Príbeh „v jednom zábere“ alebo National Geographic vo Vysokých Tatrách

Podtatranské múzeum v Poprade má vo svojich zbierkach predmet - fotografiu, ktorej pôvod, spôsob získania, autorstvo a datovanie neboli doposiaľ známe. Fotografia má rozmery 18 x 24 cm (výška, šírka). Na zábere fotografie je horská scenéria, pohľad na skupinu mladých dievčat, žien v dobovom odeve (v krojoch s krátkym rukávom), ktoré stoja pred skupinou ihličnatých stromov pri drevenom zábradlí. V pozadí sa nachádzajú zasnežené tatranské štíty. Ide o pohľad na Malú Studenú dolinu s pohľadom na Lomnický štít z cesty pod Hrebienkom. V popredí, vľavo dole je skupina štyroch pózujúcich dievčat v krojoch (viď. obr. č. 1). Na základe základného popisu, zle čitateľnej zmienke na zadnej strane fotografie sa v rámci bádania podarilo zistiť, že ide o záber, fotografiu od Hansa Hildenbranda. V Podtatranskom múzeu v Poprade doposiaľ neboli vedené žiadne informácie o tomto autorovi, tiež pôvodnosti predmetu. V rámci vedecko-výskumnej činnosti boli zistené bližšie skutočnosti ohľadom autorstva a predmetnej fotografie.

Hans Hildenbrand (1870–1957)

H. Hildenbrand bol nemeckým fotografom (Stuttgart), ktorý sa stal známym predovšetkým farebnými fotografiami z 1. svetovej vojny. Je považovaný za jedného z priekopníkov farebnej fotografie, bol jedným z 19. oficiálne schválených fotoreportérov v prvej svetovej vojne. V rokoch 1920 až 1940 fotografoval (rovnako vo farbe) pre americký časopis National Geographic Magazine (NGS - National Geographic Society).

Bolo zistené, že v rámci svojho pôsobenia v National Geographic, H. Hildenbrand navštívil okolo roku 1927 vtedajšie Československo (minimálne raz), kedy vytvoril niekoľko fotografií aj na území dnešného Východného Slovenska. Tieto zábery boli v roku 1927 publikované v THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE, VOLUME LI, NUMBER SIX, JUNE 1927 (obr. č. 4). Súčasťou tohto vydania bol aj článok HOSPITALITY OF THE CZECHS - SLOVAKIA HAS RETAINED ITS PEASANT COSTUMES (Pohostinnosť Čechov - Slovensko si zachováva vidiecke kroje) so sprievodným slovom, textom ktorý napísal Worth E. Shoults. Toto vydanie, číslo magazínu bolo doplnené o 19 farebných fotografií pod názvom: COSTUMES OF CZECHOSLOVAKIA - 19 Natural Color Photographs (KROJE Z ČESKOSLOVENSKA - 19 farebných fotografií), ktorých autorom je práve Hans Hildenbrand. Podarilo sa dopátrať, že medzi publikovanými fotografiami sa nachádza aj záber z Vysokých Tatier. Sprvoti sme sa domnievali, že je tento záber totožný s fotografiou, ktorú má v zbierkach Podtatranské múzeum v Poprade, tým by sa potvrdilo to, že ide skutočne o tú istú fotografiu. Neskôr, v rámci viacerých porovnávaní bolo však zistené, že je medzi fotografiami istý rozdiel - uhol pohľadu, vzájomné vzdialenosti objektov, postoj figúr, retuš a pod.

V zbierkach Podtatranského múzea v Poprade sa teda nachádza fotografia s totožným/rovnakým motívom – kompozíciou, tzn. s Lomnickým štítom s pohľadom na Malú Studenú dolinu a tou istou skupinou dievčat na tom istom mieste a v rovnakom čase (období), odeve atď., tak ako fotografia, ktorá bola uverejnená v roku 1927 v National Geographic Magazine (obr. č. 2). Fotografia v zbierkach múzea v Poprade je však monochromatická, záber je s miernym posunom v čase i priestore (viď. obr. č. 3. vzájomné prelínanie, porovnanie fotografií z N.G. a PM v PP; ilustrácia na porovnanie). Dovolíme si teda vyvodiť záver, že tento záber – fotografia, ktorá sa nachádza v zbierkach Podtatranského múzea v Poprade je skutočne záberom od Hansa Hildenbranda, no tá je však zrejme „skúšobnou“, či pracovnou verziou, „snímkou v rámci procesu“... či výberom z viacerých záberov, alebo možnosťou v rámci technického vybavenia al. pod. Ako sa táto fotografia dostala do zbierok Podtatranského múzea v Poprade, za akých okolností a prečo nie je rovnako vo farbe, tak ako „originálna“ verzia ktorá bola publikovaná v magazíne National Geographic v roku 1927 nebolo doposiaľ zistené a je naďalej predmetom bádania.

Farebná verzia fotografie, ktorá bola publikovaná v National Geographic v r. 1927, bola uvedená s originálnym popisom, komentárom pod touto fotografiou v znení: „THE SNOW-INSCRIDED PEAKS OF THE HIGH TATRA PROVIDE A MAJESTIC BACKGROUND FOR THE GAY ATTIRE OF SLOVAKIAN PEASANTS“ („Zasnežené vrcholy Vysokých Tatier poskytujú majestátne pozadie pre oblečenie (odevy) slovenských roľníkov“).

Fotografia bola prezentovaná v rámci výstavy HORA | HRUDA | ŽENA - 8. 6. 2021 do 30. 9. 2021 v Podtatranskom múzeu v Poprade.

Zdroj:

Hildenbrand, H.: Costumes of Czechoslovakia, In: THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE, VOLUME LI, NUMBER SIX, JUNE 1927, PUBLISHED BY THE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, HUBBARD MEMORIAL HALL, WASHINGTON, D.C., s. 723-742.

Shoults, E. W.: Hospitality of the Czechs (Pohostinnost Čechů), In: THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE, NATIONAL GEOGRAPHIC ČESKO, ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, ZÁŘÍ 2007, NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, Vydala Sanoma magazines Praha spol. s. r. o., držiteľ licencie National Geographic Society, s. 41-51. ISSN 1213-9394

http://www.fotoethnografie.de/texts/STZ%202014-04-05.pdf

https://rarehistoricalphotos.com/hans-hildenbrand-german-front-in-rare-color-photos-1914-1918/

https://www.scribd.com/document/46896791/National-Geographic-1927-06


Galéria k článku