• Prezident SR A. Kiska na návšteve výstavy
  • Celkový pohľad na inventár hrobky
  • Prezident SR A. Kiska na návšteve výstavy
  • Plagát

Kniežacia hrobka z Popradu

Kniežacia hrobka z Popradu: archeologický nález európskeho významu
Rok, okolnosti a miesto nálezu: 2005, v priebehu výstavby Priemyselného parku Poprad – Matejovce, Slovenská republika
Archeologický výskum - trvanie: august – október 2005, júl – november 2006
Realizátori archeologického výskumu: Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schleswig (Spolková republika Nemecko) a ďalšími.

Charakteristika nálezu

Hrobka germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená drevená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, ako aj s pozostatkami potravy v keramických i bronzových nádobách a prútených a lykových košíkoch. Napriek vykradnutiu hrobky súčasníkmi zomrelého sa našli aj ozdobné a úžitkové predmety z bronzu, striebra a zlata - prívesok z mince rímskeho cisára Valensa z r.375 po Kr. Z pohľadu zachovalosti drevenej architektúry a nábytku je kniežací hrob z Popradu jediným svojho druhu v Európe.

Výskum a konzervácia nálezu

Konzerváciu i detailný výskum nálezu spolu s slovenskými odborníkmi a bádateľmi z ďalších štátov (Dánsko, Belgicko, USA, Česká republika, Maďarsko a ďalšie) vykonávali špecialisti zo Schleswig-Holsteinische Landesmuseen a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie zo severonemeckého Schleswigu, Spolková republika Nemecko. Medzinárodný výskum prebiehal v dvoch etapách, prvá etapa v rokoch 2008 – 2012. Výsledky výskumu boli prezentované na výstave „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008 – 20012“ v Podtatranskom múzeu v Poprade v termíne júl 2013 – september 2014. Výstava prezentovala odborne konzervovaný mobiliár hrobky (posmrtné lôžko, stôl, hracia doska, keramické nádoby, predmety z kovu (zlato, striebro, bronz, železo) a ďalšie. Druhá etapa výskumu a konzervácie sa realizovala v rokoch 2012 – 2015. Po ukončení tejto etapy výskumu boli v roku 2016 privezené všetky súčasti vnútornej hrobovej komory – sarkofágu, koža, textil a zostávajúce drevené predmety z hrobky na Slovensko. Sú uložené v špecializovanom depozitári Archeologického ústavu SAV Nitra. Odborníci z Nemecka poskytli kolegom z Nitry, kompletnú dokumentáciu výskumu a záchrany hrobky(3D scany, dokumentácia v GIS, a i.). V zahraničí ešte zostáva výdreva vonkajšej komory z dôvodu, že konzervácia prebieha inou metódou, ako už doteraz konzervované drevo z hrobky. Scenár a architektonicko-výtvarné riešenie expozície kniežacej hrobky z Popradu boli spracované v roku 2015. Očakávaná prezentácia celého nálezu je plánovaná na 1. NP rekonštruovaných priestorov Podtatranského múzea v Poprade v roku 2018.

Doterajšia prezentácia nálezu

Výstava „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008-2012“ v Podtatranskom múzeu v Poprade (júl 2013 – september 2014), prezentovala dobové doklady osídlenia regiónu severného Slovenska, zachovalý inventár hrobky a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára po konzervácii(lôžko zomrelého, stôl, hracia doska, stolček a nástroje vykrádačov).
Výstava vzbudila mimoriadny záujem verejnosti, navštívilo ju takmer 9000 domácich a zahraničných návštevníkov. Výstavu si so záujmom pozrel aj prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

Doterajšie ocenenia

Cena časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo:
Akvizícia, nález roka 2006
Výstava roka 2013