Zimná sezóna

Podtatranské múzeum v Poprade, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, Vás pozýva na výstavu Zimná sezóna, ktorá bude prebiehať v období od 19.12.2023 do 10.03.2024 na Vajanského 72/4 v Poprade.
Výstava predstaví zbierkové predmety z fondov Podtatranského múzea v Poprade, fondu histórie, umenia, knižnice, fotoarchívu múzea, etnológie, prírody a numizmatiky. Je zameraná na propagáciu turistiky, cestovného ruchu, rekreácie a pobytu v prírode, športu počas zimnej sezóny v horskej a podhorskej oblasti, Vysokých i Nízkych Tatier a okolia. Predstaví 2D a 3D zbierkové predmety, dobové propagačné materiály, historické pohľadnice a fotografie, športové predmety i predmety určené na rekreáciu, turizmus v zimnom období (sane, lyže, boby, korčule, zimné oblečenie a mnohé ďalšie), ako aj aktuálne zreštaurované ilustrované plagáty s motívom Vysokých Tatier. Výstava predstaví aj zbierky z pozostalosti Alojza Lutonského a Otakara Štáfla. Osobností, ktoré sa výrazne zaslúžili o propagáciu Tatier, tiež o vznik Symbolického cintorína pri Popradskom plese. Pendantom k tejto výstave bude v letnom období výstava pod názvom “Letná sezóna”

Koncepcia výstavy: Marek Ružinský
Spolupracovali: Magdaléna Bekessová | Elena Bekešová | Pavol Minarčák | Jana Kušniráková | Zuzana Homolová
Výtvarné a grafické riešenie výstavy: Marek Ružinský
Realizácia výstavy: Pavol Minarčák | Tomáš Babura | Marek Ružinský | Vladimíra Kručinská | Katarína Martonová | Magdálena Bekessová | Elena Bekešová | Jana Kušniráková | Zuzana Homolová | Marianna Križovská Ružinská | Štefan Gavalier | Stanislava Sojáková | Nataša Pušková Sprievodne podujatia: Stanisláva Sojáková | Zuzana Homolová


Galéria k výstave