Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2021 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves /IČO:31297927 Dodatok č.1 k zmluve č.2/2019 01/11/2021