Letná čitáreň 2024

• LETNÁ ČITÁREŇ 2024 (cyklus letných prednášok z rôznych oblastí kultúrneho života)
* Letná čitáreň I.
Štefánikove dedičstvo na Spiši / 3. júl 2024/ streda/16:00 hod.
Prednáša PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

 • Letná čitáreň II.
  Rastliny, ktoré zmenili svet / 17. júl 2024/ streda/16:00 hod.
  Prednáša doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.
  Cyklus letných prednášok sa uskutoční v prednáškových priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4.

 • Letná čitáreň III.
  Zaujímavé mince a medaile z regiónu Spiša/ 14. august 2024 / streda/16:00 hod.
  Prednášajú PhDr. Marián Soják, PhD. a Ing. Vladimír Habaj

 • Letná čitáreň IV.
  Navždy zapísané krvou: vojnové zločiny / 28. august 2024/ streda/16:00 hod.
  Prednáška a prezentácia publikácie autora Marcela Maniaka.

Cyklus letných prednášok sa uskutoční v prednáškových priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4.
Vstupné dobrovoľné.
Zmena programu vyhradená.


Galéria k podujatiu