Na minútku do múzea - Knieža z Popradu a jeho hrobka – publikácia o jedinečnom archeologickom náleze európskeho významu

V máji 2022, pri príležitosti návratu drevených trámov vonkajšej komory archeologického nálezu kniežacej hrobky z Popradu – Matejoviec z konzervácie v Nemecku na Slovensko, slávnostne odprezentoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Nitra, publikáciu Knieža z Popradu a jeho hrobka. Kniha vyšla v roku 2021 v edícii Archeologické pamätníky Slovenska ako v poradí 12. zväzok. Autormi publikácie sú PhDr. Karol Pieta, DrSc. a Mgr. Tereza Štolcová, PhD. Publikácia má 160 strán, obsahuje 100 fotografií a ilustrácií, členená do ôsmich kapitol s dodatkom 1 a 2, nechýba zoznam odporúčanej literatúry, zoznam fotografií a ilustrácií a zhrnutie v angličtine a nemčine. V úvode je predhovor autorov s názvom Hrob ako zrkadlo doby. Nasledujú ďalšie kapitoly s názvami: Súmrak antického sveta a sťahovanie národov, Karpaty a ich obyvatelia v polovici prvého storočia, Objav, Na rade sú laboratóriá a pracovne, Muž z hrobky Na rozhraní svetov, Pohreb a ďalšie osudy hrobky, Záver Výpoveď hrobu o našej minulosti , v ktorých autori uvádzajú podrobné informácie a výsledky doterajšieho výskumu a záchrany hrobky. Dodatok 1 Knieža sa vracia, čitateľovi stručne ozrejmuje niekoľkoročný proces prípravy na návrat jedinečného archeologického nálezu pod Tatry s dôrazom na tvorbu stálej expozície v sídle pôvodného realizátora archeologického výskumu - Podtatranského múzea v Poprade. Dodatok 2 Po stopách sídiel z doby popradského vládcu prezentuje čitateľovi ďalších šesť významných archeologických lokalít na Orave, Liptove, Spiši a Poľsku z doby, v ktorej žil muž z Popradu.

Publikáciu Knieža z Popradu a jeho hrobka, si môžu záujemcovia kúpiť v pokladni múzea.

Druhé, rozšírené vydanie publikácie "Knieža z Popradu a jeho hrobka" vyšlo v roku 2023. Je možné ho zakúpiť aj online na stránke veda.sav.sk.


Galéria k článku