Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2020 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra Dohoda o spolupráci č. 01/2020 01/01/2020
002/2020 Wander Book s.r.o., Ing. Rudolf Ropek, Hodkovická 20/20, 460 06 liberec-Rochlice/IČ07662301 Komisionáŕská smlouva č. 20200003 01/20/2020
003/2020 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2020 310.93 01/27/2020
004/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica Zmluva o dielo "Reštaurovanie vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade 3,230.00 02/03/2020
005/2020 Mgr. Elena Bekešová Príkazná zmluva č. 1/2020 03/11/2020
006/2020 Ing. Ján Reľovský Príkazná zmluva č. 2/2020 03/16/2020
007/2020 RTVS, Mlynská dolina 845 45 Bratislava Koncesionársky poplatok 168.72 03/20/2020
008/2020 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica/IČO:42013143 Zmluva č. 40/2020 o platbe členského príspevku 78.00 02/17/2020
009/2020 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz 2. štvrťrok 2020 310.93 05/12/2020