Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2020 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra Dohoda o spolupráci č. 01/2020 01/01/2020
002/2020 Wander Book s.r.o., Ing. Rudolf Ropek, Hodkovická 20/20, 460 06 liberec-Rochlice/IČ07662301 Komisionáŕská smlouva č. 20200003 01/20/2020
003/2020 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2020 310.93 01/27/2020
004/2020 Mgr. Elena Bekešová Príkazná zmluva č. 1/2020 03/11/2020
005/2020 Ing. Ján Reľovský Príkazná zmluva č. 2/2020 03/16/2020