• Vizualizácia

  Podtatranské múzeum v Poprade sa reálne priblížilo k otvoreniu expozície kniežacej hrobky

  Tlačová správa – Poprad, 30. 4. 2021 Podtatranské múzeum v Poprade sa aj napriek zložitej pandemickej situácii posunulo o veľký krok dopredu v príprave realizácie stálej expozície unikátneho archeologického nálezu kniežacej hrobky z Popradu – Matejoviec. Dlho očakávanú prezentáciu nálezu pozorne sleduje odborná aj laická verejnosť niekoľko rokov.

  čítať viac
 • Vizualizácia expozície - Štúdia 102020

  Expozíciu kniežacej hrobky chcú otvoriť koncom roka

  ________Mesačník POPRAD, č. 5/2021________ Bola to dlhá cesta plná zákrut, obchádzok, klesaní, i stúpaní. Takto opísala snahu o otvorenie expozície kniežacej hrobky riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade Magdaléna Bekessová. Už od roku 2006 mali v múzeu jasnú predstavu o prezentácii jedinečného nálezu vo svojich priestoroch. To ešte ani len netušili, že proces realizácie bude trvať 15 rokov. Ak karty nezamiešajú faktory, ktoré nedokážu ovplyvniť, expozíciu si už čoskoro budeme môcť pozrieť.

  čítať viac
 • úvod

  Na minútku do múzea – botanika

  Herbárové zbierky primárne dokumentujú rozmanitosť rastlinnej ríše, pričom obsahujú rastliny s rôznym statusom vzácnosti. Z odborného hľadiska majú najväčšiu hodnotu tzv. typové položky, ktoré sú spojené s opisom vedeckého mena rastliny. Pozornosť botanikov pútajú tiež druhy s nezvyčajnou ekologickou väzbou alebo geografickým areálom.

  čítať viac
 • Sig.7634 posesorský údaj na rube titlulného listu

  Reštaurovanie kolekcie 30 vzácnych tlačí z fondu knižnice Podtatranského múzea v Poprade vyhlásených za HKF ide do finále

  Knižnica Podtatranského múzea v Poprade sa pravidelne zapája do projektov, ktoré sú vyhlasované Fondom na podporu umenia v podprograme 5 .4 .1. Odborné ošetrenie zbierkových fondov, do ktorého je zahrnuté aj reštaurovanie a konzervovanie historických knižničných dokumentov a fondov.

  čítať viac
 • úvod

  Na minútku do múzea - etnografia

  Veľká noc patrí k najvýznamnejším sviatkom v cirkevnom roku a tradičné zvykoslovie počas tohto obdobia je veľmi pestré. Jednou z charakteristických čŕt Veľkonočného pondelka je obdarovanie mládencov veľkonočným vajíčkom. V etnografickom zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade sa nachádza 129 vajíčok od rôznych výrobcov z rôznych lokalít.

  čítať viac
 • Kniežacia hrobka z Popradu

  Pohrebný rítus v období života kniežaťa z Popradu s dôrazom na hrobovú výbavu

  Prípravy novej expozície kniežacej hrobky z Popradu sú po úspešne ukončenej súťaži architektonicko – výtvarných návrhov prioritou Podtatranského múzea v Poprade. Téme zaoberajúcej sa pohrebným rítom v období života kniežaťa z Popradu s dôrazom na hrobovú výbavu sa venujeme vo výskumnej úlohe a jedným z jej výstupov je tento populárno-náučný článok.

  čítať viac
 • Medaila: K uzavretiu manželstva blahoželá MsNV v Poprade

  Na minútku do múzea - numizmatika

  Práve tieto dni 8. - 14. februára 2021 sa nesú v znamení témy Týždeň manželstva. Rozhodnutie oženiť resp. vydať sa je jedno z najdôležitejších v živote mnohých z nás. Nikdy sa nerodí ľahko, vyžaduje mnoho odvahy a rozhodnosti, veď niektorí skeptici hovoria, že manželstvo nie je slovo, ale rozsudok.

  čítať viac
 • Nádoba

  Na minútku do múzea - archeológia

  V našej novej rubrike „Na minútku do múzea“ vám postupne predstavíme výber pozoruhodných zbierkových predmetov z fondu Podtatranského múzea v Poprade, ktoré sú pred očami návštevníkov neraz ukryté v prítmí depozitárov. Dnes prezentujeme nevšednú keramickú nádobu z fondu archeológie, ktorá slúžila na výrobu domáceho alkoholu už pred takmer 3600 rokmi...

  čítať viac
 • 1) Herbárová položka brehovky jednokvetej zo zbierky J. Ullepitscha uložená v Podtatranskom múzeu v Poprade

  Brehovka jednokvetá v herbárovej zbierke Podtatranského múzea v Poprade - nový druh pre flóru Slovenska?

  Herbárová zbierka Podtatranského múzea v Poprade je uložená v depozitných priestoroch múzea, ktoré sú pre verejnosť zvyčajne nedostupné. Zbierkový fond primárne využíva odborná botanická verejnosť na vedecké a dokumentačné účely formou prezenčného štúdia. Návštevníci múzea môžu len výnimočne vidieť niektoré herbárové položky počas krátkodobých výstav ako je napr. výstava Herbár – farebná cesta za poznaním. Herbár múzea ukrýva mnohé zaujímavé rastliny, či už sa jedná o endemity (rastliny s obmedzeným areálom), glaciálne relikty (svedkovia ľadových dôb) alebo ďalšie vzácne a ohrozené druhy flóry Slovenska.

  čítať viac
 • Titulný list diela Appataus plantarius

  Reštaurovanie vzácnych tlačí v Podtatranskom múzeu v Poprade úspešne pokračuje

  Fond knižnice Podtatranského múzea v Poprade obsahuje 30 ks. vzácnych tlačí , ktoré boli rozhodnutím Ministerstva kultúry SR vyhlásené za Historické knižničné dokumenty a aj preto im je venovaná špeciálna pozornosť a ochrana. Ide o tlače 16. a 17. storočia, ktoré sú významnými historickými dokumentmi a sú zapísané do zoznamu do Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SR.

  čítať viac
 • Ilustračný obrázok: Merkúr detail, Podtatranské múzeum v Poprade, Poprad

  Podtatranské múzeum v Poprade - fond umenia, socha Merkúra (Letiaci Merkúr), bronz

  Odliatok letiaceho Merkúra, ktorý sa nachádza v zbierkach Podtatranského múzea v Poprade pochádza zo starých zbierok (jej pôvod nie je doposiaľ známy). Vzhľadom je totožný s originálom sochy Merkúra, ktorý sa nachádza vo Florencii v Museo Nazionale del Bargello. Odliatok je zhotovený z bronzu a je vytvorený podľa originálu zo 16. storočia (1580). Jej autorom je manieristický sochár Giovanni da Bologna (Giambologna 1529–1608). Odliatok z Podtatranského múzea v Poprade pochádza pravdepodobne z konca 19. storočia.

  čítať viac
 • 1) Ochrana zbierkového fondu botaniky realizovaná za použitia herbárových škatúľ a herbárového papiera

  Ochrana botanického fondu v Podtatranskom múzeu v Poprade

  Podtatranské múzeum v Poprade spravuje a zveľaďuje aj historickú herbárovú zbierku, ktorá pochádza z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Herbárové položky tvoria prevažne lisované a sušené rastliny na listoch papiera, uložené v špecializovaných škatuliach. Primárna ochrana zbierkových predmetov významnej vedeckej a kultúrno-historickej hodnoty nebola na dnešné pomery už dostatočne prispôsobená.

  čítať viac