• Kniežacia hrobka z Popradu

  Pohrebný rítus v období života kniežaťa z Popradu s dôrazom na hrobovú výbavu

  Prípravy novej expozície kniežacej hrobky z Popradu sú po úspešne ukončenej súťaži architektonicko – výtvarných návrhov prioritou Podtatranského múzea v Poprade. Téme zaoberajúcej sa pohrebným rítom v období života kniežaťa z Popradu s dôrazom na hrobovú výbavu sa venujeme vo výskumnej úlohe a jedným z jej výstupov je tento populárno-náučný článok.

  čítať viac
 • Medaila: K uzavretiu manželstva blahoželá MsNV v Poprade

  Na minútku do múzea - numizmatika

  Práve tieto dni 8. - 14. februára 2021 sa nesú v znamení témy Týždeň manželstva. Rozhodnutie oženiť resp. vydať sa je jedno z najdôležitejších v živote mnohých z nás. Nikdy sa nerodí ľahko, vyžaduje mnoho odvahy a rozhodnosti, veď niektorí skeptici hovoria, že manželstvo nie je slovo, ale rozsudok.

  čítať viac
 • Nádoba

  Na minútku do múzea - archeológia

  V našej novej rubrike „Na minútku do múzea“ vám postupne predstavíme výber pozoruhodných zbierkových predmetov z fondu Podtatranského múzea v Poprade, ktoré sú pred očami návštevníkov neraz ukryté v prítmí depozitárov. Dnes prezentujeme nevšednú keramickú nádobu z fondu archeológie, ktorá slúžila na výrobu domáceho alkoholu už pred takmer 3600 rokmi...

  čítať viac
 • 1) Herbárová položka brehovky jednokvetej zo zbierky J. Ullepitscha uložená v Podtatranskom múzeu v Poprade

  Brehovka jednokvetá v herbárovej zbierke Podtatranského múzea v Poprade - nový druh pre flóru Slovenska?

  Herbárová zbierka Podtatranského múzea v Poprade je uložená v depozitných priestoroch múzea, ktoré sú pre verejnosť zvyčajne nedostupné. Zbierkový fond primárne využíva odborná botanická verejnosť na vedecké a dokumentačné účely formou prezenčného štúdia. Návštevníci múzea môžu len výnimočne vidieť niektoré herbárové položky počas krátkodobých výstav ako je napr. výstava Herbár – farebná cesta za poznaním. Herbár múzea ukrýva mnohé zaujímavé rastliny, či už sa jedná o endemity (rastliny s obmedzeným areálom), glaciálne relikty (svedkovia ľadových dôb) alebo ďalšie vzácne a ohrozené druhy flóry Slovenska.

  čítať viac
 • Titulný list diela Appataus plantarius

  Reštaurovanie vzácnych tlačí v Podtatranskom múzeu v Poprade úspešne pokračuje

  Fond knižnice Podtatranského múzea v Poprade obsahuje 30 ks. vzácnych tlačí , ktoré boli rozhodnutím Ministerstva kultúry SR vyhlásené za Historické knižničné dokumenty a aj preto im je venovaná špeciálna pozornosť a ochrana. Ide o tlače 16. a 17. storočia, ktoré sú významnými historickými dokumentmi a sú zapísané do zoznamu do Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SR.

  čítať viac
 • Ilustračný obrázok: Merkúr detail, Podtatranské múzeum v Poprade, Poprad

  Podtatranské múzeum v Poprade - fond umenia, socha Merkúra (Letiaci Merkúr), bronz

  Odliatok letiaceho Merkúra, ktorý sa nachádza v zbierkach Podtatranského múzea v Poprade pochádza zo starých zbierok (jej pôvod nie je doposiaľ známy). Vzhľadom je totožný s originálom sochy Merkúra, ktorý sa nachádza vo Florencii v Museo Nazionale del Bargello. Odliatok je zhotovený z bronzu a je vytvorený podľa originálu zo 16. storočia (1580). Jej autorom je manieristický sochár Giovanni da Bologna (Giambologna 1529–1608). Odliatok z Podtatranského múzea v Poprade pochádza pravdepodobne z konca 19. storočia.

  čítať viac
 • 1) Ochrana zbierkového fondu botaniky realizovaná za použitia herbárových škatúľ a herbárového papiera

  Ochrana botanického fondu v Podtatranskom múzeu v Poprade

  Podtatranské múzeum v Poprade spravuje a zveľaďuje aj historickú herbárovú zbierku, ktorá pochádza z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Herbárové položky tvoria prevažne lisované a sušené rastliny na listoch papiera, uložené v špecializovaných škatuliach. Primárna ochrana zbierkových predmetov významnej vedeckej a kultúrno-historickej hodnoty nebola na dnešné pomery už dostatočne prispôsobená.

  čítať viac
 • Grécka tetradrachma averz

  Zaujímavosti z fondu numizmatiky: Najstaršia minca v zbierkach Podtatranského múzea v Poprade.

  V numizmatickom fonde Podtatranského múzea v Poprade sa nachádza veľa zaujímavých a pozoruhodných predmetov, či už odznakov, medailí, plakiet, vyznamenaní, bankoviek a samozrejme mincí. Jednou z nich je grécka tetradrachma, ktorá je vôbec najstarším numizmatickým predmetom, aký v našich zbierkach máme. Poďme sa teraz na ňu spoločne bližšie pozrieť.

  čítať viac
 • Pohľad do porastu s čarodejkou škvrnitou (Látky, časť Paseky, 22. 6. 2016, foto R. Hrivnák)

  Čarodejka škvrnitá v zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade

  Zbierky rastlinných organizmov (tzv. herbár) sú dôležitým východiskovým zdrojom pri výskume súčasného a historického rozšírenia rastlín. Na Slovensku ich spravujú a zveľaďujú rôzne vedecko-výskumné a kultúrne inštitúcie, pričom herbár nájdeme aj v zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade.

  čítať viac
 • Veľkonočné vajcia zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade

  Veľkonočné tradície

  Veľkú noc pokladáme za najväčšie sviatky v cirkevnom roku, no v minulosti sa spájali hlavne so začiatkom hospodárskeho roka. Tradície, ktoré sa počas Veľkej noci dodržiavali, mali zabezpečiť hojnú úrodu, zdravie a tiež pomáhali odohnať nečisté sily.

  čítať viac
 • Audio sprievodca v Podtatranskom múzeu v Poprade

  Podtatranské múzeum v Poprade spúšťa novú službu audio sprievodcov pre návštevníkov

  Podtatranskému múzeu v Poprade sa podarilo zakúpiť 8 kusov moderných audio sprievodcov s nabíjacou stanicou a opäť tak zmodernizovalo stálu expozíciu "Poprad a okolie v zrkadle vekov".

  čítať viac
 • Reštaurovanie vzácnych tlačí

  Podtatranské múzeum v Poprade pokračuje v reštaurovaní vzácnych tlačí

  Podtatranské múzeum v Poprade má z celkového počtu 30 tlačí, vyhlásených za historický knižničný fond, zreštaurovaných už 22 tlačí.

  čítať viac