• Poprad, námestie Duklianskych hrdinov
  • Autobusová stanica v Poprade
  • Popradská nemocnica v čase výstavby 1974
  • Odhalenie mozaiky vďaky pri príležitosti 12. výročia oslobodenia Československej republiky 9. máj 1957
  • Jedno z pracovísk v popradskom pivovare 1960

Fotoarchív

Vo fotoarchíve Podtatranského múzea v Poprade sa nachádza niekoľko tisíc kusov čiernobielych a farebných negatívov, diapozitívov, sklenené platne, digitálne zábery a fotografie rôzneho zamerania.

Všetky negatívy sú uskladnené v obaloch, ktoré sú očíslované a umiestnené v drevených zásuvkách. Podľa poradových čísel sú zapísané v zozname a každý záber má svoju kartu s náhľadovou fotografiou. Jednotlivé zábery sú roztriedené do skupín – a to napr: osobnosti, šport, vojny, pamätníky, kríže, Poprad a priľahlé dediny, dobové fotografie, zvyky, kroje, výstavy, rôzne podujatia, búranie budov, novostavby atď.


Vyhľadávanie fotomateriálov

Na základe vyplnenej žiadosti (pozn. hľadaj v sekcii Dokumenty na stiahnutie) vyhľadávame fotomateriály rôzneho druhu, podľa požiadaviek verejnosti, k článkom do časopisov, kníh, dokumentárnych filmov, pre študentov a taktiež súkromným osobám.

Sprostredkovanie fotomateriálov

Vo fotoarchíve poskytujeme rôzne služby pre odborných pracovníkov múzeí, ako aj pre verejnosť: fotografovanie, skenovanie, zálohovanie záberov na USB kľúč, zasielanie fotomateriálov prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
Kontakt: fotoarchiv@muzeumpp.sk

Digitalizácia zbierok

Momentálne prebieha vo fotoarchíve Podtatranského múzea v Poprade digitalizácia negatívov a fotografovanie zbierkových predmetov z archeológie, etnografie, histórie, numizmatiky, umenia, botaniky, mineralógie, paleontológie a zoológie.