Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2021 Mesto Spišská Belá, Múzeum Dr. Michala Greisigera, Hviezdoslavova 21, 059 01, Spišská Belá Zmluva o výpožičke č.1/2021 12/29/2020
002/2021 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 20-514-04276 1,000.00 01/04/2021
003/2021 Mesto Poprad, Pohrebno - cintorínske služby s.r.o Poprad Zmluva o výpožičke č.2/2021 01/26/2021
004/2021 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 282/23, 974 01, Banská Bystrica Zmluva č.42/2021 o platbe členského príspevku 02/05/2021
005/2021 Ing. Arch. Vladimír Šimkovič, CSc., Kapitulská 3, 81101 Bratislava, Ing. Arch. Márius Žitňanský, Janáčkova 6, 81104 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2/2020 03/11/2021
006/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica Zmluva o dielo č.1/2021 3,337.00 03/15/2021
007/2021 Tibor Puss Zmluva o dielo č.2/2021 2,550.00 03/25/2021
008/2021 Ing. Ľubomír Orság Zmluva o dielo č.3/2021 04/19/2021
009/2021 Anton Slebodník, Štúrova 32, 054 01 Levoča/IČO:11951214 Zmluva o dielo č.4/2021 – konzervátorské práce „Modtotlačiarsky mangeľ-kompletné ošetrenie a konzervácia“ 2. etapa 15,556.00 05/05/2021
010/2021 Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica Zmluva č. 5/2021 o udelení súhlasu na použitie fotografického materiálu 05/07/2021
011/2021 Mako Kovovýroba, s.r.o , Senická 9, 811 04 Bratislava Zmluva o dielo 10,200.00 05/13/2021
012/2021 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-521-02069 2,000.00 05/21/2021
013/2021 Panorama residence I., s.r.o, Na letisko 2088/15, 05801 Poprad Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.4/2020 05/28/2021
014/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 Zmluva č.1142650789 o poskytovaní verejných služieb 06/01/2021
015/2021 Ing. Ján Reľovský Príkazná zmluva č. 2/2021 06/01/2021
016/2021 BG projekt s.r.o., Družstvená 840/16, 059 01 Spišská Belá/IČO:53046471 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 6,500.00 06/07/2021
017/2021 Ing. Ján Reľovský Príkazná zmluva č. 3/2021 06/08/2021
018/2021 Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica/IČO:00326224 Zmluva č. 14/D/2021 o poskytnutí finančnej dotácie 1,556.00 06/09/2021
019/2021 Ľudovít Fedor - LUFA, Grúne 10 027 05 Zázrivá Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 5/2020 06/28/2021
020/2021 Ing. Ján Reľovský Príkazná zmluva č. 4/2021 06/30/2021
021/2021 Slovak medical company a.s., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov/IČO 36486264 Zmluva o dielo č. 011/2021 10,170.00 07/01/2021
022/2021 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72, Bratislava/IČO: 35914939 Zmluva o spolupráci č.23/2021 07/09/2021
023/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica Zmluva o výpožičke č. 3/2021 07/13/2021
024/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica Zmluva o výpožičke č.4/2021 07/13/2021
025/2021 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 21-541-04757 4,000.00 07/14/2021
026/2021 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 21-541-05300 2,500.00 07/14/2021
027/2021 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 21-541-06380 5,200.00 07/14/2021
028/2021 Optimus Ceiling, s.r.o , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 Zmluva o dielo č. 20211607/2 111,205.70 08/02/2021
029/2021 OZ Môj Princ, Ludvíka Svobodu 4885/95, 058 01 Poprad/IČO: 50991809 Dohoda o spolupráci č. 1/2021 08/27/2021
030/2021 Hrebienok-Resort service, s.r.o., Starý Smokovec 18100, 06201 Vysoké Tatry/IČO: 53123999 Zmluva o dielo č. 22/2021 3,296.00 09/03/2021
031/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, Stredná priemyslená škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, 05801 Poprad Zmluva o spolupráci 09/20/2021
032/2021 Optimus Ceiling, s.r.o , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 20211607/2 10/12/2021
033/2021 Ľudovít Fedor - LUFA, Grúne 10, 027 05 Zázrivá Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.5/2020 10/12/2021
034/2021 Mako Kovovýroba, s.r.o , Senická 9, 811 04 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 10/20/2021
035/2021 Archima s.r.o., Štefániková 24, 08001 Prešov/IČO: 36496341 Zmluva o dielo 28,200.00 10/25/2021
036/2021 Sanex, s.r.o., Tepličská cesta 7, 052 01 Spišská Nová Ves/IČO: 17084181 Zmluva o dielo č. 70/11/2021 90,885.17 11/29/2021