Na minútku do múzea / fond umenia - rytina „Vodopád vo Velickej doline“ Erasmus Schrött, 1799

Podtatranské múzeum v rámci fondu umenia predstavuje zo svojich zbierok tentokrát grafiku s motívom horskej krajiny s vodopádom, dvojicou stromov, medveďmi a figurálnou stafážou. Kolorovanú medirytinu pod názvom Vodopád v Karpatoch / Vodopád vo Velickej doline, ktorej autorom je Erasmus Schrött. Rytina je z roku 1799. Predmet pochádza zo starých zbierok.

PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE / FOND UMENIA:

predmet: grafika / medirytina
názov: Vodopád v Karpatoch / Vodopád vo Velickej doline
autor: Erasmus Schröt (Erasmo Schröt), tiež Schrött
technika: tlač z hĺbky, kolorovaná rytina
rok / datovanie: 1799
rozmery: 34 cm (výška), 44,8 cm (šírka)
evidenčné číslo: G 004122
značené vľavo dole: Nach der Natur gezeichnet von Prof. Schröt.
nápisy dole: Ansicht des Wasserfalls im Völkergrund in Carpathen.
Illustrissimo Domino Emerico L. B. Fischer
R. Cam. Administrationis Kassoviensis Assessori
C.P.S.C.M. nicht nachzustechen.
Zu finden Wien Pest und Kaschau.
dedicatum a humillimo Servo Erasmo Schröt.

Erasmus Schrött /1755 (niekde 1758) – 1804/

Nar.: Kbely, Česko
E. Schrött bol košický maliar pôvodom z Čiech. Je autorom prvého grafického albumu, ktorý už nebol ilustráciou prírodovedného diela. Je považovaný za prvého umelca, ktorý vo vtedajšom Uhorsku namaľoval krajinu bez objednávky (veduty si zväčša objednávali majitelia zobrazovaných architektúr).

V r. 1799 bola vydaná séria farebných medirytín podľa jeho kresieb s názvom Malerische Ansichten von Ugarn – patrí do neho aj motív z Tatier – Vodopád vo Velickej doline (kt. je v zbierkach Podtatranského múzea v Poprade). Obdobný motív má vo svojich zbierkach aj Východoslovenské múzeum v Košiciach - Lapis Refugii (Kláštorisko) v Slovenskom raji.
E. Schrött pôsobil v Košiciach ako učiteľ kreslenia a maliar fresiek, v ktorých sa pridržiaval ešte oneskoreného barokového názoru. Je autorom aj iluzívnej maľby hlavného oltára Kostola Najsvätejšej Trojice v Košiciach, tiež je s ním spájaná aj výmaľba interiéru kostola. Okrem iných realizoval tiež výmaľbu košickej radnice a divadla, pracoval pre kostol v Myslave a v Strážach pri Poprade. Bol v značnej miere úspešný a uznávaný nielen ako umelec, učiteľ, ale aj ako mešťan. Spektrum objednávateľov jeho prác zahŕňalo predstaviteľov šľachty, magistrát mesta Košice či rôznych predstaviteľov cirkvi.
Dielo bolo reštaurované na prelome rokov 2018 - 2019 z dotácie Fondu na podporu umenia. V súčasnosti je prezentované v Poprade na Vajanského 72/4 v expozícii s názvom Poprad a okolie v zrkadle vekov.


Galéria k článku

Zdroj: