Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2022 Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica/IČO:00326224 Zmluva o výpožičke č.01/2022 12/20/2021
002/2022 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica/IČO:42013143 Zmluva č. 42/2022 o platbe členského príspevku 120.00 01/12/2022
003/2022 Štátne lesy TANAPu Tatranská Lomnica 66 059 60 VYSOKÉ TATRY/IČO: 31966977 Zmluva o výpožičke č. 02/2022 01/28/2022
004/2022 Ing. arch. David Raška, N-ART ateliér Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografického materiálu č. 04/LZ_F/2022 9.50 02/03/2022
005/2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:444 088 54 Zmluva o dielo č. 012022 5,036.00 02/09/2022
006/2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:444 088 54 Zmluva o dielo č. 022022 3,125.00 02/09/2022
007/2022 Ján Valovič, Trnavská cesta 931/44, 926 01 Sereď/IČO: 369 186 01 Zmluva o dielo č.03/ZoD/2022 6,500.00 02/10/2022
008/2022 Ing. Ján Reľovský Príkazná zmluva č.05/PZ/2022 4,560.00 02/28/2022
009/2022 Optimus Ceiling, s.r.o. , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 Zmluva o dielo č. 20221607/3 209,206.68 03/04/2022
010/2022 Optimus Ceiling, s.r.o , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 20221607/2 03/11/2022
011/2022 Ľudovít Fedor - LUFA, Grúne 10, 027 05 Zázrivá Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.5/2020 03/11/2022
012/2022 Mako Kovovýroba, s.r.o , Senická 9, 811 04 Bratislava Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 03/15/2022
013/2022 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01676 3,000.00 03/22/2022
014/2022 D&K klima, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina Zmluva o dielo č. 222ZOD029 105,961.29 03/25/2022
015/2022 Banícky spolok Spiš, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves Licenčná zmluva č. 06/LZ-F/2022 5.00 03/25/2022
016/2022 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves/IČO.31297927 Zmluva o výpožičke č.07/2022 03/28/2022
017/2022 Lýdia Barilová Darovacia zmluva č. 08/DZ/2022 03/29/2022
018/2022 TAG design s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad/IČO:46967354 DODATOK č. 1 ku ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB WEBHOSTINGU (uzavretej dňa 15.11.2017) 03/31/2022