Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2012 Radiotel Igor Gorecký, Tatr. námestie 5, 058 01 Poprad LCD monitor 6 ks, 19 palcové 498.00 01/13/2012
002/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 504.28 01/02/2012
003/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 537.67 02/01/2012
004/2012 Inštalaterm s.r.o., Hraničná 29, 058 01 Poprad odstránenie následkov havárie plynovej kotolne 6,278.64 02/03/2012
005/2012 Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad kancelársky materiál 77.98 02/20/2012
006/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 567.73 03/01/2012
007/2012 Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 68.40 03/06/2012
008/2012 Bach systems s.r.o., M. Rázusa 49, 984 01 Lučenec inštalácia programov balíka ProMuzeum, nastavenie databáz 153.90 03/16/2012
009/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 454.19 04/02/2012
010/2012 EDEN ELMAT s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad žiarovky 291.59 04/10/2012
011/2012 FotoCentrum Tibor Friedman, Francisciho 35, 058 01 Poprad skenovanie negatívov 72.00 04/17/2012
012/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 514.30 05/03/2012
013/2012 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica doplatok za členský preukaz 3.00 05/14/2012
014/2012 RadioTel Igor Gorecký, Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad GPS Garmin+prepojovací kábel 203.00 05/25/2012
015/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 490.92 06/01/2012
016/2012 Vanoku s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves plagáty-projekt "Ľudové liečiteľstvo pod Tatrami" 100.00 06/04/2012
017/2012 Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 77.00 06/26/2012
018/2012 FaxCopy, Ulica 1. Mája 19/220, 058 01 Poprad tlač dokumentov 07/03/2012
019/2012 ELTON s.r.o., Hlavná 78, 059 51 Matejovce oprava a previnutie elektromotorov 75.79 07/06/2012
020/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 444.17 07/02/2012
021/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad prečistenie vonkajšej kanalizácie v objekte Podtatr.múzea v Poprade 87.70 07/09/2012
022/2012 Tenar s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad nákup elektrickej kosačky 94.91 07/10/2012
023/2012 Tenar s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad nákup elektrickej kosačky 94.91 07/16/2012
024/2012 Vanoku s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves nákup herbárov a pečiatky-projekt "Ľudové liečiteľstvo pod Tatrami" 650.00 06/04/2012
025/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 430.81 08/01/2012
026/2012 Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51.70 07/30/2012
027/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vyhľadanie úniku vody 08/02/2012
028/2012 PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403, 059 34 Spišská Teplica stavebné práce pri zisťovaní a odstraňovaní havárie nadmerného úniku vody 08/03/2012
029/2012 Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 49.51 01/26/2012
030/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 118.43 01/27/2012
031/2012 Asseco Solutions, Pod Lesom 22, 060 01 Kežmarok servisné práce-preklopenie roku 2011-2012 39.90 01/19/2012
032/2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy-Ukončenie roka 2011 a Odvody po novom 23.10 02/13/2012
033/2012 Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 50.11 02/20/2012
034/2012 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné Hisorického časopisu a Slovenského národopisu 42.00 02/27/2012
035/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 150.49 02/27/2012
036/2012 AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra knihy SA 2011 24.50 02/29/2012
037/2012 Magropom s.r.o., 941 02 Lipová 254 nákup stroja na oblátky 216.60 02/29/2012
038/2012 RadioTel s.r.o., Igor Gorecký, Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad servis PC 15.00 01/13/2012
039/2012 Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov kniha-Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 23.70 03/13/2012
040/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 41.75 03/26/2012
041/2012 SNM, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava 16 časopis Múzeum 10.84 03/27/2012
042/2012 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 058 01 Poprad dborná prehliadka a skúška poplach. Systému 87.60 04/03/2012
