Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 854.09 01/09/2020
002/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 892.39 02/10/2020
003/2020 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servis zvislej plošiny 90.00 02/14/2020
004/2020 Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad licencia na registračnú pokladnicu 02/19/2020
005/2020 Cremosa - Hochs s.r.o., Jilemnického 336, 059 52 Velká Lomnica občerstvenie na akciu OC Forum 127.26 02/19/2020