Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 710.00 01/03/2022
002/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 odborná prehliadka OPaOS 389.39 01/19/2022
003/2022 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad tovar podľa vlastného výberu 364.55 01/19/2022
004/2022 Bach systems s.r.o. inštalácia, konfigurácia programu Bach 01/21/2022
005/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 875.00 02/01/2022
006/2022 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad inštalácia novej verzie programu 122.00 02/03/2022
007/2022 Moravská gobelínová manufaktúra, spol.s..r.o. vyhotovenie repliky tapisérie 700.00 02/15/2022
008/2022 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad SSD disk Apacer AS350 51 02/17/2022
009/2022 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad aktualizáciu antivírusov 410.40 02/17/2022
010/2022 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízie EPS, EZS, HSP 349.20 02/23/2022
011/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,045.00 03/01/2022
012/2022 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia zdvižnej plošiny 90.00 03/07/2022
013/2022 Public tenders s.r.o., Sibírska 2 080 01 Prešov/IČO: 47397021 realizácia procesu verejného obstarávania 570.00 03/07/2022
014/2022 Public tenders s.r.o., Sibírska 2 080 01 Prešov/IČO: 47397021 realizácia procesu verejného obstarávania 03/07/2022
015/2022 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 demontáž reproduktorov 206.40 03/08/2022
016/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia hasiacich prístrojov 204.60 03/17/2022
017/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 865.00 04/01/2022
018/2022 Fastplus, a.s., Na pántoch 18 831 06 Bratislava/IČO: 35712783 laminovačka 17.99 04/06/2022
019/2022 www.shopando.eu, s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava/IČO:35725907 hlavy - projekt 22-521-01676 662.00 04/06/2022
020/2022 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 náplne do tlačiarne 176.24 04/08/2022
021/2022 RNDr. Narcisa Kaiserová – MEDCOM Stará Vajnorská 3022/37 831 04 Bratislava/IČO: 30173779 figuríny - projekt 22-521-01676 1,137.96 04/12/2022
022/2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30.00 04/12/2022
023/2022 ARTS-PRO s.r.o., Podháj 39 974 05 Banská Bystrica/IČO:44940467 výroba a dodanie tovaru 04/26/2022
024/2022 Mgr. art. Jana Zaujecová ArtD. výroba a dodanie tovaru 04/26/2022
025/2022 Mgr. art. Anna Blonská výroba a dodanie tovaru 04/26/2022
026/2022 DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o., Slavkovská 2386/27A 060 01 Kežmarok/IČO:36475173 výroba a dodanie tovaru 04/26/2022
027/2022 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad dodávka a montáž zariadení 04/26/2022
028/2022 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad výmaľba stien 04/26/2022
029/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 910.00 05/02/2022
030/2022 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tovar podľa vlastného výberu 600.04 05/06/2022
031/2022 PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559 058 01 Poprad/IČO 31702465 materiál na výstavu 29.71 05/10/2022
032/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia Knieža z Popradu a jeho hrobka 858.00 05/30/2022
033/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 945.00 06/01/2022
034/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra výroba a dodanie replík 06/13/2022
035/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra výroba a dodanie replík 06/13/2022
036/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra výroba a dodanie replík 06/13/2022
037/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 07/01/2022
038/2022 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 náplne do tlačiarne 07/01/2022
039/2022 GLASKO, s.r.o. Prešov Pod Táborom 32/A 080 01 Prešov/IČO:31650147 dodávka a montáž skla 07/06/2022
040/2022 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 vysávač 07/12/2022