Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2011 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelárske potreby 25.46 01/07/2011
002/2011 Jozef Zaťura, Kišovce č. 396, 059 12 Hôrka prenájom prívesného vozíka 14.00 01/28/2011
003/2011 Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 27.00 01/31/2011
004/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 507.62 02/04/2011
005/2011 Miroslav Lackovič-Formát, Bulharská 1/2268, 058 01 Poprad kopírovanie projektovej dokumentácie 158.00 02/03/2011
006/2011 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01Poprad kancelárske potreby 60.12 02/15/2011
007/2011 Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad kancelárske potreby 92.99 02/22/2011
008/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 647.88 03/01/2011
009/2011 Papyrus s.r.o., Partizánske 3916, 058 01 Poprad kancelárske potreby 136.52 03/09/2011
010/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 531.00 04/05/2011
011/2011 Barger Milan metrový a bytový textil, Štefánikova 897/4, 058 01 Poprad biele plátno 49.80 05/04/2011
012/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 74.42 05/04/2011
013/2011 Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad kancelárske potreby 70.20 05/05/2011
014/2011 Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 54.80 05/06/2011
015/2011 Autonova Priemys.areál Východ. súp.3406, 058 01 Poprad emisná kontrola 42.25 05/13/2011
016/2011 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 29.70 05/13/2011
017/2011 Foto Centrum Tibor Friedman, Francisciho 35, 058 01 Poprad nab.batérie 15.50 05/13/2011
018/2011 CyberHeart Šimon Karabin, Nám. sv. Egídia 41, 058 01 Poprad PC zostava+OS 348.25 05/31/2011
019/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 611.15 06/03/2011
020/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 387.14 07/04/2011
021/2011 Office Depot s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava kancelársky materiál 175.38 07/14/2011
022/2011 Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 42.67 07/19/2011
023/2011 Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 2950/98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 50.00 07/25/2011
024/2011 Kominárstvo Jaroslav Janík, Gattingerova 3, 058 01 Poprad výmena dymovodu 168.00 07/27/2011
025/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianke mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 544.36 08/03/2011
026/2011 ELTON s.r.o., Hlavná 3544/78, 059 51 Matejovce oprava elektrických kosačiek 20.00 08/01/2011
027/2011 JURTLAK PLUS, Jesenná 11, 058 01 Poprad školenie 80.00 09/08/2011
028/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 457.52 09/07/2011
029/2011 Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 42.79 09/05/2011
030/2011 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 24.12 09/09/2011
031/2011 Kominárstvo Jaroslav Janík, Gattingerova 3, 058 01 Poprad kominárske práce 39.84 09/19/2011
032/2011 Vodomontáž Milan Šimšaj, Tomášikova 11, 058 01 Poprad revízia tlakových nádob 170.00 09/20/2011
033/2011 Cyber Heart Šimon Karabin, Námestie sv. Egídia 41, 058 01 Poprad inštalácia antivír. Programu 30.00 09/23/2011
034/2011 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 49.88 09/29/2011
035/2011 Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 49.92 10/03/2011
036/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 410.77 10/03/2011
037/2011 Jarmila Čechová, Tajovského 7, 058 01 Poprad preškolenie vodiča služob. Vozidla 15.00 10/04/2011
038/2011 Cyber Heart Šimon Karabin, Námestie sv. Egídia 41, 058 01 Poprad inštalácia antivir. Programu 10.00 10/06/2011
039/2011 Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad nastavenie registr. Pokladníc 293.20 10/17/2011
040/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 490.92 11/02/2011
041/2011 Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 49.96 10/31/2011
042/2011 Brantner s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz opadaného lístia 43.82 11/21/2011
043/2011 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 664.58 12/01/2011
044/2011 Magropom s.r.o., Lipová 254, 941 02 stroj na oblátky+príslušenstvo 216.60 12/06/2011
045/2011 Fotocentrum Tibor Friedman, Francisciho 35, 058 01 Poprad euro clip 146.16 12/13/2011
046/2011 Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 25.56 12/14/2011
047/2011 Pulzar s.r.o., Podtatranská 1548/20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 49.89 08/22/2011
048/2011 ACOM PP, Novomeského 4, 058 01 Poprad inštalácia aplikácií 36.00 01/18/2011
049/2011 ARMIN s.r.o., SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doména muzeumpoprad.sk 35.90 01/18/2011
050/2011 Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 73.14 02/02/2011
