Program 07/2024

PROGRAM PODTATRANSKÉHO MÚZEA V POPRADE NA MESIAC JÚL 2024

Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
Kontakty: tel. č.: +421 52 7721 924, e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
www.muzeumpp.sk
https://facebook.com/podtatranskemuzeum
https://instagram/podtatranskemuzeum
Otváracie hodiny:
utorok – nedeľa 9:00 hod. – 12:00 hod, 13:00 - 17:00 hod. (12:00 – 13:00 technická prestávka), pondelok: ZATVORENÉ.

S T Á L E E X P O Z Í C I E
• Knieža z Popradu a jeho hrobka
Nová stála expozícia prezentuje návštevníkovi hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa v roku 2005 v Poprade-Matejovciach našla zachovaná zastrešená drevená zrubová stavba s dreveným sarkofágom, spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého. Expozícia poskytuje informácie o spôsobe života a dobe kniežaťa z Popradu, ktorého hrobka je jediným archeologickým nálezom svojho druhu v Európe.
Vstup po skupinách, každú celú hodinu.
Objednávanie kolektívov na info.poprad@muzeumpp.sk

• Poprad a okolie v zrkadle vekov
Expozícia svojím obsahom, štruktúrou, členením poskytuje návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade.

V Ý S T A V Y

• UMENIE VO SVETE NUMIZMATIKY
17. júl 2024 – 22. september 2024/ 9:00 hod – 12:00 hod., 13:00 hod. – 17:00 hod.
Výstava sprístupňuje numizmatický a numizmatike príbuzný materiál z numizmatického fondu Podtatranského múzea v Poprade a zo zbierok členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV - pobočky SVIT-TATRY. Prezentuje ukážku mincí a platidiel od obdobia antiky, cez denárové, grošové, toliarové obdobie, po korunovú až súčasnú euromenu, vrátane medailí a odznakov z regiónu Spiša. Výstava je sprístupnená v expozičných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4, 058 01 Poprad.
Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 16. júla 2024 o 16:00 na Vajanského 72/4 v Poprade. Všetkých návštevníkov srdečne pozývame! Vstup na vernisáž voľný.
Zmena programu vyhradená.

P O D U J A T I A

• LETNÁ ČITÁREŇ 2024 (cyklus letných prednášok z rôznych oblastí kultúrneho života)
Letná čitáreň I.
Štefánikove dedičstvo na Spiši / 3. júl 2024/ streda/16:00 hod.
Prednáša PhDr. Ružena Kormošová, PhD.
Letná čitáreň II.
Rastliny, ktoré zmenili svet / 17. júl 2024/ streda/16:00 hod.
Prednáša doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.
Cyklus letných prednášok sa uskutoční v prednáškových priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4.
Vstupné dobrovoľné.
Zmena programu vyhradená.

• ČAROVANIE S HUBAMI NA TANIERI
11. júl 2024/ štvrtok /16:00 hod.
Aké čary sa dajú urobiť s hubami v kuchyni porozpráva predseda Podtatranského mykologického klubu Ing. Ján Kubaľa.
Prednáška sa uskutoční v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4.
Vstupné dobrovoľné.
Zmena programu vyhradená.

• VERNISÁŽ VÝSTAVY „UMENIE VO SVETE NUMIZMATIKY“
16. júl 2024/ utorok/ 16:00 hod.
Vernisáž výstavy, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pri SAV, pobočka Svit-Tatry. Výstava prezentuje numizmatický a numizmatike príbuzný materiál, sprístupňuje ukážky mincí a platidiel od obdobia antiky, cez denárové, grošové, toliarové obdobie, po korunovú až súčasnú euromenu, vrátane medailí a odznakov z regiónu Spiša.
Vernisáž sa uskutoční v expozičných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4, 058 01 Poprad.
Vstup voľný.
Zmena programu vyhradená.

• LEGENDARIUM 2024 – DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
14. júl 2024 – 8. september 2024
Kampaň Legendarium pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Hlavnou myšlienkou kampane je podpora cestovného ruchu v Prešovskom kraji, propagácia tých najkrajších unikátnych miest, ktoré na severovýchode máme a v neposlednom rade motivácia pre rodiny s deťmi objavovať krásy kraja a užiť si množstvo zážitkov.
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA sa začína!
Vydaj sa s nami na dobrodružné spoznávanie Prešovského kraja, kde ťa najkrajšími miestami prevedie 17 legendárnych hrdinov. Čakajú ťa výlety plné zábavy a spoznávania!
Zbieraj SÚŤAŽNÉ NÁLEPKY v prírode a PEČIATKY v zariadeniach po celom Prešovskom kraji. Získať môžeš vecné odmeny v 3 hraniciach a na záver leta súťažíš o hodnotné ceny vo veľkom ŽREBOVANÍ. Viac informácií na https://legendarium.info.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Podtatranské múzeum v Poprade – pobočka Spišská Sobota, Sobotské námestie 33, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
Kontakty: tel. č.: +421 52 772 13 23
e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
www.muzeumpp.sk
https://facebook.com/podtatranskemuzeum
https://instagram/podtatranskemuzeum

Otváracie hodiny: streda – piatok 10:00 hod. – 16:00 hod., sobota 13:00 hod. – 17:00 hod. Nedeľa, pondelok, utorok: ZATVORENÉ

• STÁLE EXPOZÍCIE
Cechy a remeslá na hornom Spiši
Prezentuje zbierky cechového charakteru (vývesné štíty, cechové truhlice, listiny, pečatidlá) i samostatné výrobky remeselníkov.

Meštianske bývanie
Expozícia prezentuje pracovňu (prezidentský salónik), spálňu, bytové a odevné doplnky meštianskej rodiny.

Vznešenosť a pokora
Predstavuje verejnosti sakrálne historicko-umelecké pamiatky zo 17.-19. storočia, ktoré tvorili súčasť interiérov niektorých spišských kostolov.

Osobnosti Spišskej Soboty
Stála výstava predstavuje významné osobnosti, ktoré pochádzali, žili a tvorili v Spišskej Sobote.

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Zmena programu vyhradená.


Galéria k podujatiu