Akvizícia výnimočnej numizmatickej zbierky - súboru medailí z pozostalosti Ing. Ferdinanda Lauka

Podtatranskému múzeu v Poprade sa tento rok podarilo získať do svojej zbierky unikátnu numizmatickú zbierku medailí, odznakov, žetónov, vyznamenaní a pamätných mincí z pozostalosti Ing. Ferdinanda Lauka, významného zberateľa a numizmatika z podtatranského regiónu. Fond numizmatiky v Podtatranskom múzeu je dlhodobo systematicky budovaný už od založenia inštitúcie v roku 1876, čím patrí vôbec medzi najstaršie systematicky budované fondy numizmatického charakteru na Slovensku a stále sa rozrastá.

Hoci je Podtatranské múzeum v Poprade momentálne v prebiehajúcej rekonštrukcii a návštevníci sa musia uspokojiť „iba“ s prehliadkou expozícií v pobočke múzea v Poprade -Spišskej Sobote, inštitúcia neúnavne pracuje aj na získavaní nových zbierkových predmetov. Prostredníctvom kombinovaného financovania z Fondu na podporu umenia (FPU), z prostriedkov svojho zriaďovateľa VÚC Prešov a z vlastných zdrojov, mohlo múzeum zakúpiť v celistvosti, unikátnu zbierku z pozostalosti Ing. Ferdinanda Lauka, ktorej jadro tvoria najmä medaile, ale obsahuje aj odznaky, žetóny, vyznamenania a pamätné mince.

Ing. Lauko bol významnou kultúrnou a vedeckou osobnosťou regiónu. Založil a viedol Slovenskú numizmatickú spoločnosť, pobočku Svit-Tatry, od jej vzniku 23. augusta 1974 až do výročnej členskej schôdze konanej 21. januára 1999. Počas tohto obdobia sa v rámci aktivít Slovenskej numizmatickej spoločnosti pobočky Svit-Tatry uskutočnilo množstvo aukcií, výstav, prednášok a inej kultúrno-výchovnej a odbornej práce. Počas aktívnej činnosti bol v roku 1984 ocenený pamätnou medailou. Svojou odbornosťou a zanietením bol Ing. Lauko veľkým prínosom pre Podtatranský región a Slovenskú numizmatiku. Získaná zbierka obsahuje množstvo numizmatických predmetov viažucich sa k významným udalostiam a míľnikom nášho regiónu, ale aj Slovenska a Európy. Keďže tieto predmety dokumentujú historické a spoločenské dianie v tejto oblasti, veľmi vhodne tak doplnia zbierkový fond numizmatiky Podtatranského múzea.

Inštitúcii sa za pomoci FPU a VÚC Prešov podarilo túto zbierku získať vcelku a tým zachovať jej historickú hodnotu, nakoľko už ona samotná predstavuje cenný skvost veľkého významu. Získanie predmetnej kolekcie numizmatickej zbierky je významným príspevkom k výskumu dejín regiónu. Na tento účel poskytol financie Fond na podporu umenia (FPU), prostredníctvom dotácie v programe 6. 2. 3. - Akvizícia múzeí a galérii na rok 2016.

Zbierka obsahuje 1063 predmetov z ktorých môžeme spomenúť aspoň niektoré: Jednou z najstarších je Medaila Františka Jozefa I. z roku 1852. Z regionálneho hľadiska sú zaujímavé pamätné medaile viažuce sa k hotelom vo Vysokých Tatrách a jednotlivým tatranským osadám - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské pleso a iné, či mestám Poprad, Svit a pod. Hodnotné sú medaile týkajúce sa významných osobností československého významu ako napríklad Milan Rastislav Štefánik, Tomáš G. Masaryk atď.

Numizmatický zbierkový fond Podtatranského múzea v Poprade tak aj vďaka tejto akvizícií, v súčasnosti obsahuje už viac ako 6 000 kusov zbierkových predmetov. Popri gréckych, rímskych, keltských, byzantských či stredovekých minciach zaujme kolekcia medailí z pozostalosti Ing. Ferdinanda Lauka významné miesto v zbierkovom fonde inštitúcie za čo patrí vďaka Fondu na podporu umenia a VÚC Prešov.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.


Galéria k článku