• Numizmatika
  • Numizmatika
  • Numizmatika
  • Numizmatika
  • Numizmatika
  • Numizmatika
  • Numizmatika
  • Numizmatika
  • Numizmatika

Numizmatika

Zbierkový fond numizmatiky v Podtatranskom múzeu v Poprade patrí medzi najstaršie systematicky budované fondy našej inštitúcie. Zbierka sa začala vytvárať prakticky ihneď po založení bývalého Karpatského múzea, keď už v roku 1881 máme zaznamenaný veľký anonymný dar rímskych mincí.

Tento zbierkový fond je mimoriadne rozmanitý. Tvoria ho grécke, rímske, keltské, byzantské, stredoveké arpádovské, ako aj novoveké a súčasné mince. V zbierke sú tiež výrazne zastúpené odznaky, medaile, žetóny a papierové bankovky.

V roku 1883 máme poznatok o vyše 400 minciach. Po vyššie spomenutom štedrom anonymnom dare nasledovali ďalšie, kde je zaznamenané aj meno darcu a v niektorých prípadoch aspoň počet darovaných mincí. Išlo najmä o mená ako L. Krompecher, J. Ulepitsch,, A. Thern, L. Kobilicz, K. Némethy, A. Weiszová, Š. Genszky, E. Daits, S. Teleky, G. Csortos, V. Madarasz a iní.

V rozpätí rokov 1890 a 1892 múzeum získalo 37 mincí. V rokoch 1911 a 1912 pribudol bližšie nešpecifikovaný počet predmetov a o dva roky neskôr v roku 1914 zbierkový fond doplnilo niekoľko mincí od dvorného radcu Wilhelma Maurera a najmä vojnové medaile.

Zaujímavý je údaj z rokov 1923 - 1926 kedy do fondu mali pribudnúť mince zo 16. storočia z okolia Rimavskej Soboty. V rokoch 1928 - 1930 získalo múzeum od profesora Heftyho a od Spišskej banky v Kežmarku maďarské, rakúske a nemecké bankovky. Už pred 2. svetovou vojnou tvoria významnú časť fondu aj odznaky.

V súčasnosti múzeum pracuje na získavaní ďalších zbierkových predmetov do fondu. Za všetky môžeme spomenúť dar 514 odznakov a akvizíciu medailí, plakiet a iných predmetov z pozostalosti zberateľa Ferdinanda Lauka zo Svitu, ktorá bola zakúpená s prispením Fondu na podporu umenia a Prešovského samosprávneho kraja. Ide o viac ako 1000 predmetov a aj vďaka tomuto prírastku v súčasnosti tvorí fond numizmatiky viac ako 6 000 zbierkových predmetov. Vybraných 100 kusov prešlo v roku 2015 digitalizáciou. V súčasnosti sa pripravujú nové expozície, ktorých súčasťou prirodzene budú aj zbierkové predmety z fondu numizmatiky.