„150 ROKOV KOŠICKO - BOHUMÍNSKEJ ŽELEZNICE“

Výstavu sprístupňuje návštevníkom Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Považským múzeom v Žiline pri príležitosti 150 rokov príchodu Košicko-bohumínskej železnice do Popradu. Železnica má v minulosti Popradu nezastupiteľné miesto. 8. decembra 2021 si mesto pripomenie významné výročie - 150 rokov od príchodu Košicko-bohumínskej železnice. Bol to kľúčový impulz pre rozvoj mesta a celého regiónu. Práve vďaka železnici sa dovtedy málo rozvinutý Poprad začal prudko rozvíjať a meniť na významné centrum hospodárskeho aj spoločenského života v regióne a tiež vyhľadávanú východiskovú destináciu rozvíjajúceho sa cestovného ruchu. Návštevníci budú môcť nahliadnuť do histórie budovania trate. Na výstave bude možné vidieť historické fotografie, reprodukcie či modely, ktoré dokumentujú výstavbu železnice a jej ďalší rozvoj. Výstava je sprístupnená v priestoroch múzea na Vajanského 72/4 v Poprade, na 2. nadzemnom podlaží do 30.1.2022.
Vstupné je zahrnuté v cene vstupenky do múzea: 4,00 €/dospelí; 2,00 €/deti, žiaci, študenti, ŤZP; deti do šesť rokov bezplatne.


Galéria k výstave