vo Viedni. Autor monumentálneho 11. zväzkového diela Icones Plantarum Medico-Oeconomico-Technologicarum cum Earum Fructus ususque Descriptione (1800–1822). Do svojej smrti stihol vydať len 2 zväzky, ktoré sú dvojjazyčné, latinsko – nemecké, ďalšie sú už len v nemčine. Dielo po jeho smrti vydal kartograf a rytec Ignaz Alberti, ktorý pracoval na 1100 ručne kolorovaných medirytinách. Toto raritné dielo sa nachádza kompletne, len v 3 exemplároch na svete a to Rakúskej národnej knižnici vo Viedni a 2 kópie v knižniciach Spojených štátov amerických.

Fotografie: Fotoarchív Podtatranského múzea v Poprade
Niektoré spomínané diela boli zreštaurované s finančnou pomocou Fondu na podporu umenia.


Galéria k článku