Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2016 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 310.93 01/21/2016
002/2016 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Členský príspevok 60.00 02/04/2016
003/2016 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 66.00 02/17/2016
004/2016 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 71.76 04/04/2016
005/2016 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 328.90 04/04/2016
006/2016 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štvrťrok 310.93 04/18/2016
007/2016 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Koncesionársky poplatok 131.21 04/26/2016
008/2016 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľností-z pozemkov 152.01 05/02/2016
009/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu 06/22/2016
010/2016 MIK Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad Zmluva o spolupráci 06/29/2016
011/2016 Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti konzervovania archeol.nálezov. 08/18/2016
012/2016 Martin Petrinec, Rozvoj 30, 054 01 Levoča Zmluva o dielo, "Konzervovanie modrotlačiarskych vzorkovníkov" 4,211.00 09/01/2016
013/2016 Štefan Kocka, Mgr. art., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica Reštaurovanie vzácnych tlačí 16. a 17. storočí 3,160.00 10/10/2016
014/2016 PSK Zmluva o zverení ďalšieho majtetku PSK do správy 10/20/2016
015/2016 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 2016 310.93 11/03/2016
016/2016 ČSOB poistenie 189.86 11/03/2016
017/2016 Wagon traging spol. s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra Zmluva o dielo č. 10/2016 4,650.00 11/09/2016
018/2016 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Koncesionársky poplatok 131.26 11/24/2016
019/2016 Štefánia Lauková, Kukučínova 10, 059 21 Svit Kúpna zmluva 1/2016- Akvizícia numizmatickej zbierky 1,459.00 12/12/2016
020/2016 Štefánia Lauková, Kukučínova 10, 059 21 Svit Kúpna zmluva 2/2016- Akvizícia numizmatickej zbierky 2,000.00 12/12/2016
021/2016 Štefánia Lauková, Kukučínova 10, 059 21 Svit Kúpna zmluva 3/2016- Akvizícia numizmatickej zbierky 183.00 12/12/2016
022/2016
023/2016
024/2016
025/2016