Expozíciu kniežacej hrobky chcú otvoriť koncom roka

Bola to dlhá cesta plná zákrut, obchádzok, klesaní, i stúpaní. Takto opísala snahu o otvorenie expozície kniežacej hrobky riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade Magdaléna Bekessová. Už od roku 2006 mali v múzeu jasnú predstavu o prezentácii jedinečného nálezu vo svojich priestoroch. To ešte ani len netušili, že proces realizácie bude trvať 15 rokov. Ak karty nezamiešajú faktory, ktoré nedokážu ovplyvniť, expozíciu si už čoskoro budeme môcť pozrieť. Riaditeľka múzea v rozhovore prezradila ako bude expozícia vyzerať, i to kde sa aktuálne exponáty nachádzajú.

Kedy je určený predpokladaný termín otvorenia expozície?
„Otvorenie expozície kniežacej hrobky z Popradu plánujeme koncom tohto roka. Zdôrazňujem, že taký je plán, reálne otvorenie závisí aj od množstva ďalších faktorov, ktoré nedokážeme ovplyvniť, okrem iných napr. pandémie Covid -19. Súčasne s pripravovaným otvorením expozície riešime tento rok niekoľko ďalších náročných technických úloh, od ktorých je otvorenie závislé. Koordinácia prípravných a realizačných procesov je mimoriadne náročná a vyžaduje maximálne sústredenie a intenzívnu permanentnú kooperáciu všetkých zainteresovaných subjektov.“
Kde v múzeu bude expozícia kniežacej hrobky umiestnená?
„Expozícia kniežacej hrobky bude umiestnená v hlavnej budove Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského ulici č.72/4 v priestoroch prvého podzemného podlažia v jednej miestnosti a prvého nadzemného podlažia (prízemie) v piatich miestnostiach s celkovou podlahovou plochou 470 m2. Súčasťou expozície budú aj priestory v exteriéri - záhrade múzea, kde sa nachádzajú tri remeselnícke dielne – tokárska, textilná a hrnčiarska, vybavené tradičnými pracovnými nástrojmi a malý amfiteáter s ponukou tematických edukačných programov pre školy a organizáciou sprievodných kultúrno-výchovných podujatí určených nielen návštevníkom expozície, ale aj širokej verejnosti.“
Čo všetko potrebuje múzeum pred otvorením expozície stihnúť pripraviť?
„V marci bol múzeu odovzdaný realizačný projekt expozície, ktorý sa stane záväzným dokumentom pre zahájenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa expozície, konkrétne interiérového vybavenia – vitrín, dodávku multimediálnych zariadení, stavebných úprav a ďalšieho potrebného materiálno-technického vybavenia a zabezpečenia expozície. V jesenných mesiacoch počítame so samotnou inštaláciou expozície a umiestnením exponátov. Pred otvorením bude potrebná skúšobná prevádzka, dĺžku ktorej ešte nevieme odhadnúť. Súčasťou príprav otvorenia expozície bude aj rozsiahla propagačná kampaň. Prostredníctvom nej verejnosť získa informácie o aktuálnom stave realizácie a termíne otvorenia novej stálej expozície kniežacej hrobky z Popradu.“
Aké artefakty bude expozícia obsahovať?
„Expozícia kniežacej hrobky predstaví návštevníkom originál archeologického nálezu s výnimkou vonkajšej komory. Expozícia ponúkne aj autentické repliky niektorých predmetov vnútorného vybavenia hrobky a iných, ktorých prezentácia z objektívnych dôvodov nebude dočasne, alebo vôbec, možná. Dôležité miesto v expozícii majú aj archeologické nálezy z ďalších lokalít Spiša s dôrazom na prírodné a spoločenské prostredie a život obyvateľov na tomto území na konci 4. a začiatku 5. storočia. n. l., a tiež výsledky doterajšieho vedeckého výskumu a záchrany hrobky.“
Ide o veľmi vzácny archeologický nález, bude musieť byť nejako viac chránený?
„V súvislosti s jedinečnosťou nálezu, najmä druhom a množstvom prevažujúceho materiálu - dreva, ktorého vek je odhadovaný na 1600 rokov je žiadúca aj jeho maximálna ochrana a bezpečnosť. Prezentácia všetkých originálov, musí spĺňať špecifické klimatické podmienky. Mimoriadne náročné bude udržiavanie odborníkmi presne stanovené hodnoty optimálnej vlhkosti a teploty vo vitrínach s vystavenými originálmi. Dôležité bude eliminovať aj množstvo prachu, intenzitu osvetlenia a ďalšie faktory vplyvu prostredia. Nemôžme zabúdať na celkovú bezpečnosť všetkých prezentovaných predmetov a tiež návštevníkov expozície.“
Kde sa aktuálne exponáty nachádzajú?
„Vnútorná komora – sarkofág hrobky, mobiliár – nábytok – lôžko, stôl, stolček, hracia doska, náradie vykrádačov a staviteľov hrobky a ďalšie predmety – keramické nádoby, doteraz zakonzervované časti organických materiálov – textil, koža a ďalšie sú na Slovensku, uložené v špecializovanom depozitári Archeologického ústavu SAV v Nitre. Vonkajšia komora hrobky je ešte v zahraničí.“
Pokračuje ďalej aj výskum tohto nálezu?
„Áno, pokračuje výskum aj záchrana kniežacej hrobky z Popradu. Podrobnosti poznajú archeológovia a odborníci z viacerých krajín, ktorí sa na výskume a záchrane podieľajú. Napríklad niekoľko hlinených blokov, vyzdvihnutých počas archeologického výskumu v roku 2006, ešte len čaká na preskúmanie. V súčasnosti stále prebieha záchrana - konzervácia drevených trámov vonkajšej komory hrobky v Nemecku. Termín jej ukončenia nie je ešte odborníkmi definitívne stanovený. Výsledky všetkých doterajších domácich a medzinárodných výskumov a záchrany kniežacej hrobky z Popradu budú prezentované v stálej expozícii a tiež rozsiahlej vedeckej publikácii, ktorú už niekoľko rokov pripravuje medzinárodný tím odborníkov.“
Aký je to pocit, keď tak vzácny nález budete môcť sprístupniť verejnosti a návštevníkom múzea?
„V Podtatranskom múzeu v Poprade už od roku 2006 máme jasnú predstavu o prezentácii tohto jedinečného archeologického nálezu vo svojich priestoroch. V tom čase sme netušili, že proces realizácie expozície bude trvať pätnásť rokov. Doterajšie snahy o sprístupnenie nálezu hrobky môžeme prirovnať k dlhej ceste plnej zákrut, obchádzok, klesaní, stúpaní. Významnou zastávkou bola úspešná ocenená výstava Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008 – 2012 v rokoch 2013 – 2014 v našom múzeu. V súčasnosti máme dobrý pocit a teší nás, že sa konečne blíži cieľ – otvorenie stálej expozície kniežacej hrobky z Popradu. Na jej prehliadku do Podtatranského múzea v Poprade, už teraz srdečne pozývame všetkých obyvateľov a návštevníkov Popradu.“

Mesačník POPRAD, č. 5/2021


Galéria k článku