Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2014 IKAR a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava Zmluva o reklame a propagácii v publikácii "77 naj Slovenska" 02/28/2014
002/2014 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava koncesionárske poplatky 112.58 03/10/2014
003/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
004/2014 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štrvťrok 2014 310.93 02/12/2014
005/2014 ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Poistka 185.13 02/10/2014
006/2014 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 328.90 02/18/2014
007/2014 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 71.76 03/12/2014
008/2014 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 58.00 02/18/2014
009/2014 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 39/2014 o platbe členského príspevku na rok 2014 40.00 04/07/2014
010/2014 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľnosti na rok 2014 152.01 04/15/2014
011/2014 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štrvťrok 2014 310.93 05/05/2014
012/2014 Šárka Vačkárová, Namestí T.G.Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Komisionálny predaj-zmluva 05/12/2014
013/2014 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Koncesionárske poplatky 150.84 05/16/2014
014/2014 TATRAMAT ohrievače vody s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad Darovacia zmluva 500.00 04/09/2014
015/2014 Obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 2014 2,000.00 07/28/2014
016/2014 Centrum rozvoja PSK pre oblasť Vysokých Tatier, JUDr. M Hagovský, Dolný Smokovec Zmluva o partnerstve 07/28/2014
017/2014 Mgr. art. Štefan Kocka, Magurská 6435/37, 974 11 Banská Bystrica-Sásová Zmluva o dielo-"Reštaurovanie vzácnych tlačí 16.stor." 3,500.00 07/31/2014
018/2014 Pamiatkový úrad SR, Oblastný reštaurátorsky ateliér, Nová 55, 054 01 Levoča Zmluva o dielo- "Konzervovanie modrotlač.foriem z dielne E. Montška" 1,579.00 08/19/2014
019/2014 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štrvťrok 2014 310.93 08/13/2014
020/2014 ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava dlžné poistné 50.72 08/14/2014
021/2014 BAMBOW-Ing.Mária Bobáková,Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo-"Výroba modrotlače z dielne E.Montška v Hranovnici" 7,410.00 08/21/2014
022/2014 Mgr. art. Štefan Kocka, Magurská 6435/37, 974 11 Banská Bystrica-Sásová Zmluva o poskytnutí finančného daru 100.00 09/01/2014
023/2014 VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Kompenzačná platba-Oznámenie termínu plánovaného prerušenia distribúcie 30.00 09/04/2014
024/2014 VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Kompenzačná platba-Oznámenie termínu plánovaného prerušenia distribúcie 30.00 09/04/2014
025/2014 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad Kúpna zmluva-plošný skener Epson WorkForce DS 50000N A3, NET 2,645.00 09/09/2014
026/2014 PhDr. Bekess Richard Zmluva o poskytnutí finančného daru 500.00 09/25/2014
027/2014 ÚPSVAR Poprad, Hraničná 667/13 ,058 01 Poprad Dohoda č.54/PP/2014/§10 o pomoci v hmot. núdzi a o zmene a doplení niekt. zák. 09/29/2014
028/2014 Daniel Lipár, Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad Zmluva o poskytnutí finančného daru 140.00 10/10/2014
029/2014 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 310.93
030/2014 ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Povinné zmluvné poistenie 189.86 10/14/2014
031/2014 Obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 2014 500.00 10/22/2014
032/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Všeobecné ochodné podmienky-cenník 11/25/2014
033/2014 Tatry Mountain Resorts a.s., Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01 Zmluva o nájme hnuteľnej veci 90.00 12/03/2014
034/2014
035/2014
036/2014
037/2014
038/2014
039/2014
040/2014
041/2014
042/2014
043/2014
044/2014
045/2014
046/2014
047/2014
048/2014
049/2014
050/2014
051/2014
052/2014
053/2014
054/2014
055/2014
056/2014
057/2014
058/2014
059/2014
060/2014
061/2014
062/2014
063/2014
064/2014
065/2014
066/2014
067/2014
068/2014
069/2014
070/2014
071/2014
072/2014
073/2014
074/2014
075/2014
076/2014
077/2014
078/2014
079/2014
080/2014
081/2014
082/2014
083/2014
084/2014
085/2014
086/2014
087/2014
088/2014
089/2014
090/2014
091/2014
092/2014
093/2014
094/2014
095/2014
096/2014
097/2014
098/2014
099/2014
100/2014