Digitalizácia kultúrneho dedičstva – prezentácia vybraných predmetov -portrét Aurela Viliama Scherfela

PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE FOND UMENIA (VU - vizuálne umenie)

dielo: portrét Aurela Viliama Scherfela
technika: olej na plátne (originál)
autor: BALLO Eduard tiež (BALLÓ Eduard / Ede)
autorské značenie vpravo dole : Ballo E
rok: 1880-90
rozmery: 115 x 77 cm
inventárne číslo: 4.130 (staré inv. č. G 4464)
prírastkové číslo: 2014/677

Portrét Aurela Viliama (Wilhelma) Scherfela.

Dielo z obdobia rokov 1880-90, olej na plátne (115 x 77 cm) dielo známeho maliara pochádzajúceho z Liptova - Eduarda BALLA /(BALLÓ).

Podobizeň jednej z najvýznamnejších osobností podtatranského regiónu druhej polovice 19. storočia pochádzajúceho z Popradu – Veľkej Aurela Viliama (Wilhelma) Scherfela (* 23.4.1835 Veľká – ✝ 23.4.1895 Veľká), osobnosti ktorá sa vo výraznej miere pričinila o vedecký a kultúrny rozmach v Podtatranskej oblasti. Študoval botaniku, chémiu a farmáciu vo Viedni, venoval sa výskumu flóry Vysokých Tatier a Spiša najmä liečivých rastlín, geobotanike a chémii. Napísal viacero monografií s témou botaniky.Prevádzkoval lekáreň Pelikán vo Veľkej neskôr tiež jej filiálku v Starom Smokovci. Vo svojom laboratóriu robil chemické analýzy minerálnych prameňov zo Spiša a Šariša. Aktívne sa tiež podieľal na archeologických výskumoch, zbieral minerály a horniny, historické predmety. Zbery ako aj svoju knižnicu neskôr venoval Tatranskému múzeu vo Veľkej dnes sú súčasťou zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade. Bol nesmierne aktívnym človekom okrem iného bol tiež riaditeľom Tatranského múzea a starostom Veľkej.

Eduard BALLO /(BALLÓ)

(* 17.12.1859 Liptovské Sliače –✝ 30.09.1936 Budapešť)

Študoval na kresliarskej škole v Budapešti (prof. Székely, prof. Gregus), Viedenskej Akadémii (prof. Griepenkerl), Mníchovskej Akadémii (prof. Seitz) a na Benczúrovej majstrovskej škole v Budapešti. Z počiatku sa venoval žánrovej maľbe a krajinomaľbe, neskôr sú ťažiskom jeho tvorby portréty, bol vynikajúcim figuralistom, maľoval tiež osobnosti vtedajšieho Uhorska. Eduard Ballo bol profesorom na VŠVU v Budapešti tiež členom krajinskej umeleckej rady a predsedom Spolku maďarských výtvarných umelcov. Koncom 90-tych rokov 19. storočia počas svojich študijných pobytov v zahraničí (Španielsko, Francúzsko) študoval diela starých majstrov v tomto období zhotovil sériu kópií starých majstrov. Počas života navštevoval svoje rodné mesto, tiež iné mestá v bývalej ČSR vznikli tak portréty osobností napr. Hviezdoslava, Masaryka, Vajanského a pod. Okrem voľnej tvorby sa zaoberal problémami technológie maľby a problematike reštaurovania (vyšlo knižne). Bol zakladateľom nadácie na podporu mladých a nadaných umelcov. Vystavoval napr. v Ernst Múzeu v Budapešti, Szépművészeti Múzeu, ktorému aj venoval podstatnú časť svojich diel. Získal viacero medailí na výstavách v Budapešti, v Madride, v Ríme a Paríži. Jeho diela nájdeme väčšinou v maďarských galériách napr. Maďarská národná galéria u nás napr. Galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Slovenská Národná Galéria.


Galéria k článku

Zdroj: