• Knieža z Popradu a jeho hrobka
 • Knieža z Popradu a jeho hrobka
 • Knieža z Popradu a jeho hrobka
 • Knieža z Popradu a jeho hrobka
 • Knieža z Popradu a jeho hrobka
 • Objav - nález roka 2006
 • Výstava roka 2013

Knieža z Popradu a jeho hrobka

Knieža z Popradu a jeho hrobka: archeologický nález európskeho významu
Rok, okolnosti a miesto nálezu: október 2005, v priebehu výstavby Priemyselného parku Poprad – Matejovce, Slovenská republika
Archeologický výskum - trvanie: august – október 2005 (I. etapa), júl – november 2006 (II. etapa)
Realizátori archeologického výskumu: Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, v.v.i. – Nitra, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Museum für Archäologie a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schloss Gottorf, Schleswig, Spolková republika Nemecko a ďalšími.
Autori víťazného architektonicko-výtvarného návrhu expozície: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. a doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.

Charakteristika nálezu

Hrobka germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená drevená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, ako aj s pozostatkami potravy v keramických nádobách a predmetov dennej potreby v lykovej kazete. Napriek vykradnutiu hrobky súčasníkmi zomrelého sa našli aj rôzne ozdobné a úžitkové predmety z bronzu, striebra a zlata - prívesok z mince rímskeho cisára Valensa z r.375 po Kr. Z pohľadu zachovalosti drevenej architektúry a nábytku je hrobka kniežaťa z Popradu jediným svojho druhu v Európe.

Výskum a konzervácia nálezu

Konzerváciu i detailný výskum nálezu spolu s slovenskými odborníkmi a bádateľmi z ďalších štátov (Dánsko, Belgicko, USA, Česká republika, Maďarsko a ďalšie) vykonávali špecialisti zo Schleswig-Holsteinische Landesmuseen a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie zo severonemeckého Schleswigu, Spolková republika Nemecko. Medzinárodný výskum prebiehal v dvoch etapách, prvá etapa v rokoch 2008 – 2012. Výsledky výskumu boli prezentované na výstave „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008 – 20012“ v Podtatranskom múzeu v Poprade v termíne júl 2013 – september 2014. Výstava prezentovala odborne konzervovaný mobiliár hrobky (posmrtné lôžko, stôl, hracia doska, keramické nádoby, predmety z kovu (zlato, striebro, bronz, železo) a ďalšie. Druhá etapa výskumu a konzervácie sa realizovala v rokoch 2012 – 2015. Po ukončení tejto etapy výskumu a záchrany boli v roku 2016 privezené všetky súčasti vnútornej hrobovej komory – sarkofágu, koža, textil a zostávajúce drevené predmety z hrobky na Slovensko. Sú uložené v špecializovanom depozitári Archeologického ústavu SAV v Nitre. Odborníci z Nemecka poskytli kolegom z Nitry, kompletnú dokumentáciu výskumu a záchrany hrobky (3D scany, dokumentácia v GIS, a i.). Materiál vonkajšej komory bol z Nemecka prevezený na Slovensko v apríli 2022 a uložený v klimatizovanom depozitári správcu nálezu, Archeologického ústavu SAV, v. v. i., Nitra.

Výstava „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008-2012“ v Podtatranskom múzeu v Poprade (júl 2013 – september 2014), prezentovala dobové doklady osídlenia regiónu severného Slovenska, zachovalý inventár hrobky a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára po konzervácii (lôžko zomrelého, stôl, hracia doska, stolček a nástroje vykrádačov).

Výstava vzbudila mimoriadny záujem verejnosti, navštívilo ju takmer 9000 domácich a zahraničných návštevníkov.

Príprava a realizácia archeologickej expozície - Knieža z Popradu a jeho hrobka

 • akreditovaná súťaž návrhov architektonicko-výtvarného riešenia expozície, 01 – 05/ 2020
 • výstava súťažných návrhov architektonicko-výtvarnej súťaže, 07 – 09/ 2020
 • architektonicko-výtvarná štúdia víťazného návrhu, 10/ 2020
 • realizačný projekt expozície, 03/ 2021
 • verejné obstarávanie realizácie expozície, od 05/ 2021
 • realizácia expozície, od 08/2021
 • ukončenie realizačných prác, 12/ 2022
 • inštalácia expozície, od 01/ 2023
 • skúšobná prevádzka, 03 – 05/ 2023

Doterajšia prezentácia prípravy expozície

 • Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu – výstava súťažných návrhov architektonicko-výtvarnej súťaže, autorizovanej Slovenskou komorou architektov.
  Podtatranské múzeum v Poprade, júl – september 2020.
 • Podtatranské múzeum v Poprade sa reálne priblížilo k otvoreniu expozície kniežacej hrobky
  Tlačová správa, 30. 4. 2021
 • Expozíciu kniežacej hrobky chcú otvoriť koncom roka
  Mesačník POPRAD, č. 5/2021
 • Na minútku do múzea : Knieža z Popradu a jeho hrobka – publikácia o jedinečnom archeologickom náleze európskeho významu
  V máji 2022, pri príležitosti návratu drevených trámov vonkajšej komory archeologického nálezu kniežacej hrobky z Popradu – Matejoviec z konzervácie v Nemecku na Slovensko, slávnostne odprezentoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Nitra, publikáciu Knieža z Popradu a jeho hrobka. Kniha vyšla v roku 2021 v edícii Archeologické pamätníky Slovenska ako v poradí 12. zväzok. Autormi publikácie sú PhDr. Karol Pieta, DrSc. a Mgr. Tereza Štolcová, PhD. Publikácia má 160 strán, obsahuje 100 fotografií a ilustrácií, členená do ôsmich kapitol s dodatkom 1 a 2, nechýba zoznam odporúčanej literatúry, zoznam fotografií a ilustrácií a zhrnutie v angličtine a nemčine. V úvode je predhovor autorov s názvom Hrob ako zrkadlo doby. Nasledujú ďalšie kapitoly s názvami: Súmrak antického sveta a sťahovanie národov, Karpaty a ich obyvatelia v polovici prvého storočia, Objav, Na rade sú laboratóriá a pracovne, Muž z hrobky Na rozhraní svetov, Pohreb a ďalšie osudy hrobky, Záver Výpoveď hrobu o našej minulosti, v ktorých autori uvádzajú podrobné informácie a výsledky doterajšieho výskumu a záchrany hrobky. Dodatok 1 Knieža sa vracia, čitateľovi stručne ozrejmuje niekoľkoročný proces prípravy na návrat jedinečného archeologického nálezu pod Tatry s dôrazom na tvorbu stálej expozície v sídle pôvodného realizátora archeologického výskumu - Podtatranského múzea v Poprade. Dodatok 2 Po stopách sídiel z doby popradského vládcu prezentuje čitateľovi ďalších šesť významných archeologických lokalít na Orave, Liptove, Spiši a Poľsku z doby, v ktorej žil muž z Popradu.

Plánovaný termín otvorenia

Expozícia sprístupnená verejnosti od 27. 5. 2023

Doterajšie ocenenia

Cena časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo:

 • Akvizícia, nález roka 2006
 • Výstava roka 2013