Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2013 Multi Veste Slovakia 2 s.r.o., Ventúrska 12, 811 01 Bratislava Nájomná zmluva o nájme pozemku 2,288.00 12/14/2012
002/2013 Ľubovnianske múzeum, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa Zmluva o výpožičke č. 1/2013 02/05/2013
003/2013 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad Zmluva o výpožičke č. 4/2013 02/12/2013
004/2013 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štrvťrok 2013 310.93 02/07/2013
005/2013 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o výpožičke č. 2/2013 03/06/2013
006/2013 ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Poistné zmluvné poistenie motorového vozidla 200.15 03/08/2013
007/2013 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady 71.76 03/11/2013
008/2013 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady 328.90 03/11/2013
009/2013 Múzeum v Kežmarku, Hradné nám. 42, 060 01 Kežmarok Zmluva o dielo, "Obnova MP STL Poprad-sídlisko Juh 1-6" 1,800.00 04/04/2013
010/2013 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava Zmluva o prenájme interaktívnej výstavy "Svetový supermarket" 294.00 04/12/2013
011/2013 Bambow, Ing. Mária Bobáková, Inovecká 2826/2, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo - Vydanie sprievodcu k výstave 2,200.00 03/20/2013
012/2013 TATRAMAT-ohrievače vody s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad Darovacia zmluva 500.00 07/12/2013
013/2013 MMSTAV Poprad s.r.o., 059 51 Poprad-Matejovce Zmluva o dielo-"Oprava terasy a omietok prístavby múzea po zatečení". 4,784.59 09/17/2013
014/2013 Mgr. Alexandra Šamková, Na Revíne 17, 83101 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb.-"Reštaurovanie vzácnych tlačí" 3,510.00 10/02/2013
015/2013 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 72.00 03/28/2013
016/2013 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 37/2013 o platbe členského príspevku na rok 2013 40.00 03/28/2013
017/2013 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava koncesionárske poplatky 205.48 05/02/2013
018/2013 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Správny poplatok 30.00 04/19/2013
019/2013 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľností 152.01 04/26/2013
020/2013 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štrvťrok 2013 310.93 05/13/2013
021/2013 Orange a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve
022/2013 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štrvťrok 2013 310.93 08/07/2013
023/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Protokol o odovzdaní a prevzatí služby MPLS VPN 08/20/2013
024/2013 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava koncesionárske poplatky 112.58 10/14/2013
025/2013 ACom PP s.r.o., Novomeského 4, 058 01 Poprad Zmluva o pripojení- dodatok, GTS Slovakia s.r.o. 10/29/2013
026/2013 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štrvťrok 2013 310.93 11/06/2013
027/2013 ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV 189.86 11/06/2013
028/2013 Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry Zmluva o spolupráci pre akceptačné miesta-Tatry Card 11/28/2013