Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2022 Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica/IČO:00326224 Zmluva o výpožičke č.01/2022 12/20/2021
002/2022 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica/IČO:42013143 Zmluva č. 42/2022 o platbe členského príspevku 01/12/2022