Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 08.01.2018
002/2018 Jozef Škoviera vyčistenie plyn. kotla 08.01.2018
003/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 školenia 29.01.2018
004/2018 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra časopisq 07.02.2018
005/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 07.02.2018
006/2018 Lusila s.r.o. čistiace prostriedky 22.02.2018
007/2018 Andrej Slivka, Plynoservis revízia kotlov 01.03.2018
008/2018 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra časopis 07.03.2018
009/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 07.03.2018
010/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 16.04.2018
011/2018 Hotel Poprad prenájom škol. priest. 17.04.2018
012/2018 Datacom, L. Michlík revízia a údržba ERP 17.04.2018
013/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia hasiacich prístrojov-PP 20.04.2018
014/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia hasiacich prístrojov-Sp. S. 20.04.2018
015/2018 SNM zborník 20.04.2018
016/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 11.05.2018
017/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia požiarnych dverí a okien 11.05.2018
018/2018 Majzel-MajTech oprava PC 25.05.2018
019/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 15.06.2018
020/2018 Globing Poprad vypracovanie geometrického plánu 27.06.2018
021/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 27.06.2018
022/2018 King Media tlač propagačného materiálu 30.07.2018
023/2018 Datacom, L. Michlík výmena čerpanej kapacity pokl. 20.08.2018
024/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 04.09.2018
025/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice vypracovanie dokumentácie 13.09.2018
026/2018 Vatech-Ján Varga dodanie a výmena kotlov 03.10.2018
027/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 dodanie a montáž 6 ks hasiacich prístrojov 03.10.2018
028/2018 Milan Šimšaj Vodomontáž revízia tlakových nádob 03.10.2018
029/2018 Pavol Tatarko, kominárske služby revízia komínov 03.10.2018
030/2018 Vatech-Ján Varga revízia plynovej kotolne 03.10.2018
031/2018 Andrej Slivka, Plynoservis revízia plynovej kotolne 03.10.2018
032/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 03.10.2018
033/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 08.10.2018
034/2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia webovej stránky Podtatranského múzea v Poprade 11.10.2018
035/2018 ARPROG monitoring kanalizácia 09.11.2018
036/2018 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad/IČO:36444618 odvoz opadaného lístia 09.11.2018
037/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 09.11.2018
038/2018 HOVAL SK výmena 2 ks plynových kotlov 09.11.2018
039/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 07.12.2018
040/2018 WESTech s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava tovar podľa vlastného výberu 07.12.2018
041/2018 Ing. Karel Kulhavý - TATRAtel, Allendeho 58, 059 51 Matejovce servis počítačovej a telefónnej siete 07.12.2018
042/2018 CLEAN-CLIMA SK, Opátska 488/18, 040 18 Košice servis vzduchotechniky v objekte PM v PP 10.12.2018
043/2018 Ing. Karel Kulhavý - TATRAtel, Allendeho 58, 059 51 Matejovce servisné práce: pripojenie pc mzdy na VUC net 10.12.2018
044/2018 Marek Hradecký, SLÁDKOVIČOVÁ 416/34, 059 16 Hranovnica výroba a dodanie stabilizačných prvkov vybraných zbierkových predmetov v novej expozícii PM v PP 20.12.2018