• Poprad a okolie v zrkadle vekov
  • Poprad a okolie v zrkadle vekov
  • Poprad a okolie v zrkadle vekov
  • Poprad a okolie v zrkadle vekov
  • Poprad a okolie v zrkadle vekov

Poprad a okolie v zrkadle vekov

Novootvorené zrekonštruované priestory so zámerom, súčasnými prezentačnými prostriedkami sprostredkovať príbeh kontinuálneho osídlenia územia mesta Poprad a jeho okolia.
Expozícia svojím obsahom, štruktúrou, členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade.

Expozícia je rozdelená do piatich častí:

  • I. Praveký človek pod Tatrami (105 000 – 40 000 rokov)
  • II. Od kameňa k železu (40 000 – 12. storočia n. l.)
  • III. Zrod mesta (polovica 13. storočia – koniec 18. storočia)
  • IV. Vo víre udalostí (začiatok 19. storočia – prvá polovica 20. storočia)
  • V. Na ceste k modernému mestu (druhá polovica 20. storočia - súčasnosť)

Pri tvorbe expozície sme vychádzali z početného zbierkového fondu, rozčleneného podľa vedných odborov paleontológia, mineralógia, zoológia, botanika, archeológia, história, numizmatika, etnografia, umenie a múzejná knižnica. Zdrojom vizuálnych prostriedkov je fotoarchív múzea, v ktorom sa nachádza viac ako 25 000 negatívov zbierkových predmetov, osobností, udalostí, podujatí, ktoré tvoria dostatočnú vizuálna databázu na umocnenie vizuálneho zážitku z expozície.

Návštevníkom priblíži príbeh premeny neobývaného územia s drsnými klimatickými podmienkami v dávnej minulosti na moderné a rozvinuté mesto, s veľkým potenciálom do budúcnosti a vyhľadávanou destináciou domácich aj zahraničných návštevníkov.


Virtuálna prehliadka