• Celkový pohľad na inventár hrobky
  • Plagát
  • Plagát

Knieža z Popradu a jeho hrobka

Knieža z Popradu a jeho hrobka: archeologický nález európskeho významu
Rok, okolnosti a miesto nálezu: október 2005, v priebehu výstavby Priemyselného parku Poprad – Matejovce, Slovenská republika
Archeologický výskum - trvanie: august – október 2005 (I. etapa), júl – november 2006 (II. etapa)
Realizátori archeologického výskumu: Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV - Nitra, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schleswig (Spolková republika Nemecko) a ďalšími.

Charakteristika nálezu

Hrobka germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená drevená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, ako aj s pozostatkami potravy v keramických nádobách a predmetov dennej potreby v lykovej kazete. Napriek vykradnutiu hrobky súčasníkmi zomrelého sa našli aj rôzne ozdobné a úžitkové predmety z bronzu, striebra a zlata - prívesok z mince rímskeho cisára Valensa z r.375 po Kr. Z pohľadu zachovalosti drevenej architektúry a nábytku je hrobka kniežaťa z Popradu jediným svojho druhu v Európe.

Výskum a konzervácia nálezu

Konzerváciu i detailný výskum nálezu spolu s slovenskými odborníkmi a bádateľmi z ďalších štátov (Dánsko, Belgicko, USA, Česká republika, Maďarsko a ďalšie) vykonávali špecialisti zo Schleswig-Holsteinische Landesmuseen a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie zo severonemeckého Schleswigu, Spolková republika Nemecko. Medzinárodný výskum prebiehal v dvoch etapách, prvá etapa v rokoch 2008 – 2012. Výsledky výskumu boli prezentované na výstave „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008 – 20012“ v Podtatranskom múzeu v Poprade v termíne júl 2013 – september 2014. Výstava prezentovala odborne konzervovaný mobiliár hrobky (posmrtné lôžko, stôl, hracia doska, keramické nádoby, predmety z kovu (zlato, striebro, bronz, železo) a ďalšie. Druhá etapa výskumu a konzervácie sa realizovala v rokoch 2012 – 2015. Po ukončení tejto etapy výskumu a záchrany boli v roku 2016 privezené všetky súčasti vnútornej hrobovej komory – sarkofágu, koža, textil a zostávajúce drevené predmety z hrobky na Slovensko. Sú uložené v špecializovanom depozitári Archeologického ústavu SAV v Nitre. Odborníci z Nemecka poskytli kolegom z Nitry, kompletnú dokumentáciu výskumu a záchrany hrobky (3D scany, dokumentácia v GIS, a i.). V zahraničí ešte zostáva výdreva vonkajšej komory z dôvodu, že konzervácia prebieha inou metódou, ako už doteraz konzervované drevo z hrobky.

Výstava „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008-2012“ v Podtatranskom múzeu v Poprade (júl 2013 – september 2014), prezentovala dobové doklady osídlenia regiónu severného Slovenska, zachovalý inventár hrobky a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára po konzervácii (lôžko zomrelého, stôl, hracia doska, stolček a nástroje vykrádačov).

Výstava vzbudila mimoriadny záujem verejnosti, navštívilo ju takmer 9000 domácich a zahraničných návštevníkov.

Príprava a realizácia archeologickej expozície - Knieža z Popradu a jeho hrobka

V tejto časti budeme postupne uverejňovať vybrané informácie (dokumenty, fotografie, …) z archeologického výskumu, vedeckého výskumu a záchrany kniežacej hrobky, jej doterajšej prezentácie a prebiehajúcej prípravy a realizácie expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka v Podtatranskom múzeu v Poprade.

Doterajšia prezentácia prípravy expozície

Plánovaný termín otvorenia

Otvorenie expozície je plánované v Podtatranskom múzeu v Poprade koncom roka 2021.

Doterajšie ocenenia

Cena časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo:

  • Akvizícia, nález roka 2006
  • Výstava roka 2013

Virtuálna pozvánka