Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 01/08/2018
002/2018 Jozef Škoviera vyčistenie plyn. kotla 01/08/2018
003/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 školenia 01/29/2018
004/2018 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra časopisq 02/07/2018
005/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 02/07/2018
006/2018 Lusila s.r.o. čistiace prostriedky 02/22/2018
007/2018 Andrej Slivka, Plynoservis revízia kotlov 03/01/2018
008/2018 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra časopis 03/07/2018
009/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 03/07/2018
010/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 04/16/2018
011/2018 Hotel Poprad prenájom škol. priest. 04/17/2018
012/2018 Datacom, L. Michlík revízia a údržba ERP 04/17/2018
013/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia hasiacich prístrojov-PP 04/20/2018
014/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia hasiacich prístrojov-Sp. S. 04/20/2018
015/2018 SNM zborník 04/20/2018
016/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 05/11/2018
017/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia požiarnych dverí a okien 05/11/2018
018/2018 Majzel-MajTech oprava PC 05/25/2018
019/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 06/15/2018
020/2018 Globing Poprad vypracovanie geometrického plánu 06/27/2018
021/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 06/27/2018
022/2018 King Media tlač propagačného materiálu 07/30/2018
023/2018 Datacom, L. Michlík výmena čerpanej kapacity pokl. 08/20/2018
024/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 09/04/2018
025/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice vypracovanie dokumentácie 09/13/2018
026/2018 Vatech-Ján Varga dodanie a výmena kotlov 10/03/2018
027/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 dodanie a montáž 6 ks hasiacich prístrojov 10/03/2018
028/2018 Milan Šimšaj Vodomontáž revízia tlakových nádob 10/03/2018
029/2018 Pavol Tatarko, kominárske služby revízia komínov 10/03/2018
030/2018 Vatech-Ján Varga revízia plynovej kotolne 10/03/2018
031/2018 Andrej Slivka, Plynoservis revízia plynovej kotolne 10/03/2018
032/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 10/03/2018
033/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 10/08/2018
034/2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia webovej stránky Podtatranského múzea v Poprade 10/11/2018
035/2018 ARPROG monitoring kanalizácia 11/09/2018
036/2018 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad/IČO:36444618 odvoz opadaného lístia 11/09/2018
037/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 11/09/2018
038/2018 HOVAL SK výmena 2 ks plynových kotlov 11/09/2018
039/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 12/07/2018
040/2018 WESTech s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava tovar podľa vlastného výberu 12/07/2018
041/2018 Ing. Karel Kulhavý - TATRAtel, Allendeho 58, 059 51 Matejovce servis počítačovej a telefónnej siete 12/07/2018
042/2018 CLEAN-CLIMA SK, Opátska 488/18, 040 18 Košice servis vzduchotechniky v objekte PM v PP 12/10/2018
043/2018 Ing. Karel Kulhavý - TATRAtel, Allendeho 58, 059 51 Matejovce servisné práce: pripojenie pc mzdy na VUC net 12/10/2018
044/2018 Marek Hradecký, SLÁDKOVIČOVÁ 416/34, 059 16 Hranovnica výroba a dodanie stabilizačných prvkov vybraných zbierkových predmetov v novej expozícii PM v PP 12/20/2018