Objednávky

# Dodávateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum
001/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 554.38 01/03/2014
002/2014 Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 01/15/2014
003/2014 Wirus, Šrobárova 13/2668, 058 01 Poprad dataprojektor Acer K130 (v zmysle VO č. 1/2014) 492.00 01/20/2014
004/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 674.60 02/04/2014
005/2014 Jedáleň M.O., Levočská 46/50, 058 01 Poprad cateringové zabezpečenie na pracovné rokovanie riaditeľov v PM v PP 132.00 02/11/2014
006/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 697.98 03/03/2014
007/2014 Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 03/20/2014
008/2014 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 058 01 Poprad revízia zabezpečovacieho systému budovy PM v Poprade a v Spišskej Sobote 87.60 04/02/2014
009/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 651.23 04/14/2014
010/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 657.90 05/07/2014
011/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 711.34 06/04/2014
012/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 748.07 07/04/2014
013/2014 LAZARSKI s.r.o., Rúbanisko III, 54, 984 01 Lučenec servisný zásah a základné školenie užívateľom-BACH 100.00 07/10/2014
014/2014 Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 07/11/2014
015/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 614.48 08/12/2014
016/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 494.26 09/18/2014
017/2014 Milan Šimšaj VODOMONTÁŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 Poprad revízia tlakových nádob plynových kotolní v PM v Poprade a v Spišskej Sobote 174.20 09/29/2014
018/2014 Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov Zabezpečenie energetického auditu 50.00 10/01/2014
019/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 758.09 10/02/2014
020/2014 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 974 31 Vlkanová revízia vysokozdvižnej plošiny pre imobilných v PM v Poprade 90.00 10/21/2014
021/2014 ENECO, Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov Vypracovanie predpokladaných úspor pre objekt Podtatranské múzeum v Poprade 2,064.00 10/23/2014
022/2014 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 830 00 Bratislava Export/import zostatku majetku organizácie PM v Poprade 10/28/2014
023/2014 Alena Slivková PLYN SERVIS, Športová 167, Hozelec revízia plynových kotolní v Podtatranskom múzeu v Poprade a v Spišskej Sobote 10/31/2014
024/2014 VIAMART, Teplická 34, 05801 Poprad knihy podľa vlastného výberu 31.00 10/31/2014
025/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 581.09 11/04/2014
026/2014 Ascalon Media House, Turčianska 16, 821 09 Bratislava knihy podľa vlastného výberu 167.17 11/07/2014
027/2014 Martinus.sk s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 52 Martin knihy podľa vlastného výberu 203.59 11/10/2014
028/2014 Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad odvoz lístia zo záhrady Podtatranského múzea v Poprade 11/12/2014
029/2014 Ľubomír Šúth LITERA, SNP 11, 99001 Veľký Krtíš knihy podľa vlastného výberu 160.58 11/12/2014
030/2014 Štefan Hamza CHRISTIANIA, Námestie sv. Egídia 27/65, 058 01 Poprad knihy podľa vlastného výberu 5.18 11/26/2014
031/2014
032/2014
033/2014
034/2014
035/2014
036/2014
037/2014
038/2014
039/2014
040/2014
041/2014
042/2014
043/2014
044/2014
045/2014
046/2014
047/2014
048/2014
049/2014
050/2014
051/2014
052/2014
053/2014
054/2014
055/2014
056/2014
057/2014
058/2014
059/2014
060/2014
061/2014
062/2014
063/2014
064/2014
065/2014
066/2014
067/2014
068/2014
069/2014
070/2014
071/2014
072/2014
073/2014
074/2014
075/2014
076/2014
077/2014
078/2014
079/2014
080/2014