Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2015 Livonec s.r.o., OZ Poprad, Hraničná 37, 058 01 Poprad Zmluva o poskytovaní služieb 01/01/2015
002/2015 ČSOB poisťovňa a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Poistné 189.86 02/04/2015
003/2015 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 310.93 02/05/2015
004/2015 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559, 058 01 Zmluva o skladovaní 170.00 03/02/2015
005/2015
006/2015
007/2015
008/2015
009/2015
010/2015
011/2015
012/2015
013/2015
014/2015
015/2015
016/2015
017/2015
018/2015
019/2015
020/2015
021/2015
022/2015
023/2015
024/2015
025/2015
026/2015
027/2015
028/2015
029/2015
030/2015
031/2015
032/2015
033/2015
035/2015
036/2015
037/2015
038/2015
039/2015
040/2015