Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2021 Mesto Spišská Belá, Múzeum Dr. Michala Greisigera, Hviezdoslavova 21, 059 01, Spišská Belá Zmluva o výpožičke č.1/2021 12/29/2020
002/2021 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 20-514-04276 1,000.00 01/04/2021
003/2021 Mesto Poprad, Pohrebno - cintorínske služby s.r.o Poprad Zmluva o výpožičke č.2/2021 01/26/2021
004/2021 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 282/23, 974 01, Banská Bystrica Zmluva č.42/2021 o platbe členského príspevku 02/05/2021
005/2021 Ing. Arch. Vladimír Šimkovič, CSc., Kapitulská 3, 81101 Bratislava, Ing. Arch. Márius Žitňanský, Janáčkova 6, 81104 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2/2020 03/11/2021
006/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica Zmluva o dielo 3,337.00 03/15/2021
007/2021 Tibor Puss Zmluva o dielo č.1/2021 2,550.00 03/25/2021