Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2017 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad/IČO:36579416 Webstránka-obnovenie starej 36.00 01/02/2017
002/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 579.36 01/05/2017
003/2017 Inštalaterm, Hraničná 29, 058 01 Poprad výmena poist.ventilu kotla 142.99 01/11/2017
004/2017 Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 117/a, 080 01 Prešov 01/12/2017
005/2017 TOPART 96 s.r.o., J. Curie 731/21, 058 01 Poprad/IČO:31727468 výroba pečiatky 7.37 01/18/2017
006/2017 VaM Invest s.r.o., Kolačkov, Kolačkov 118/IČO:47219939 preprava zbierkových predmetov 695.95 01/25/2017
007/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 školenie 54.00 01/25/2017
008/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 preklopenie roku-program mzdy 94.80 01/30/2017
009/2017 Ing. Majzel-MAJTECH počítačové vybavenie kancelárií 2,764.26 01/30/2017
010/2017 AJ Produkty a.s. kanc.vybavenie 720.00 02/01/2017
011/2017 AJ Produkty a.s. kanc.vybavenie 486.00 02/01/2017
012/2017 AJ Produkty a.s. kanc.vybavenie 752.40 02/01/2017
013/2017 AJ Produkty a.s. kanc.vybavenie 459.60 02/01/2017
014/2017 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 115.68 02/03/2017
015/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 692.90 02/03/2017
016/2017 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad/IČO:31702465 konzervátorský materiál 149.58 02/08/2017
017/2017 LUSILA, Námestie sv. Egídia 3003/98, 058 01 Poprad čistiaci materiál 150.82 02/08/2017
018/2017 Ing. Majzel-MAJTECH, Strážske námestie 28, 058 01 Poprad servisné práce 174.94 02/14/2017
019/2017 Robert Mačak AQUATERM, Zimná 405/6, 058 01 Poprad tovar 122.26 02/17/2017
020/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 servisné práce 82.80 02/21/2017
021/2017 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad/IČO:36509043 toner 86.00 03/02/2017
022/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 968.16 03/02/2017
023/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v múzeu v Poprade aj v Spišskej Sobote 97.32 03/16/2017
024/2017 B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad/IČO:36789950 oprava pneumatiky 11.22 03/16/2017
025/2017 Tehelna STOVA Baumarket, Letecka 35, 052 01 Spišská Nová Ves tovar podľa vl.výberu 158.98 03/21/2017
026/2017 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Poprad, Teplická cesta 4358/1, 058 01 Poprad substrát 11.94 03/21/2017
027/2017 Papyrus Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad/IČO:31678238 kanc.materiál 95.84 03/21/2017
028/2017 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad/IČO:36509043 03/21/2017
029/2017 DATACOM Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad/IČO:35112514 servisné práce na registračnej pokladni 37.80 03/28/2017
030/2017 VaM Invest s.r.o., Kolačkov, Kolačkov 118/IČO:47219939 04/04/2017
031/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 679.13 04/05/2017
032/2017 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 04/25/2017
033/2017 Autonova s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad/IČO:31 649 513 STK na služobnom vozidle 52.00 05/02/2017
034/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 854.62 05/03/2017
035/2017 Petit Press, Letná 47, 040 01 Košice noviny 50.00 05/15/2017
036/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 909.67 06/05/2017
037/2017 Papyrus Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad/IČO:31678238 kancelársky materiál 40.68 06/08/2017
038/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 744.51 07/04/2017
039/2017 Petit Press, Letná 47, 040 01 Košice noviny 50.00 07/03/2017
040/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 820.21 08/02/2017
041/2017 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 09/06/2017
042/2017 5S s.r.o. zhotovenie vizualizácie 09/07/2017
043/2017 SNM účasť na kurze Muzeálna pedagogika 09/11/2017
044/2017 Milan Šimšaj Vodomontáž revízia tlakových nádob 09/20/2017
045/2017 Vatech-Ján Varga servis a oprava 09/20/2017
046/2017 Velcon s.r.o. oprava a servis zvyslej plošiny 10/04/2017
047/2017 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 10/04/2017
048/2017 Majzel-MajTech počítačové vybavenie 10/24/2017
049/2017 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad/IČO:36444618 odvoz odpadu-lístia 10/24/2017
050/2017 Ján Ondoš-Bond bezpečnostná schránka 10/24/2017
051/2017 Pulzar s.r.o. farby podľa vlastného výberu 10/24/2017
052/2017 Pavol Husár-kominárske práce revízia komínov 10/24/2017
053/2017 Datacom, L. Michlík fiškálna registračná pokladnica 10/24/2017
054/2017 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 11/03/2017
055/2017 BaB autoslužby servisné práce-výmena pneumatík 12/05/2017
056/2017 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 12/05/2017
057/2017 Lusila s.r.o. čistiace prostriedky podľa vlastného výberu 12/12/2017