HORA | HRUDA | ŽENA

Výstavný projekt Hora | Hruda | Žena je zameraný na prezentáciu predmetov zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade - fondu umenia, etnológie, histórie a fotoarchívu. Tematicky je zameraný na tatranskú a podtatranskú oblasť, životné a kultúrno-spoločenské prostredie, dedinský život, poľnohospodárstvo a vzťah človeka - ženy žijúcej a pracujúcej v tomto prostredí. V centre pozornosti stojí žena, jej úloha a postavenie v spoločnosti v ľudovej kultúre. Projekt je zameraný na život ženy horskej a podhorskej oblasti v minulosti, žijúcej v týchto drsných zemepisných podmienkach, ktorá je spätá s týmto špecifickým prostredím.

HORA| odkazuje na špecifické územie, horskú a podhorskú oblasť, prírodné prostredie, Vysoké a Nízke Tatry

HRUDA| odkazuje na zem, domovinu a poľnohospodársky život podtatranského človeka–ženy; dedinský život a rola ženy v tomto prostredí

ŽENA| životné etapy ženy - dieťa, deva, zrelá žena, obdobie staroby; žena matka, „udržiavateľka rodiny, potomstva a ohňa“

Koncepcia výstavy: Marek Ružinský

Spolupracovali: Elena Bekešová | Magdaléna Bekessová Jana Kušniráková | Pavol Minarčák

Realizácia: Štefan Gavalier | Marek Ružinský | Elena Bekešová | Magdaléna Bekessová Jana Kušniráková | Stanislava Sojáková | Dana Benková | Michal Slezák | Pavol Minarčák | Marianna Ružinská | Nataša Pušková

Výstava potrvá od 8. 6. 2021 do 30. 9. 2021.

Vstupné je zahrnuté v cene vstupenky do múzea: 4,00 €/dospelí; 2,00 €/deti, žiaci, študenti, ŤZP; deti do 6 rokov bezplatne

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Zmena programu vyhradená.

Video-prezentácia k výstave

Dokument na stiahnutie


Galéria k výstave