Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 01/02/2023
002/2023 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 služby a tovar podľa vlastného výberu 01/11/2023
003/2023 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 výroba a tlač propagačných materiálov 01/25/2023
004/2023 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad Office 2019 365 01/26/2023
005/2023 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 01/26/2023
006/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 02/02/2023
007/2023 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová/IČO:36056677 revízia zvislej zdvižnej plošiny 02/08/2023
008/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia EPS, EZS, HSP 02/14/2023
009/2023 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 05801 Poprad/IČO:36465895 revízia zabezpečovacieho systému 02/17/2023
010/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 VO ZsNH bez zverejnenia 02/28/2023
011/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 VO ZsNH bez zverejnenia 02/28/2023
012/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 VO ZsNH bez zverejnenia 02/28/2023
013/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 VO ZsNH bez zverejnenia 02/28/2023
014/2023 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad/IČO:32872127 licencia Eset 2023 03/01/2023
015/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 03/01/2023
016/2023 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO: 36468924 náplne do tlačiarní 03/21/2023
017/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 04/03/2023
018/2023 Tatrasklo Poprad s.r.o. Kmeťová 4333 058 01 Poprad/IČO: 50755366 výroba a montáž skla 04/03/2023
019/2023 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 tovar podľa vlastného výberu 04/12/2023
020/2023 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 návleky na obuv 04/25/2023
021/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia požiarnych uzáverov 04/26/2023
022/2023 Eneco, s.r.o. Budovateľská 11628/38 080 01 Prešov/IČO:36468002 projektové energetické hodnotenie 04/27/2023
023/2023 Laboratorium Datowań Bezwzględnych Cianowice, ul. Krakowska 244 32-043 Skała C14 - LSC datovanie 05/03/2023
024/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 05/03/2023
025/2023 SpišArt s.r.o. Nová 500/66 Levoča 054 01/IČO:47525606 mobilná aplikácia 05/04/2023
026/2023 SpišArt s.r.o. Nová 500/66 Levoča 054 01/IČO:47525606 virtualizácia expozícií 05/04/2023