043/2012 Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 77.70 04/27/2012
044/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad oprava hasiacich prístrojov 211.31 03/27/2012
045/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 75.68 04/27/2012
046/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 dielenský a údržbársky materiál 77.64 05/31/2012
047/2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina predplatné - Poradca 2012 04/24/2012
048/2012 Ján Šurina, J. Milca 31, 010 01 Žilina utierky z mikrovlákna 40.74 06/04/2012
049/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 56.72 06/27/2012
050/2012 GRUPP 5B, Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 06/28/2012
051/2012 GRUPP 5B, Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 06/28/2012
052/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51.72 08/31/2012
053/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 447.50 09/04/2012
054/2012 Xenia-Roland Lipták, Letná 9, 058 01 Poprad nákup pohľadníc, magnetiek, leporela a kľúčeniek 220.80 09/06/2012
055/2012 Vodomontáž Milan Šimšaj, Tomášikova 11, 058 01 Poprad revízia tlakových nádob plynovej kotolne 170.00 09/20/2012
056/2012 Elektromont, Kvetná 12, 058 01 Poprad sáčky do vysávača 16.00 08/28/2012
057/2012 Kominárske práce, P. Husár, Štefánikova 9, 058 01 Poprad kontrola komínov a dymovodov 39.84 08/28/2012
058/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 421.63 09/21/2012
059/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51.67 09/21/2012
060/2012 SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava nákup odznakov 106.00 09/21/2012
061/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 514.30 10/01/2012
062/2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina balíček Finančný majetok a balíček DPH po novele 27.96 10/01/2012
063/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559, 058 01 Poprad oprava uličnej fasády budovy Podtatr.múzea v Spišskej Sobote 1,804.08 10/04/2012
064/2012 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad nákup PC, skenera, USB kľúča, tlačiarne, OS 2,139.50 10/05/2012
065/2012 Datacom, Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad náplne do tlačiarne 52.08 08/28/2012
066/2012 Ladislav Beluš, Májova 14, 053 04 Spišské Podhradie rímsky denar, pliešok Tatry, pliešok Raj 60.00 10/16/2012
067/2012 Foto Centrum Tibor Friedman, Francisciho 35, 058 01 Poprad nákup batérií 18.48 10/23/2012
068/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 544.36 11/05/2012
069/2012 VATECH, Kúpeľná 6, 080 01 Prešov oprava plynového kotla 380.24 11/07/2012
070/2012 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz opadaného lístia 37.14 11/13/2012
071/2012 BSK Europe s.r.o., L. Svobodu 79, 058 01 Poprad spracovanie skrátenej projektovej dokumentácie 250.00 11/19/2012
072/2012 Helena Slivková PLYN SERVIS, Športová 167, 069 11 Hozelec odborná prehliadka kotlov 209.76 11/22/2012
073/2012 Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad povinná údržba pokladne 60.88 11/30/2012
074/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račiankse mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 460.86 12/03/2012
075/2012 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava prechod na iSPIN2 485.00 12/11/2012
076/2012 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 25.70 10/25/2012
077/2012 SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin Knižnično-informačný systém-servisné poplatky za rok 2012 132.78 11/01/2012
078/2012 Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica 059 60 Vysoké Tatry predplatné časopisu TATRY 6.60 11/26/2012
079/2012 Pamiatkový úrad SR, Cesta na červený most 6, 814 06 Bratislava konzervovanie modrotlač. Foriem 1,557.00 11/30/2012
080/2012 Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače Uzbecká 4, 820 14 Bratislava predplatné 78.78 11/30/2012
081/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 84.42 12/11/2012
082/2012 Aqua City Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad poukazy 594.00 12/11/2012
083/2012 PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403, 059 34 Spišská Teplica Oprava okolia pomníka,vonk.schodísk pri pomníku a vstup.chodníka 6,495.00 11/19/2012
142/2012 Exoty z.o., Železničná 17, 059 21 Svit prenájom zasadačky Podtatranského múzea v Poprade 120.00 09/25/2012