Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 709.20 01/07/2019
002/2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizáciu webovej stránky Podtatranského múzea v Poprade 1,212.00 01/14/2019
003/2019 WESTech s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava tovar podľa vlastného výberu (obaly iPady) 432.00 01/16/2019
004/2019 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia vysokozdvižnej plošiny v Podtatranskom múzeu v Poprade na Vajanského 72/4 90.00 01/31/2019
005/2019 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad oprava PC ekonom.úsek - porucha vypínača 21.90 01/31/2019
006/2019 Bach systems s.r.o., M.Rázusa 49, 98401 Lučenec aktualizácia systému Bach 228.24 02/01/2019
007/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 655.20 02/04/2019
008/2019 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad aktualizácia systému Eset 443.26 02/13/2019
009/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 792.00 03/04/2019
010/2019 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 predplatné časopisu Múzeum 11.26 03/04/2019
011/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 Revízia has. prístrojov v objekte PMvPP na Vajanského 72/4 a pobočka Spišská Sobota 03/26/2019
012/2019 Segas Ďuraš, L. Svobodu 16, 058 01 Poprad/IČO:32837832 odstránenie poruchy na rozvodoch ústredného kúrenia v priestoroch PMvPP. (1.NP a 2.NP) 03/29/2019
013/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 756.00 04/08/2019
014/2019 OBI Slovakia s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad/IČO:48258946 tovar podľa vlastného výberu 04/08/2019
015/2019 Segas Ďuraš, L. Svobodu 16, 058 01 Poprad/IČO:32837832 pretesnenie spojov a ventilov v regulačnej stanici plynu v objekte Podtatranského múzea v Poprade 04/09/2019
016/2019 KP Plus s.r.o., Poprad/IČO:36475025 tovar podľa vlastného výberu 108.77 04/10/2019
017/2019 Autonova s.r.o., Priemyselný Areál Východ 3406, 058 Poprad vykonanie STK a EK na služobné vozidlo Opel Agila PP973AU 60.01 04/26/2019
018/2019 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina/IČO:31592503 EPI interné predpisy online 46.80 04/26/2019
019/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 763.20 05/07/2019
020/2019 B&B autoslužby, OC Max Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad/36789950 servis a prípravu motorového vozidla Opel Agila na STK 228.55 05/09/2019
021/2019 Autonova s.r.o., Priemyselný Areál Východ 3406, 058 Poprad vykonanie STK a EK na služobné vozidlo Opel Agila PP973AU 44.60 05/09/2019
022/2019 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová/IČO:36056677 servis zdvižnej plošiny 117.60 05/09/2019
023/2019 Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad/IČO:36513458 posudok o riziku 49.79 06/12/2019
024/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 763.20 06/12/2019
025/2019 SEGAS Ďuraš Bystrík, L. Svobodu 16, 058 01 Poprad/IČO:32837832 pretesnenie plynových uzáverov regulačnej stanice kotolne v Podtatranskom múzeu v Poprade 06/26/2019
026/2019 Jozef Banáš, s.r.o., Líščie údolie 138, 841 04 Bratislava prednáška 180.00 07/08/2019
027/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 846.43 07/09/2019
028/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revíziu bleskozvodov a požiarných uzáverov 233.88 08/19/2019
029/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 712.38 08/06/2019
030/2019 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 dodávka a montáž 8 ks zvukových sprievodcov s príslušenstvom a 1 ks nabíjacej stanice s príslušenstvom 6,504.00 08/26/2019
031/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 620.46 09/06/2019
032/2019 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia tlakových nádob a nízkotlakovej plynovej kotolne v Poprade, Vajanského 72/4 78.20 10/04/2019
033/2019 Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec revízia plynových kotlov v plynovej kotolni v Poprade-Spišskej Sobote, Sobotské námestie 33 10/04/2019
034/2019 VATECH-Ján Varga, Okružná 116, Zemplínska Teplica revízia plynových kotlov v plynovej kotolni v Poprade, Vajanského 72/4 10/04/2019
035/2019 Pavol Tatarko-kominárske služby, Nám. sv. Egídia 15/7, 058 01 Poprad kominárske služby 42.00 10/04/2019
036/2019 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia tlakových nádob a nízkotlakovej plynovej kotolne v Poprade-Spišskej Sobote, Sobotské námestie č. 33 96.00 10/04/2019
037/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,080.06 10/08/2019
038/2019 Slovenský komitét ICOM, Riečna 1, 815 74 Bratislava účasť na konferencii "Revolúcia: nežná x digitálna-digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po 40.00 10/14/2019
039/2019 VaM Invest s.r.o, Kolačkov 118, 065 11 Kolačkov prevoz predmetov historickej hodnoty 10/28/2019
040/2019 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad odstránenie poruchy vo vykurovacom systéme-rozvody vody v budove PM v PP 11/07/2019
041/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 808.13 11/07/2019
042/2019 Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad odvoz opadaného lístia zo záhrady PM v PP na Vajanského ul. 72/4, 058 01 Poprad 11/20/2019
043/2019 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad výmena expanznej nádoby 300L v kotolni PM v PP 11/26/2019