051/2011 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček účt. kníh- koniec roka v účtovníctve 12.30 02/02/2011
052/2011 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček účt. kníh DPH 9.80 02/16/2011
053/2011 Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 72.77 02/16/2011
054/2011 Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad kancelársky materiál 92.99 02/21/2011
055/2011 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava Knihy- Praktický sprievodca účtovníctvom 77.89 02/14/2011
056/2011 Asseco Solutions, Pod Lesom 22, 060 01 Kežmarok servisné práce 35.86 02/25/2011
057/2011 SNM, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16 časopis Múzeum 10.84 02/25/2011
058/2011 Norbert Végh ORON, Nová 500/66, 054 01 Levoča realizácia webovej stránky Podtatr.múzea 450.00 03/01/2011
059/2011 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 058 01 Poprad odborná prehliadka poplach.systému 87.60 03/19/2011
060/2011 Poradca s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Predplatné na rok 2011-Práca, mzdy a odmeňovanie 50.27 03/30/2011
061/2011 Pulzar s.r.o., Ul. Teplická 4, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 50.30 04/20/2011
062/2011 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 29.78 04/26/2011
063/2011 Milan Barger, Štefánikova 4, 058 01 Poprad metrový textil 49.80 04/28/2011
064/2011 Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad kancelársky materiál 70.20 04/29/2011
065/2011 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 058 01 Poprad servisný zásah na poplach.systéme 31.56 05/10/2011
066/2011 ACOM PP, Novomeského 4, 058 01 Poprad servis PC 72.00 05/18/2011
067/2011 AV, Akademická 2, 949 21 Nitra Knihy SA2010/2 13.00 05/30/2011
068/2011 Asseco Solutions, Pod Lesom 22, 060 01 Kežmarok servisné práce-obnova dát 86.48 06/06/2011
069/2011 Helena Slivková, Športová 167, 059 11 Hozelec odborná prehliadka VTZ plynového a servis v objekte Spišská Sobota 248.48 06/10/2011
070/2011 Helena Slivková, Športová 167, 059 11 Hozelec odborná prehliadka VTZ plynového a servis v objete Poprad 239.59 06/10/2011
071/2011 SAP Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava historický časopis 1-4 20.00 06/13/2011
072/2011 Pulzar, Ul. Teplická 4, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 50.29 06/27/2011
073/2011 SAP, Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava Slovenský národopis 1-5 15.00 06/27/2011
074/2011 Poradca s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné na rok 2012 51.01 07/25/2011
075/2011 SNM, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 Zborník SNM-Prírodné vedy 4.60 09/14/2011
076/2011 Poradca s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Daňový a účtovný poradca-predplatné na rok 2012 81.70 10/17/2011
077/2011 Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad náplne do tlačiarne 45.84 10/10/2011
078/2011 VATECH, Okružná 106/116, 076 64 Zemplínska Teplica oprava plynového kotla 375.70 10/25/2011
079/2011 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 109.13 10/27/2011
080/2011 Datacom, Tomášikova 49, 058 01 Poprad prerobenie programu na reg.pokladnici 293.20 10/26/2011
081/2011 SNK, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin servis na rok 2011 132.78 10/26/2011
082/2011 Baumax s.r.o., Teplická Cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 49.81 11/18/2011
083/2011 TANAP, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry predplatné na rok 2012- časopis TATRY 6.60 11/23/2011
084/2011 Slovenská Pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica časopis Pamiatky a múzeá 1-4 9.28 11/04/2011
085/2011 Slovenská Pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné Podtatranských novín a novín Poprad 32.90 11/04/2011
086/2011 Helena Slivková, Športová 167, 059 11 Hozelec revízia plynových spotrebičov 136.12 12/12/2011
087/2011 Helena Slivková, Športová 167, 059 11 Hozelec odborná prehliadka kotolne v objekte Podtatranského múzea v Poprade 89.76 12/12/2011
088/2011 Milan Gajan, Liptovská 24, 058 01 Poprad konzervovanie zbierkových predmetov 850.00 12/06/2011
089/2011 Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 49.08 12/21/2011
090/2011 ACOM PP, Novomeského 4, 058 01 Poprad 4x PC Acom Intel Core E5700 3,GHz+OS+inštalácia 1,984.00 12/20/2011
091/2011 Datacom, Tomášikova 49, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 25.56 12/28/2011
092/2011 ACOM PP, Novomeského 4, 058 01 Poprad hosting. Služby 120.48 12/28/2011
093/2011 GRUPP 5B, Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 12/21/2011
094/2011 GRUPP 5B, Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 12/21/2011
095/2011 Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina aktualizácia webstránok Podtatr.múzea v Poprade 84.00 12/21/2011